Home / Nieuws / ...

 

Zink belangrijk voor ouderen*
Uit een kleine studie blijkt weer eens het belang van voldoende zink in de voeding voor ouderen. Het immuunsysteem wordt al zwakker bij het ouder worden en te weinig zink verzwakt het immuunsysteem nog meer met daardoor een verhoogde kans infecties en zoals eerdere studies lieten zien een hogere kans op longontstekingen en het doodgaan hieraan. Bloedwaarden zink waren aan het begin van de studie laag tot zeer laag bij alle deelnemers. Drie maanden lang kreeg de helft van de deelnemers dagelijks een supplement met 30 mg zink, de andere helft een supplement met 5 mg zink. Het hoge zinksupplement zorgde niet alleen voor duidelijk hogere bloedwaarden zink doch ook voor een duidelijk beter immuunsysteem. Zij met wat te lage bloedwaarden zink aan het begin bleken na afloop wel goede bloedwaarden (> 70 mcg/dl), zij met duidelijke tekorten aan het begin haalden na afloop nog niet de goede bloedwaarden en zouden waarschijnlijk langer het hoge zinksupplement moeten nemen om aan die waarden te kunnen komen.
De studie. (April 2016)


 

Study shows zinc supplement boosted serum zinc levels and immunity in older adults
The immune system weakens as the body ages, making older adults more susceptible to infections. Low levels of zinc impair immunity, particularly in older adults. A research team set out to determine if it was feasible to increase serum zinc concentrations in older adults in nursing homes who were zinc-deficient. Their work appears in the American Journal of Clinical Nutrition. 
"Our previous work showed that 30 percent of nursing home residents have low serum zinc levels and those with low serum zinc levels had a significantly higher incidence of pneumonia and morbidity from it. Our new finding that serum zinc levels can be improved in older adults with zinc supplementation and that this is associated with enhancement of T-cell numbers and function strongly suggests that ensuring adequate zinc consumption by older adults could have a significant impact on reducing the incidence of and morbidity from infection, which is a major public health problem in older adults," said the study's lead author, Simin Nikbin Meydani, D.V.M., Ph.D., the director of the Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging (HNRCA) at Tufts University in Boston, and senior scientist and director of its Nutritional Immunology Laboratory. 
The small double-blind, placebo-controlled trial involved adults age 65 or older from three Boston-area nursing homes. The study participants had baseline serum levels of zinc that ranged from moderately to very zinc-deficient. Participants were given zinc supplements or a placebo for three months. A total of 25 people completed the study, with 13 receiving the placebo (a daily multi-vitamin with only 5 mg of zinc), and 12 receiving a daily multi-vitamin with 30 mg of zinc. A serum-level of 70 micrograms per deciliter was used as the cut-off standard for adequate serum zinc level and measuring improvement from supplementation. The function of the immune response was assessed by determining the immune cell profile and function. 
In addition to serum zinc concentrations, the researchers found that zinc supplementation improved the function of T-cells as determined by their ability to proliferate in response to stimuli that mimicked infection. Furthermore, they saw a positive correlation between serum zinc levels and the number and function of T-cells. This effect of zinc was attributed to increasing the number of T-cells rather than enhancing the function of each T-cell. At the end of three months, researchers found that: 
∑ Zinc supplementation increased serum zinc concentrations in nursing home residents with low zinc levels. 
∑ Zinc supplementation increased both the number and effectiveness of T-cells in the treatment group at a much higher rate than the control group 
∑ The increase of serum zinc rose higher in the treatment group, at a rate of 16 percent, compared to those in the control group, which rose at a rate of 0.7 percent. 
∑ For those in the treatment group who were moderately zinc-sufficient at baseline, their serum zinc levels exceeded the cut-off standard. 
∑ Participants in the treatment group whose serum levels were measured as substantially zinc-deficient at baseline did not experience an increase to normal levels during the trial. 
"Having a positive response to zinc supplementation may take some time in people who have been highly zinc deficient. We need to better understand how much supplementation is needed for certain people, and for how long a period, so that more refined recommendations can be made," added first author Junaidah B. Barnett, M.C.H. (N), Ph.D., scientist in the Nutritional Immunology Laboratory at the HNRCA. 
"It is worth noting that zinc deficiency is not just a problem in nursing home residents; it also exists in non-institutionalized older adults," Meydani continued. "On average, zinc supplementation measurably improved serum zinc levels in these older adults, with most participants achieving serum zinc levels considered to be adequate." 
Zinc is found in a wide variety of foods, including oysters, pork, red meat, poultry, seafood, and fortified breakfast cereals. Zinc is also found in beans, nuts, whole grains, cucumber peel, and dairy products and is common in multi-vitamins. The Office of Dietary Supplements of the National Institutes of Health notes that zinc deficiency is rare in North America, but that some groups of people are more likely to have trouble getting enough zinc, including those with digestive disorders and vegetarians. Too much zinc (the upper limit for adults is 40 mg/day) can be harmful. Some researchers suspect, however, the older adults do not absorb or use zinc as efficiently as others. In addition, while serum zinc levels are a commonly used measure to evaluate zinc deficiency, they might not accurately reflect cellular zinc status. Some cells might exhibit low zinc levels, which impacts their function, even when serum zinc levels are normal. 
∑ References
Effect of zinc supplementation on serum zinc concentration and T cell proliferation in nursing home elderly: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Junaidah B Barnett, Maria C Dao, Davidson H Hamer, Ruth Kandel, Gary Brandeis, Dayong Wu, Gerard E Dallal, Paul F Jacques, Robert Schreiber, Eunhee Kong, and Simin N Meydani. American Journal of Clinical Nutrition. DOI.10.3945/ajcn.115.115188 . 
Meydani is also a professor at the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts and a member of the immunology program faculty at the Sackler School of Graduate Biomedical Sciences at Tufts. 
This study is based upon work supported by the U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 
Source: Tufts University, Health Sciences Campus 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie toont aan zink supplement versterkt serum zink niveaus en immuniteit bij oudere volwassenen
Het immuunsysteem verzwakt als het lichaam ouder, waardoor ouderen gevoeliger voor infecties. Laag zinkgehalte aantasting immuniteit, met name bij oudere volwassenen. Een onderzoeksteam ingesteld om te bepalen of het haalbaar is om serum concentraties zink bij ouderen in verpleeghuizen die zink-deficiŽnte waren te verhogen was. Hun werk verschijnt in het American Journal of Clinical Nutrition.
"Onze eerdere werk is gebleken dat 30 procent van de verpleeghuisbewoners hebben lage serum zink niveaus en mensen met een lage serum zink niveaus hadden een significant hogere incidentie van pneumonie en morbiditeit als gevolg van het. Onze nieuwe bevinding dat serum zink niveaus kan worden verbeterd bij oudere volwassenen met zinksuppletie en dat dit gepaard gaat met een verhoging van de T-cel aantallen en sterk functioneren suggereert dat een adequate zinkconsumptie door oudere volwassenen een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de vermindering van de incidentie van en morbiditeit als gevolg van een infectie, dat is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid bij oudere volwassenen, "zei leiden auteur van de studie, Simin Nikbin Meydani, DVM, Ph.D., de directeur van de Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging (HNRCA) aan de Tufts University in Boston, en senior wetenschapper en directeur van de Nutritional Immunology Laboratory.
De kleine dubbel-blind, placebo-gecontroleerde studie betrokken volwassenen 65 jaar of ouder van drie Boston-area verpleeghuizen. De studie deelnemers hadden uitgangswaarde serum niveaus van zink die varieerden van matig tot zeer zink-deficiŽnte. Deelnemers kregen zinksupplementen of een placebo gedurende drie maanden. Een totaal van 25 personen voltooiden het onderzoek, met 13 die de placebo (een dagelijkse multivitamine met slechts 5 mg zink) en 12 ontvangen een dagelijkse multivitamine met 30 mg zink. Een serum-niveau van 70 microgram per deciliter werd gebruikt als de cut-off-standaard voor adequate serum zink en het meten van verbetering ten opzichte van suppletie. De functie van de immuunrespons beoordeeld door de immuuncellen profiel en functie.
Naast serum concentraties zink, de onderzoekers gevonden dat zink suppletie de functie van T-cellen verbeterd bepaald door hun vermogen te prolifereren in respons op stimuli die infectie nagebootst. Verder zagen ze een positieve correlatie tussen serum zink niveaus en het aantal en de functie van T-cellen. Het effect van zink wordt toegeschreven aan het verhogen van het aantal T-cellen in plaats van verbetering van de functie van elke T-cel. Aan het einde van drie maanden, vonden de onderzoekers dat:
∑ Zinksuppletie verhoogde serum concentraties zink in verpleeghuisbewoners met een laag zink niveaus.
∑ Zinksuppletie steeg zowel het aantal en de doeltreffendheid van de T-cellen in de behandelde groep op een veel hoger tempo dan de controlegroep
∑ De toename van serum steeg zink hoger in de behandelingsgroep met een snelheid van 16 procent, vergeleken met die in de controlegroep, die steeg met een snelheid van 0,7 procent.
∑ Voor degenen die in de behandelde groep, die bij aanvang matig zink voldoende waren, hun serum zink niveaus boven de cut-off-standaard.
∑ De deelnemers in de behandelde groep waarvan het serum niveaus werden gemeten als in hoofdzaak zink-deficiŽnte op baseline leverde een stijging op een normaal niveau tijdens het proces niet te ervaren.
"Het hebben van een positieve reactie op zink suppletie kan enige tijd bij mensen die zeer zink zijn geweest met een tekort te nemen. We moeten beter begrijpen hoeveel aanvulling nodig is voor bepaalde mensen, en voor hoe lang een periode, zodat meer verfijnde aanbevelingen kunnen worden gedaan , "voegde eerste auteur Junaidah B. Barnett, MCH (N), Ph.D., wetenschapper in de Nutritional Immunologie Laboratorium in het HNRCA.
"Het is vermeldenswaard dat zink-deficiŽntie is niet alleen een probleem in verpleeghuisbewoners, maar bestaat ook in niet-geÔnstitutionaliseerde ouderen," Meydani voortgezet. "Gemiddeld zinksuppletie meetbaar verbeterd serum zink niveaus in deze oudere volwassenen, met de meeste deelnemers het bereiken van het serum zink niveaus geacht voldoende te zijn."
Zink is te vinden in een breed scala van levensmiddelen, waaronder oesters, varkensvlees, rood vlees, gevogelte, vis, en verrijkte ontbijtgranen. Zink wordt ook gevonden in bonen, noten, volle granen, komkommer schillen en zuivelproducten en is vaak in multi-vitaminen. Het Bureau van voedingssupplementen van de National Institutes of Health merkt op dat de zink-deficiŽntie is zeldzaam in Noord-Amerika, maar dat sommige groepen mensen hebben meer kans om problemen te krijgen van genoeg zink, waaronder die met spijsverteringsproblemen en vegetariŽrs. Te veel zink (de bovengrens voor volwassenen is 40 mg / dag) kan schadelijk zijn. Sommige onderzoekers vermoeden echter niet de oudere volwassenen niet absorberen of gebruik zink zo efficiŽnt als anderen. Bovendien, terwijl serum zinkgehalte is een veel gebruikte maatregel zinkdeficiŽntie evalueren, ze kunnen niet nauwkeurig weergeven cellulaire zinkstatus. Sommige cellen kunnen lage niveaus van zink, die de effecten van hun functie, zelfs wanneer het serum zink niveaus zijn normaal vertonen.

Printen

 

 

Reacties: