Home / ...

 

Vitamine D in de omgezette vorm van calcitriol speelt een belangrijke rol in de goede werking van verschillende organen en systemen. Het beÔnvloedt de werking van meer dan 2.000 genen in het lichaam.

 • Calciummetabolisme: Het reguleert de niveaus van calcium, fosfaten en magnesium in het bloed door de absorptie ervan uit het voedsel in de darmen te bevorderen, evenals de heropname van calcium in de nieren. Bij te weinig vitamine D in het lichaam wordt slechts weinig, in veel gevallen slechts 15% calcium opgenomen in het lichaam. Vitamine D is ook noodzakelijk voor een goede calcium-fosfaatstofwisseling in de botten. Zo ook voor het tandbeen, dat in lagen opgebouwd is. Onderzoek laat zien dat zelfs vele jaren later nog aan de opbouw van die lagen gezien kan worden of en wanneer er een vitamine D tekort geweest is.

 • Vitamine D reguleert de secretie van het parathormoon PTH.

 • Immuunsysteem: Vitamine D is cruciaal voor de immuniteit bij primaten, waaronder de mens tegenover ziekteverwekkers (pathogenen) zowel voor de aangeboren ("innate") immuniteit en de verworven ("adaptive") immuniteit. Voldoende vitamine D gaat ook een overactief immuunsysteem tegen. (Een overactief immuunsysteem is een eigenschap van een groot aantal verschillende soorten auto-immuunziekten, zoals diabetes type I , multiple sclerose (MS), psoriasis, en reumatoÔde artritis (reuma).

 • Hart en bloedvaten
 • Voorkomen van bepaalde vormen van kanker
 • Stemmingen en depressies

Bepaalde co-factoren zijn belangrijk voor een goed vitamine D metabolisme:

 • De belangrijkste is voeding rijk aan magnesium.

 • In duidelijk mindere mate zijn dat zink, vitamine K2 en boron.

 • Een klein beetje vitamine A (retinol) is belangrijk met als goede voedingsbron bŤtacaroteen. Neem geen extra vitamine A omdat dit het vitamine D metabolisme duidelijk verstoort.

 • Vitamine D zelf is ook weer een co-factor voor de aanmaak van glutathion, zeker in de hersenen.

De laatste jaren duidt steeds meer onderzoek op gevolgen van lage bloedwaarden vitamine D voor het krijgen van diversen ziektes zoals

 • Aderverkalking, allergieŽn, artritis, astma, autisme, auto-immuun ziektes, bacteriŽle infecties, beroerte, blaaskanker, bloedarmoede, borstkanker, botbreuken, cariŽs, chronische vermoeidheid, cirrose, cognitieve functies, darmkanker, dementie, depressies, diabetes, eczeem, etalagebenen, griep, hoog cholesterol en tiglyceriden, hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerwaarden, hoofdpijn, kanker, longproblemen, longkanker, luchtweginfecties, lymfoon, MS, netelroos, nierkanker, nierziektes, ontstekingsziektes, osteoporose, overgewicht, pijn, prostaatkanker, psoriasis, reumatische artritis (RA), rinitis, TBC, urineweginfecties, verkoudheid, vleesbomen, zenuwontstekingen, ziekenhuisinfecties, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Crohn en de ziekte van Parkinson.

 • Onderzoek laat zien dat tekorten aan magnesium de effectiviteit van vitamine D danig kunnen verminderen. Hier nog een onderzoek die dat bevestigt.

 • Een stijging van de bloedwaarden met 10 ng/ml geeft volgens onderzoek ruim 30% minder aanvallen bij MS.

 • Goede bloedwaarden vitamine D van 40-60 ng/ml doen de kans op verschillende kankersoorten met meer dan 70% verlagen.

 • Uit een grote langjarige studie blijkt dat zij met de hoogste bloedwaarden vitamine D wel 40% minder kans hebben op een hartziekte, 64% minder kans op een hartaanval, 57% minder kans op een vroegtijdige dood en 81% minder kans op een fatale hartziekte alles vergeleken met zij met de laagste bloedwaarden vitamine D. Een andere studie laat vergelijkbare resultaten zien. Een andere studie laat zien dat voldoende vitamine D belangrijk is om een hartstilstand te overleven en ook om die te voorkomen. Mensen met de hoogste bloedwaarden vitamine D hadden op langere termijn zeven keer minder kans op neurologische problemen na een hartstilstand dan zij met de laagste bloedwaarden vitamine D. 29% van de patiŽnten met lage bloedwaarden vitamine D overleed binnen de zes maanden na een hartstilstand. Geen van de patiŽnten met hoge bloedwaarden was binnen de zes maanden overleden.

 • Uit een studie blijkt dat dagelijks een hogere dosis vitamine D in vier maanden tijd kan zorgen voor duidelijk minder vaatwandstijfheid. De deelnemers aan de studie kregen verschillende doseringen vitamine D, variŽrend van placebo tot 100 mcg/dag. De hoogste dosering bleek in vier maanden tijd veruit de beste verbeteringen te laten zien in vaatwandstijfheid.

 • Met zeer speciale nanotechnieken hebben onderzoekers kunnen vaststellen wat het effect van vitamine D3 is op hartcellen. Vitamine D blijkt niet allen goed te zijn voor het gezond functioneren van hart en bloedvaten doch uit de studie blijkt ook dat aanvulling met vitamine D reeds ontstane schade aan hart en bloedvaten als gevolg van o.a. hoge bloeddruk, diabetes of aderverkalking goed kan herstellen.

 • Lage bloedwaarden geven meer kans op bekkenbodem problemen en incontinentie bij vrouwen.

 • Goede bloedwaarden geven flink minder kans op vleesbomen.

 • Voldoende vitamine D blijkt duidelijk minder chronische pijn te veroorzaken.

 • Goede bloedwaarden vitamine D zijn belangrijk voor minder vet in de spieren en daardoor meer spierkracht en het voorkomen van spierblessures.

 • Goede bloedwaarden vitamine D zijn belangrijk ter voorkoming van complicaties tijdens operaties. Bij operaties aan de rug en botten zorgen volgens onderzoek goede bloedwaarden voor een snelle aanmaak van nieuw bot en daardoor een veel snellere hersteltijd. Bij (niet hart) operaties zorgen volgens onderzoek slechte bloedwaarden vitamine D voor 50% meer kans op complicaties en zelfs doodgaan. 

 • Te lage bloedwaarden vitamine D geven duidelijk meer pijn en bewegingsproblemen bij artrose.

 • Lage bloedwaarden vitamine D vergroten duidelijk de kans op een longontsteking en om dood te gaan aan een longontsteking.

 • Uit een studie blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn voor gezonde longen. Een derde van de deelnemers bleek duidelijk te lage bloedwaarden vitamine D te hebben (< 20 ng/ml = 50 nmol/l), een derde van de deelnemers had te lage waarden (< 30ng/ml = 75 nmol/l) en een derde van de deelnemers had goede waarden vitamine D. Zij met zowel de duidelijk te lage als zij met de lage bloedwaarden bleken tijdens de studie tot wel 50% meer kans te maken op interstitiŽle longaandoeningen.

 • Vitamine D beÔnvloedt de werking van het verzadigingshormoon leptine, dat de hersenen een seintje geeft als de maag vol is. Met voldoende vitamine D is men eerder verzadigd.

 • Voldoende vitamine D is ook onontbeerlijk tijdens de zwangerschap.

 • Overgewicht geeft al een hoge kans op diabetes type-2, bij een vitamine D tekort is die kans nog veel groter.

 • Bij opname op de Intensive Care blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn om te herstellen en de kans op doodgaan flink te verminderen.

 • Bloedwaarden vitamine D lijken omgekeerd evenredig met slaapproblemen, dus hoe hoger de bloedwaarden hoe minder problemen.

 • Goede bloedwaarden vitamine D verlagen de kans op een depressie duidelijk. Bloedwaarden vitamine D blijken ook omgekeerd evenredig te zijn met de ernst van de symptomen van een depressie. Hoe hoger de bloedwaarden hoe minder symptomen.

 • Mensen met goede bloedwaarden vitamine D blijken volgens onderzoek langer te leven.

 • Goede bloedwaarden vitamine D lijken het ontstaan van diabetes type-1 te kunnen voorkomen.

 • Vitamine D zo blijkt uit voorlopig onderzoek lijkt ontstekingen en daardoor plaquevorming in de hersenen tegen te gaan waardoor de ziekte van Alzheimer wellicht voorkomen kan worden.

 • Volgens onderzoek gaan goede bloedwaarden vitamine D de kans op dementie tegen. Zeer lage bloedwaarden vitamine D (< 10 ng/ml) geven wel 225% meer kans op dementie of de ziekte van Alzheimer, lage bloedwaarden (< 20 ng/ml) geven altijd nog 150% meer kans.

 • Goede bloedwaarden vitamine D zijn belangrijk in het tegengaan van slaapproblemen, ook overdag zoals narcolepsie. (Kenmerk van narcolepsie is een overmatige behoefte om gedurende de dag te slapen, zelfs na voldoende nachtrust.) Hoe hoger de bloedwaarden hoe minder problemen.

 • Goede bloedwaarden vitamine D zijn belangrijk bij de ziekte van Crohn. Na 3 maanden 50 mcg vitamine D per dag is men duidelijk minder vermoeid en veel beter in staat de normale dagelijkse activiteiten uit te voeren. Men heeft dan duidelijk betere spierfuncties met meer kracht in de handen. Bloedwaarden vitamine D van 30 ng/ml (75 nmol/l) en hoger blijken duidelijk een hogere kwaliteit van leven te geven.

 • Goede bloedwaarden vitamine D verlagen volgens onderzoek de kans op blaaskanker duidelijk en zeker op agressieve vormen hiervan.

 • Voldoende vitamine D verkleint de kans op mogelijke dialyse sterk bij chronische nieraandoeningen.

 • Volgens onderzoek blijkt vitamine D blijkt belangrijk te zijn voor patiŽnten met een chronische nierziekte. Extra vitamine D zorgt voor hogere bloedwaarden vitamine D en daardoor voor een veel lagere albumine/creatinine ratio en duidelijk minder albumine in de urine te hebben. (Beschadiging van bloedvaatjes in de nieren kunnen leiden tot albumine in de urine.)

 • Volgens onderzoek zijn goede bloedwaarden vitamine D zeer belangrijk bij reumatische artritis (RA). Lage bloedwaarden zorgen voor een flink grotere kans op verhoogde symptomen van RA. Hier nog een studie die dat bevestigt. In de studie werden zowel bloedwaarden vitamine D als waarden in het vocht van de ontstoken gewrichten van mensen met reumatische artritis gemeten en gekeken naar de reacties op vitamine D. Ter voorkoming van een ontstekingsziekte als reumatische artritis (RA) zijn volgens de onderzoekers goede bloedwaarden vitamine D zeer belangrijk. Als er al sprake is van een ontstekingsziekte zijn de ontstoken weefsels en gewrichten duidelijk minder gevoelig voor vitamine D. Volgens de onderzoekers kunnen daarom wellicht veel hogere doseringen vitamine D nodig zijn.

 • Verschillende onderzoeken laten zien dat bloedwaarden vitamine D zijn gerelateerd aan de kans op bloedarmoede, bij kinderen. Hoe lager de bloedwaarden vitamine D hoe lager het Hb (hemoglobinewaarde) zo is gebleken. Bloedwaarden vitamine D lager dan 30 ng/ml geeft wel twee keer meer kans op het krijgen van bloedarmoede. Dit geldt voor blanke kinderen voor kinderen met een zwarte huiskleur is de situatie nog erger. Voor iedere verhoging van 1 ng/ml vitamine D boven de 20 ng/ml verlaagt de kans op bloedarmoede met 3%. Eerdere onderzoeken hebben al laten zien dat bijna 70% van de kinderen bloedwaarden vitamine D heeft lager dan 30 ng/ml.

 • Bij het ouder worden vinden in het lichaam steeds meer epigenetische veranderingen plaats aan het DNA waardoor de kans op ziektes zoals kanker steeds groter wordt. Epigenetische veranderingen ook bekend als DNA-methylatie zetten zogezegd genen aan of uit. De belangrijkste oorzaak voor deze methylatie is volgens onderzoek het ouder worden. Zij met hoge bloedwaarden vitamine D en ook van selenium hebben duidelijk minder methylatie en dus duidelijk minder kans op kanker. Mannen blijken meer methylatie te hebben dan vrouwen.

 • Aanvulling met hoge dosering vitamine D blijkt volgens een Amerikaanse studie onder vrouwen met diabetes type-2 voor een aanzienlijke vermindering van pijn te kunnen leiden. De ziekte diabetes type-2 gaat vaak gepaard met zenuw(brandende)pijnen in benen en voeten en sensorische pijnen zoals tintelingen in de vingers, handen en voeten. Depressies kunnen het gevolg zijn van die pijnen. Zes maanden lang een aanvulling van wekelijks 1.250 mcg vitamine D zorgden dat de pijnen flink minder werden. Extra vitamine D kan zeer gunstig zijn voor diabetici met coronaire hartziekte zo blijkt uit een Iraanse studie. In de studie kregen 60 deelnemers 6 maanden lang of iedere twee weken 1.250 mcg vitamin D of een placebo. Na zes maanden hadden de deelnemers in de vitamine D groep duidelijk betere bloedwaarden vitamine D, bloedsuikerwaarden, gunstige effecten op de metabole profielen en flinke verlaging van markers van ontsteking en oxidatieve stress. Het nemen van vitamine D-supplementen kan de voortgang van diabetes type-2 vertragen en mogelijk zelfs prediabetes omkeren zo blijkt uit een Canadese studie onder 96 deelnemers. Hoge doses vitamine D (van 125 mcg/dag) helpen het lichaam zijn vermogen terug te krijgen om bloedsuikers te verwerken. Diabetici zijn insulineresistent geworden en kunnen glucose daarom niet goed afbreken. Zes maanden lang deze hoeveelheid vitamine D, ook bij hen met normale vitamine D bloedwaarden, verbeterde het glucosemetabolisme aanzienlijk.

 • Uit een kleine studie onder 30 vrouwen met fibromyalgie blijkt het belang van goede bloedwaarden vitamine D. Bij het begin van de studie hadden alle vrouwen lage bloedwaarden vitamine D (< 32 ng/ml = 80 mmol/l). Twintig weken lang kreeg de helft van de deelnemers aanvulling met vitamine D om bloedwaarden tussen de 32 en 48 ng/ml te krijgen. Tot zelfs een half jaar later bleken zij met de extra vitamine D aanzienlijk minder pijn en moeheid te ervaren.

 • Lage bloedwaarden vitamine D tijdens de zwangerschap vergroten volgens onderzoeken Ļ de kans op autisme bij de baby.

 • Overgewicht zorgt voor lage bloedwaarden vitamine D. Afvallen zorgt volgens onderzoek voor duidelijk hogere bloedwaarden van deze belangrijke vitamine.

 • Vitamine D, zo blijkt uit een studie, is belangrijk in het bestrijden van de tuberculose bacterie, Mycobacterium tuberculosis. Ongeveer 10% van de mensen die besmet zijn met deze bacterie krijgen de ziekte TBC. Uit de studie blijkt dat het lichaam deze bacterie effectief kan aanpakken met vooral het eiwit Interleukine-32. Interleukine-32 kan, zo blijkt uit de studie, alleen het immuunsysteem stimuleren om de tuberculose bacterie te doden als de bloedwaarden vitamine D goed zijn.

 • Uit een studie blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D wel eens belangrijk kunnen zijn om een sepsis te kunnen overleven. 54% van de deelnemers in de studie had bij opname in het ziekenhuis te lage bloedwaarden vitamine D, van < 15 ng/ml ( < 38 mmol/l). Zij met deze lage bloedwaarden hebben 85% meer kans om binnen 30 dagen na opname dood te gaan dan zij met goede bloedwaarden vitamine D (absoluut 37% versus 20%). Die kans werd na 90 dagen zelfs nog iets hoger.

 • Volgens een voorlopig onderzoek gaan goede bloedwaarden vitamine D het verouderingsproces van spieren tegen.

 • Volgens onderzoek kunnen de symptomen van constitutioneel of atopisch eczeem als gevolg van kou bestreden worden met extra vitamine D.

 • Onderzoek laat zien dat goede bloedwaarden vitamine D kunnen zorgen voor wel een kwart minder astma-aanvallen.

 • Voldoende vitamine D en voldoende groenten en fruit (waaronder iedere dag een paar rode appels) doen de kans op doodgaan aan borstkanker met de helft verminderen. Onderzoek laat zien dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn waardoor kankercellen minder hard groeien en uitzaaiingen tegengegaan worden. Een andere studie bevestigt het belang van goede bloedwaarden vitamine D, goede bloedwaarden zijn omgekeerd evenredig met ziekteprogressie en sterfte.

 • Uit een studie onder mensen met uitgezaaide kanker blijkt dat vitamine D belangrijk is om de levensduur te verlengen. De deelnemers aan de studie hadden bloedwaarden vitamine D variŽrend tussen 2 en 72 ng/ml ( 5 en 180 nmol/l) en gemiddeld waarden van 17 ng/ml (42 nmol/l). Zij met de hoogste bloedwaarden vitamine D bleken duidelijk langer te leven en een grotere overlevingskans te hebben.

 • Uit een studie onder ruim duizend patiŽnten met uitgezaaide darmkanker blijken goede bloedwaarden vitamine D belangrijk te zijn voor een langere overleving. De gemiddelde bloedwaarden vitamine D waren 17 ng/ml. Zij met de hoogste bloedwaarden (gemiddeld 27 ng/ml) leefden 33% langer dan zij met de laagste bloedwaarden (gemiddeld 8 ng/ml).

 • Uit een studie blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn om sneller te herstellen na een chirurgische operatie. Bloedwaarden vitamine D bleken omgekeerd evenredig te zijn met de duur van de beademing na de operatie. Zij met hogere bloedwaarden vitamine D hadden duidelijk minder lang beademing nodig dan zij met lagere bloedwaarden.

 • Uit een langjarige studie onder kinderen blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D tijdens de jeugd duidelijk minder kans geven op aderverkalking later in het leven. De kinderen met lage bloedwaarden vitamine D (< 16 ng/ml) bleken later in het leven bijna twee keer meer kans te hebben op aderverkalking dan zij met goede bloedwaarden vitamine D.

 • Uit een kleine studie blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn bij een beroerte, ze geven een kleiner infarct en betere herstelmogelijkheden. PatiŽnten met bloedwaarden lager dan 30 ng/ml bleken een twee keer zo groot infarct te hebben en hadden na drie maanden duidelijk kans op meer ziekteverschijnselen.

 • Uit een studie blijkt dat de neurotransmitter serotonine de mogelijke link vormt tussen omega-3 vetzuren, vitamine D en gezonde hersenen. Serotonine heeft een grote impact op zowel cognitieve functies en gedragingen waaronder stemming, besluitvorming, sociaal gedrag, impulsief gedrag, en zelfs het in bedwang houden van agressieve sociale reacties of impulsief gedrag. Bij verschillende aandoeningen zoals ADHD, autisme, bipolaire stoornis, schizofrenie en depressies is er sprake van lage waarden serotonine. Uit de studie blijkt nu dat zowel de omega-3 vetzuren DHA als EPA en vitamine D zorgen voor goede waarden serotonine en daardoor genoemde aandoeningen kunnen aanpakken en mogelijk kunnen voorkomen. Een andere studie laat zien dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn ter vermindering van negatieve en depressieve gevoelens bij aandoening als schizofrenie en psychose.

 • Afvallen is een geweldige manier om ontstekingen in het lichaam te verminderen, ontstekingen zijn een van de belangrijkste bijdragen aan een reeks van ziekten als kanker, artritis en hart-en vaatziekten. Uit een studie blijkt dat de combinatie van afvallen en inname van supplementen vitamine D de ontstekingen nog veel effectiever kunnen verminderen. Na 12 maanden afvallen en dagelijks 1 supplement vitamine D van 50 mcg bleken die deelnemers wel 37% minder ontstekingsmarkers te hebben.Zonder de extra vitamine D was dat "slechts" 17%.

 • Bij brandwonden ontstaat volgens onderzoek ook een duidelijk tekort aan vitamine D en dat tot wel een jaar nadien. Aanvulling is dan belangrijk. Een andere studie onder 38 mensen met brandwonden blijkt dat brandwonden, ongeacht de ernst van de wonden, direct zorgen voor lagere bloedwaarden vitamine D. Na het meten van bloedwaarden vitamine D bleek dat zij met de hogere bloedwaarden vitamine D  duidelijk sneller genazen, minder complicaties en minder littekenvorming hadden. Het lijkt erop, zo zeggen de wetenschappers, dat extra inname van vitamine D bij brandwonden ook kan zorgen voor deze betere resultaten, verder onderzoek zal dat moeten laten zien.

 • Uit een kleine studie blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn voor mensen met een spastische darm. Aan het begin van de studie hadden de meeste deelnemers te lage bloedwaarden vitamine D. Zij met de lage bloedwaarden hadden ook duidelijk de meeste last van de ziekte. 12 weken lang kregen de deelnemers dagelijks een supplement van 75 mcg vitamine D waardoor de symptomen van de ziekte duidelijk verbeterden.

 • Volgens een kleine studie is vitamine D belangrijk in het voorkomen van vasculaire dementie als gevolg van verstoring van de bloedsomloop in de hersenen. Lage bloedwaarden vitamine D deden de kans op dementie met ruim 200% stijgen, als men ook nog hoge bloeddruk had werd die kans afhankelijk van het tekort aan vitamine D wel 14 tot ruim 30 keer groter. Verder bleek uit de studie dat bloedwaarden vitamine D gerelateerd waren aan de bloeddruk. Goede bloedwaarden vitamine D zorgde voor betere (lagere) bloeddruk.

 • Hoge bloedwaarden vitamine D doen volgens onderzoeken Ļ de ernst van de ziekte psoriasis fors afnemen.

 • Bij jongens en mannen lijkt dat een tekort aan vitamine D de kans op migraine kan verhogen.

 • Goede bloedwaarden vitamine D doen de kans op pancreaskanker afnemen doch lijken hoge bloedwaarden en dan vooral bij rokers de kans te verhogen.

 • Een studie onder zestigjarigen laat zien dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn tegen cognitieve achteruitgang. Lage bloedwaarden vitamine D geven wel 2 tot 3 keer meer kans op cognitieve achteruitgang.

 • In een studie onder 109 kinderen met autisme blijkt dat 4 maanden lang een dagelijkse goede hoeveelheid extra vitamine D zorgde voor een duidelijke verbetering bij de kinderen.

 • Uit een studie onder 107 tachtigjarigen blijkt dat een jaar lang hoge doseringen vitamine D zorgen voor wel 40% minder kans op luchtwegeninfecties, de meest voorkomende oorzaak van een ernstige ziekte of het doodgaan van mensen op deze leeftijd. De deelnemers werden verdeeld in 3 groepen. Zij die al extra vitamine D namen, zij het met 10 mcg of minder per dag, kregen een keer per maand ťťn dosering van 300 mcg. Zij die al extra vitamine D namen, zij het met 10 tot 25 mcg per dag, kregen een placebo. De rest van de deelnemers kreeg een keer per maand ťťn hoge dosering van 2.500 mcg. De deelnemers in deze laatste groep bleken veruit de laagste kans te hebben op luchtwegeninfecties, hun bloedwaarden waren, zonder enige bijwerkingen, opgelopen naar gemiddeld 32 ng/ml.

 • Uit een grote analyse blijkt dat extra vitamine D bescherming biedt tegen luchtweginfecties, griep en verkoudheid. Vooral zij met lage bloedwaarden vitamine D bleken wel de helft minder kans te hebben Zij met goede bloedwaarden hadden altijd nog 10% minder kans op luchtweginfecties, griep en verkoudheid. Regelmatige inname van extra vitamine D, dagelijks of per week bleek het beste te werken. Volgens de onderzoekers heeft extra vitamine D een vergelijkbaar effect als een griepprik.

 • Uit een Amerikaanse studie onder ruim 10.000 volwassenen, die 20 jaar gevolgd werden blijkt het belang van voldoende bewegen en goede bloedwaarden vitamine D. De studie laat zien dat hoe meer er inspanningen verricht worden, hoe hoger de bloedwaarden vitamine D zijn. Verder blijkt dat hoe hoger de bloedwaarden vitamine D hoe kleiner de kans is op hart- en vaatziektes of een beroerte.

 • Het merendeel van de mensen met taaislijmziekte (cystische fibrose of mucoviscidose) lijken lage bloedwaarden vitamine D te hebben. Aanvulling, 12 weken lang met 1.250 mcg vitamine D per week, lijkt volgens onderzoek nodig om de waarde goed te krijgen.

 • Goede bloedwaarden vitamine D zijn volgens een studie belangrijk om ook een goede fitheid te hebben. Bij de deelnemers aan de studie werden zowel bloedwaarden vitamine D gemeten als de fitheid vastgesteld met een VO2 max meting. Een VO2 max meting meet de hoeveelheid zuurstof die tijdens een inspanning opgenomen wordt, een maat voor iemands fitheid. Zij met de hoogste bloedwaarde vitamine D (gem. 33 ng/ml =83 nmol/l) bleken wel 3 tot 4 keer fitter dan zij met de laagste bloedwaarden vitamine D. 

Meer over de voordelen van vitamine D.

De wetenschap over vitamine D en bloeddruk.

Meer over Vitamine D en hart- en vaatziekte.

Waarom vitamine D tegen infecties?

 

Printen