Home / Nieuws / ...

 

Goede voeding bij darmproblemen*
Uit een analyse van verschillende studies blijkt dat bepaalde voedingsnutriŽnten belangrijk kunnen zijn in de behandeling van darmproblemen zoals spastische darm (PDS), constipatie en zwerende darmontstekingen. Zowel probiotica als prebiotica, vlozaad en pepermuntolie lijken effectief bij PDS. Bij consitpatie is een combinatie van probiotica en prebiotica effectief als ook voedingsvezels. Bij een zwerende darmontsteking lijkt een probiotica van de E.Coli stam Nissle 1917 bacterie effectief.
De studie. (December 2016)


Certain alternative therapies may help patients with bowel disorders
A new review looks at the evidence behind the effectiveness of complementary or alternative therapies - including probiotics, prebiotics, synbiotics, fiber, and herbal medicinal products - for the treatment of bowel disorders such as irritable bowel syndrome (IBS), functional constipation, and ulcerative colitis. 
The review's authors note that most available studies are biased by several drawbacks; however, probiotics, synbiotics, psyllium, and some herbal medicinal products (primarily peppermint oil) seem to be effective in ameliorating IBS symptoms. Synbiotics and fiber seem to be beneficial in patients with functional constipation, and the non-pathogenic strain Nissle 1917 of Escherichia coli may be effective in maintaining remission in patients with ulcerative colitis. 
"Patients with common functional bowel disorders such as chronic idiopathic constipation and irritable bowel syndrome who cannot find benefit or have adverse effects with the use of traditional drug therapies, or do not want to use them, should be told that alternative medicines are available that may be effective," said Dr. Diego Curro, lead author of the British Journal of Pharmacology study. "Also, patients with mild clinical forms of ulcerative colitis should be informed that they might use, with caution, an alternative probiotic treatment to prevent relapse." 
Article: Probiotics, fiber and herbal medicinal products for functional and inflammatory bowel disorders, Diego CurrÚ, Gianluca Ianiro, Silvia Pecere, Stefano BibbÚ and Giovanni Cammarota, British Journal of Pharmacology, doi: 10.1111/bph.13632.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bepaalde alternatieve therapieŽn kunnen patiŽnten met darmstoornissen helpen
Een nieuwe beoordeling wordt gekeken naar het bewijsmateriaal achter de effectiviteit van aanvullende of alternatieve therapieŽn - met inbegrip van probiotica, prebiotica, synbiotica, vezels en kruidengeneesmiddelen - voor de behandeling van darmstoornissen, zoals het prikkelbare darm syndroom (IBS), functionele obstipatie, en colitis colitis.
De herziening van de auteurs merken dat de meeste beschikbare studies worden vertekend door een aantal nadelen; echter, probiotica, synbiotica, psyllium en sommige kruidengeneesmiddelen (voornamelijk pepermuntolie) lijkt effectief bij het verlichten IBS symptomen. Synbiotica en vezels lijken gunstig bij patiŽnten met functionele constipatie te zijn, en de niet-pathogene stam Nissle 1917 van Escherichia coli kan doeltreffend om remissie bij patiŽnten met colitis ulcerosa.
"PatiŽnten met een gemeenschappelijke functionele darmaandoeningen zoals chronische idiopathische constipatie en prikkelbare darm syndroom die geen voordeel kunnen vinden of nadelige gevolgen hebben met het gebruik van traditionele drug therapieŽn, of niet wilt gebruiken, moet worden verteld dat alternatieve geneesmiddelen beschikbaar zijn die kunnen doeltreffend, "zei Dr Diego Curro, hoofdauteur van het British Journal of Pharmacology studie. "Ook patiŽnten met een milde klinische vormen van colitis ulcerosa moeten worden geÔnformeerd dat zij kunnen gebruiken, met de nodige voorzichtigheid, een alternatief voor probiotische behandeling ter voorkoming van recidive."


Printen

 

 

Reacties: