Home / Nieuws / ...

 

Voedingsvezels tegen overgewicht en diabetes*
Een gezond dieet tegen overgewicht, diabetes en hart- en vaatziektes hoeft volgens een Amerikaanse studie niet gecompliceerd te zijn, zorg alleen voor voldoende voedingsvezels in het dieet. In de studie kregen 240 volwassenen, met een hoog risico op diabetes, of een dieet geadviseerd door de Amerikaanse hartstichting of een gewoon dieet met wel minimaal 30 gram voedingsvezels per dag. Het adviesdieet van de Amerikaanse hartstichting heeft 13 onderdelen, waaronder het beperken van calorieën door het eten van meer groenten, fruit en volkoren voedsel, ten minste 30 gram vezels per dag, magere eiwitten, minder suiker en zout, het drinken van weinig of geen alcohol en andere verhoudingen van vetten, koolhydraten, eiwitten en cholesterol. Na 12 maanden waren de deelnemers in beide groepen afgevallen, gemiddeld 3 kg met het adviesdieet en ruim 2 kg met de voedingsvezels. Alle deelnemers bleken een lagere bloeddruk en een betere insulineresistentie en betere insulinewaarden te hebben, allemaal factoren die de kans op diabetes verkleinen. Vermoedelijk hebben de extra voedingsvezels in de voeding gezorgd voor het weglaten van wat ongezonde voeding doch belangrijk is volgens de onderzoekers dat door slechts 1 aanpassing in het dieet belangrijke gezondheidsvoordelen behaald kunnen worden vergelijkbaar met een moeilijk te volgen dieet. 
De studie. (April 2015)


 

When it comes to diets, one simple change can be effective
New study by UMMS researchers compares a diet focused on increased fiber consumption to the multicomponent American Heart Association diet
A new study by UMass Medical School researchers finds that in terms of dieting, keeping it simple may be all that is necessary. Results of the study were published in the Annals of Internal Medicine. 
Yunsheng Ma, MD, PhD, and colleagues compared the weight loss and dietary quality of participants on the American Heart Association diet to those on a simple high fiber diet. They found that although weight loss was slightly higher for the AHA diet, both produced clinically significant weight loss, lowered blood pressure and improved insulin resistance—all key to staving off diabetes and improving overall health.
“The more complex AHA diet resulted in slightly larger (but not statistically significant) weight loss, but a simplified approach emphasizing only increased fiber intake may be a reasonable alternative for individuals who find it difficult adhering to a more complicated diet,” said Dr. Ma, associate professor of medicine in the Division of Preventive and Behavioral Medicine.
The NIH funded study, A Simple Dietary Message to Improve Dietary Quality for Metabolic Syndrome, enrolled 240 adult participants who were at risk for developing type 2 diabetes. Half were randomized to the high fiber diet and half assigned to the multicomponent AHA diet. The instructions for the high fiber diet called for simply increasing fiber intake to at least 30 grams per day. The AHA diet guidelines have 13 components, including limiting calories by eating more fruits, vegetables and whole grain foods; consuming at least 30 grams of fiber per day; choosing lean proteins; reducing sugar and salt consumption; drinking little or no alcohol; and balancing fat, carbohydrate, protein and cholesterol consumption to specific ratios.
The researchers theorized that the easier to follow, permissive (eat more of this) diet of increasing fiber from a variety of food sources would result in greater effect than the restrictive and complex diet, because it would be easier to follow and thus easier to stick with.
“A high fiber diet can be filling and tasty, making it a pleasure to eat while losing weight and improving health and wellbeing,” said Barbara Olendzki, RD, MPH, assistant professor of medicine and co-investigator on the study.
The average weight loss after 12 months was 6 lbs. for the AHA followers and 4.6 lbs. for the high-fiber followers; all participants experienced lower blood pressure and showed improvement in insulin resistance and fasting insulin during the trial, which indicate this may be effective at warding off diabetes. These results suggest that focusing on a targeted fiber goal as a dietary intervention can be as clinically effective as the more intense AHA diet guidelines.
In addition to clinically significant weight loss, participants experienced improvements in metabolic syndrome, including lower blood pressure and decreased insulin resistance.
“We were encouraged to see the decline of fasting insulin in the high fiber group at 12 months. Long-term improvements in insulin resistance have significant clinical implications for patients with metabolic syndrome,” said Ma.
Sherry Pagoto, PhD, associate professor of medicine and co-investigator on the study, added, “We found that increasing dietary fiber was accompanied by a host of other healthy dietary changes, likely because high fiber foods displaced unhealthy foods in the diet. Asking people to make one dietary change can have collateral effects on the rest of their diet. We hope to study this further.”

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Als het gaat om diëten, kan een eenvoudige verandering effectief te zijn
Nieuwe studie door UMMS onderzoekers vergeleken een dieet gericht op verhoogde vezelconsumptie aan de meerdere componenten American Heart Association dieet
Een nieuwe studie door UMass Medical School onderzoekers ontdekt dat in termen van dieet, houden het simpel kan zijn alles wat nodig is. Resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine.
Yunsheng Ma, MD, PhD, en collega's ten opzichte van het gewichtsverlies en dieet kwaliteit van de deelnemers op de American Heart Association dieet met die op een eenvoudige vezelrijk dieet. Zij vonden dat, hoewel het gewichtsverlies was iets hoger voor de AHA dieet, beide geproduceerd klinisch significant gewichtsverlies, verlaagde bloeddruk en een verbeterde insuline resistentie-all sleutel tot het afstand houden van diabetes en het verbeteren van de algehele gezondheid.
"De meer complexe AHA dieet resulteerde in iets groter (maar niet statistisch significant) gewichtsverlies, maar een vereenvoudigde benadering benadrukken alleen maar toegenomen inname van vezels kan een redelijk alternatief voor mensen die het moeilijk vinden om vast te houden aan een meer gecompliceerde dieet zijn," zei Dr. ma, associate professor in de geneeskunde in de afdeling Preventieve en Behavioral Medicine.
De NIH gefinancierde studie, A Simple Dietary bericht te Dietary Quality for Metabolic Syndrome Verbeter, ingeschreven 240 volwassen deelnemers die een verhoogd risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes waren. Helft werden gerandomiseerd naar de vezelrijk dieet en de helft toegewezen aan de meerdere componenten AHA dieet. De instructies voor het vezelrijk dieet opgeroepen tot simpelweg verhogen van inname van vezels ten minste 30 gram per dag. De AHA dieet richtlijnen hebben 13 onderdelen, waaronder het beperken van calorieën door het eten van meer groenten, fruit en volkoren voedsel; consumeren ten minste 30 gram vezels per dag; het kiezen van magere eiwitten; reducerende suiker en zout consumptie; drinken weinig of geen alcohol; en balanceren vetten, koolhydraten, eiwitten en cholesterol consumptie specifieke verhoudingen.
De onderzoekers getheoretiseerd dat het gemakkelijker te volgen, permissieve (eet meer van deze) voeding van toenemende vezels uit verschillende voedselbronnen zou in grotere kracht dan de beperkende en complexe voeding, omdat het makkelijker is om te volgen en dus makkelijker te plakken met.
"Een vezelrijk dieet kan worden goed en smakelijk, waardoor het een genot om te eten, terwijl het verliezen van gewicht en het verbeteren van gezondheid en welzijn", zegt Barbara Olendzki, RD, MPH, assistent-professor in de geneeskunde en co-onderzoeker van de studie.
Het gemiddelde gewichtsverlies na 12 maanden was £ 6. voor de AHA volgelingen en 4,6 pond. voor de vezelrijke volgelingen; alle deelnemers ervaren een lagere bloeddruk en toonden verbetering van de insulineresistentie en vasten insuline tijdens de proef, die aangeven dit kan effectief in het afweren van diabetes. Deze resultaten suggereren dat het focussen op een gerichte vezel doel als dieetinterventie kan klinisch effectief als intenser AHA dieet richtlijnen.
Naast klinisch significant gewichtsverlies deelnemers ervaren verbeteringen metabool syndroom, waaronder lagere bloeddruk en verminderde insulineresistentie.
"We werden aangemoedigd om de daling van de nuchtere insuline in het vezelrijk groep na 12 maanden te zien. Lange termijn verbeteringen in de insulineresistentie hebben belangrijke klinische implicaties voor patiënten met metabool syndroom, "zei Ma.
Sherry Pagoto, PhD, associate professor in de geneeskunde en co-onderzoeker van de studie, voegt toe: "We hebben vastgesteld dat het verhogen van voedingsvezels ging gepaard met een groot aantal andere gezonde veranderingen dieet, waarschijnlijk omdat vezelrijk voedsel verplaatst ongezond voedsel in het dieet. Om mensen te vragen maken een dieet verandering kan collaterale effecten hebben op de rest van hun dieet. We hopen dit verder te bestuderen. "

Printen

 

 

Reacties: