Home / Nieuws / ...

 

Voeding en kanker?*
Resultaten van een Brits onderzoek laten zien dat het merendeel van de mensen denkt dat kanker veelal een kwestie van pech is. Zo weet de helft niet dat gezonde voeding de kans op kanker aanzienlijk kan verkleinen, weet bijna 60% niet dat overgewicht de kans op kanker flink doet toenemen en meer dan 60% kent niet de negatieve invloed van het eten van bewerkt vlees en de positieve invloed van bewegen. Ruim 1/3 van de mensen denkt dat alleen genetische aanleg verantwoordelijk is terwijl dat in de praktijk slechts goed 5% is. Belangrijk daarom is iedereen goed te informeren waarbij de volgende punten in eerste aanleg al van veel belang zijn. Na roken is overgewicht de belangrijkste risicofactor verder eet veel groenten en fruit, veel volkoren producten, weinig alcohol, weinig rood vlees, geen bewerkt vlees en beweeg elke dag minstens 30 minuten. Wereld Kanker Onderzoek Fonds (Februari 2014)

 


World Cancer Day: Half don’t know about link between diet and cancer
Around half of Britons don’t recognise the importance of diet in protecting against cancer, demonstrating that many of the myths about the disease are still widely believed.
The YouGov poll commissioned by World Cancer Research Fund for World Cancer Day found that 49 per cent do not know that diet affects people’s risk of getting cancer.
Other results show that a high proportion of people do not know about the links between cancer and body weight (59 per cent), processed meat (62 per cent) and physical activity (66 per cent).
A third (34 per cent) incorrectly believe that the chances of getting cancer are mainly due to family history of the disease even though only five to ten per cent of cancers are linked to inherited genes.
Amanda McLean, World Cancer Research Fund’s General Manager, said: “On World Cancer Day 2014 it’s very alarming to see that such a large number of people don’t know that there’s a lot they can do to significantly reduce their risk of getting cancer. We would like all sectors of society – including the government, manufacturers, retailers and charities – work together to raise cancer prevention awareness.
“In the UK, about a third of the most common cancers could be prevented through being a healthy weight, eating a healthy diet and being regularly physically active. These results show that many people still seem to mistakenly accept their chances of getting cancer as a throw of the dice. But by making lifestyle changes today, we can help prevent cancer tomorrow.”
World Cancer Research Fund, alongside the Union for International Cancer Control (UICC), is working to dispel the myth that cancer is unavoidable and let people know there is a lot they can do to prevent cancer. The following steps will help to reduce the risk of developing cancer:
· Eat a healthy diet with lots of vegetables, fruit, pulses and wholegrains. Limit alcohol and red meat and try to cut out processed meat.
· Keep your weight at a healthy level (a BMI of between 18.5 and 25). Being overweight is the biggest cancer risk factor after smoking.
· Be physically active for at least 30 minutes every day. This can be divided over the day and can be any activity that increases your breathing and heart rate – even housework counts.
Sharing World Cancer Research Fund’s research-based with friends and family could help cut their risk of cancer. The recommendations were developed by a panel of world-renowned scientists, after considering a detailed report on the links between lifestyle and cancer that examined all relevant scientific evidence.
The survey on British understanding of cancer risk comes as the UICC announces that cancer as a single entity is now the world’s biggest cause of death, with 8.2million deaths a year. The number of global cancer cases diagnosed every year has risen by 11 per cent since 2008 to more than 14million new cases a year.
Cary Adams, Chief Executive Officer at UICC, said: “Governments around the world, including the UK, must recognise the growing cancer burden in their country and act on it now. On World Cancer Day, we demand that health leaders commit to reducing the millions of predicted, needless and premature deaths caused by cancer by focusing efforts and funds on proven preventive and early detection measures.”

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Wereld Kanker Dag : De helft weet niet hoe het verband tussen voeding en kanker
Ongeveer de helft van de Britten zich niet het belang van de voeding te herkennen in het beschermen tegen kanker , waaruit blijkt dat veel van de mythen over de ziekte zijn nog steeds algemeen aangenomen .
De YouGov poll in opdracht van Wereld Kanker Onderzoek Fonds voor World Cancer Day bleek dat 49 procent niet weet dat voeding van invloed op het risico op het krijgen van kanker van mensen.
Andere resultaten tonen aan dat een groot deel van de mensen niet weten over het verband tussen kanker en het lichaamsgewicht ( 59 procent) , vleeswaren ( 62 procent) en fysieke activiteit ( 66 procent ) .
Een derde ( 34 procent ) ten onrechte denken dat de kans op het krijgen van kanker zijn voornamelijk te wijten aan familiegeschiedenis van de ziekte , hoewel slechts vijf tot tien procent van de kankers zijn gekoppeld aan genen geërfd .
Amanda McLean , Wereld Fonds Cancer Research General Manager , zei : " Op World Cancer Day 2014 is het zeer verontrustend om te zien dat zo'n groot aantal mensen niet weten dat er veel ze kunnen doen om hun risico op het krijgen van kanker aanzienlijk verminderen . Wij willen graag alle sectoren van de samenleving - met inbegrip van de overheid , fabrikanten, retailers en liefdadigheidsinstellingen - werken samen om kankerpreventie bewustwording .
" In het Verenigd Koninkrijk , ongeveer een derde van de meest voorkomende vormen van kanker kunnen worden voorkomen door het zijn van een gezond gewicht , het eten van een gezond dieet en wordt regelmatig lichamelijk actief zijn. Deze resultaten tonen aan dat veel mensen nog steeds lijken te onrechte accepteren hun kansen op het krijgen van kanker als een worp van de dobbelstenen . Maar door het maken van veranderingen in levensstijl van vandaag , kunnen we helpen bij het voorkomen van kanker van morgen . "
Wereld Kanker Onderzoek Fonds , naast de Union for International Cancer Controle ( UICC ) , werkt aan de mythe dat kanker onvermijdelijk is en laat mensen weten dat er een veel ze kunnen doen om kanker te voorkomen verdrijven . De volgende stappen helpen om het risico op kanker te verminderen :
· Eet een gezond dieet met veel groenten , fruit , peulvruchten en volkoren producten . Beperk alcohol en rood vlees en probeer uit te snijden verwerkt vlees .
· Houd uw gewicht op een gezond niveau ( een BMI tussen 18,5 en 25 ) . Overgewicht is de grootste kanker risicofactor na het roken .
· Wees lichamelijk actief gedurende ten minste 30 minuten per dag . Dit kan worden verdeeld over de dag en kan elke activiteit die je ademhaling en hartslag verhoogt - zelfs huishoudelijk werk telt.
Delen Fonds World Cancer Research onderzoek gebaseerde met vrienden en familie kan bijdragen aan vermindering van hun risico op kanker. De aanbevelingen werden ontwikkeld door een panel van wereldberoemde wetenschappers , na het overwegen van een gedetailleerd verslag over het verband tussen leefstijl en kanker dat alle relevante wetenschappelijke bewijsmateriaal onderzocht .
Het onderzoek op de Britse begrip van risico op kanker komt als het UICC bekend dat kanker als een enkele entiteit is nu 's werelds grootste doodsoorzaak , met 8.2million doden per jaar . Het aantal wereldwijde kanker gediagnosticeerde gevallen per jaar is gestegen met 11 procent sinds 2008 tot meer dan 14 miljoen nieuwe gevallen per jaar .
Cary Adams , Chief Executive Officer bij UICC , zei : "Overheden over de hele wereld , waaronder het Verenigd Koninkrijk , moet het groeiende aantal kankergevallen in hun land te erkennen en te handelen op het nu. Op Wereld Kanker Dag , eisen wij dat de gezondheid leiders ertoe verplichten de miljoenen voorspelde , onnodige en voortijdige sterfgevallen door kanker door zich te richten inspanningen en middelen op bewezen preventieve en vroegtijdige opsporing maatregelen . "

Printen

 

 

Reacties: