Home / ...

 

Voeding rijk aan methylbindingen.

 

Epigenetica, een wetenschap die de laatste jaren sterkt evolueert. Het wordt meer en meer duidelijk dat genetische aanleg, het DNA, niet alleen bepaalde zaken bepaalt of regelt. Het zijn de epigenomen die het DNA besturen, vergelijkbaar met de software die de computer bestuurt. Met het in kaart brengen van meer dan 25.000 genomen dacht men alles te weten over het DNA, nu blijkt dat DNA niet meer is dan een computer die zonder software niets kan. De software zijn de epigenomen, de schakelaars die het DNA kunnen aan of afzetten. Uit verschillende onderzoeken van de laatste tijd blijkt dat voeding die epigenomen kan be´nvloeden waardoor schakelaars bepaald DNA kunnen aan of afzetten. Deze be´nvloeding wordt zelfs doorgegeven aan volgende generaties. Een voorbeeld: Een speciaal soort gele muizen die genetisch vatbaar zijn voor kanker en diabetes kregen enige tijd speciale voeding rijk aan methylverbindingen. Wat bleek nu dat het merendeel van de nakomelingen van deze gele muizen niet meer geel waren en ongevoelig voor kanker en diabetes en ze werden ook veel ouder. Voeding had bepaalde schakelaars uitgezet waardoor de muizen genetisch anders reageerden. 

Waar genetica informatie geeft over het DNA, kan epigenetica gedefinieerd worden als de studie naar veranderingen in genexpressie, zˇnder dat hierbij veranderingen in de DNA-sequentie optreden. Epigenetische processen zijn bijvoorbeeld DNA-methylering en acetylering van histonen (de eiwitten waaromheen het DNA is gewikkeld). Deze methylering en acetylering bepaalt mede of een DNA-sequentie wel of niet tot expressie komt. Volgens onderzoek zijn er dagelijks meer dan 3.000 kleine epigenetische veranderingen afhankelijk van het tijdstip van de dag. Een ander onderzoek laat zien dat de helft van de dagelijkse aanmaak van de biljoenen nieuwe bloedcellen uit stamcellen door methylatie geregeld wordt. 

Tot voor kort dacht men dat deze epigenomen alleen tijdens de zwangerschap in de foetus vastgelegd werden doch recent is komen vast te staan dat die periode wel belangrijk is doch dat gedurende iemands leven epigenomen ook kunnen veranderen door bijv. milieuomstandigheden of de voeding. Hier onderzoeken die dat laten zien. Ander onderzoeken laten zien dat die veranderingen generaties lang door kunnen werken. Roken doet volgens onderzoek ook epigenetische veranderingen teweeg brengen waardoor de kans op o.m. kanker en diabetes duidelijk groter worden. Volgens onderzoek zijn er wel meer dan 100 epigenetische veranderingen bij mensen met diabetes. Ook bij de ziekte van Alzheimer blijken volgens onderzoek epigenetische verandering mede een belangrijke oorzaak te zijn. Zo is niet de genetische aanleg de oorzaak van het ontstaan van de ziekte ALS. Volgens onderzoek zijn epigenetische veranderingen nodig om de ziekte in gang te zetten.

Bij het ouder worden vinden in het lichaam ook steeds meer epigenetische veranderingen plaats aan het DNA waardoor de kans op ziektes zoals kanker steeds groter wordt, hier een studie die dat bevestigt. Epigenetische veranderingen ook bekend als DNA-methylatie zetten zogezegd genen aan of uit. De belangrijkste oorzaak voor deze methylatie is volgens onderzoek het ouder worden. Zij met hoge bloedwaarden vitamine D en ook van selenium hebben duidelijk minder methylatie en dus duidelijk minder kans op kanker. Mannen blijken meer methylatie te hebben dan  vrouwen. Zij met hoge bloedwaarden foliumzuur en overgewicht daarentegen hebben duidelijk weer meer methylatie.

 

Verhoogde bloedwaarden homocyste´ne (> 9,5 Ámol/liter) zijn een indicatie dat het methylatieproces niet goed werkt. Het volgen van een dieet om het homocyste´negehalte omlaag te brengen is de enige veilige manier. Onderstaande voeding  is daarvoor aangewezen. Toch kan er vaak, door de genetische variaties, een zeer groot verschil zijn in de hoeveelheden die nodig zijn bij verschillende mensen. Hierdoor kan de ene mens makkelijk en de andere mens zelfs met grote hoeveelheden nauwelijks goede bloedwaarden homocyste´ne bereiken.

 

 

Voeding rijk aan deze verbindingen zijn o.a.

 

vis

uien

erwtjes

tuinbonen

sperziebonen

soja

bietjes

broccoli

spinazie

peulen

linzen

knoflook

bosbessen

rozemarijn

knoflook

kurkuma

groene thee

 

de nutriŰnten:

beta´ne

biotine

choline

vitamine B6

foliumzuur

selenium

vitamine B12

vitamine C

vitamine D

 

en het supplement SAM.

 

Meer onderzoek over epigenetica. 

Printen