Home / Nieuws / ...

 

Noten tegen hart- en vaatziektes*
Uit een analyse van 61 studies over noten, waarvan 21 over walnoten, en hun gezondheid blijkt overduidelijk het belang van noten tegen hart- en vaatziektes. Noten bevatten belangrijke nutriŽnten zoals onverzadigde vetten, eiwitten, vitamines, mineralen en vezels. Walnoten bevatten ook nog eens veel ALA (het omega-3 vetzuur alfa-linoleenzuur). Het dagelijks eten van noten zorgt voor duidelijk lager cholesterol (totaal en LDL), lagere triglyceriden waarden, hoger goed cholesterol (HDL), wat lagere bloeddruk en minder ontstekingsmarkers.
De studie.  (Januari 2016)


 

Study finds tree nut consumption may lower risk of cardiovascular disease 
Study supports growing body of research on walnuts' potential beneficial role in preventing cardiovascular disease.
A new study published in the American Journal of Clinical Nutrition found that consuming tree nuts, such as walnuts, may lower the risk of cardiovascular disease. After conducting a systematic review and meta-analysis of 61 controlled trials, one of the authors, Michael Falk, PhD, Life Sciences Research Organization, found that consuming tree nuts lowers total cholesterol, triglycerides, LDL cholesterol, and ApoB, the primary protein found in LDL cholesterol. These are key factors that are used to evaluate a person's risk of cardiovascular disease. Walnuts were investigated in 21 of the 61 trials, more than any other nut reviewed in this study. 
"Our study results further support the growing body of research that tree nuts, such as walnuts, can reduce the risk of cardiovascular diseases," said Dr. Falk. "Tree nuts contain important nutrients such as unsaturated fats, protein, vitamins and minerals. Walnuts are the only nut that provide a significant amount (2.5 grams per one ounce serving) of alpha-linolenic acid (ALA), the plant-based form of omega-3s." 
Beyond finding that tree nuts lower total cholesterol, triglycerides, LDL cholesterol and ApoB, researchers also found that consuming at least two servings (two ounces) per day of tree nuts, such as walnuts, has stronger effects on total cholesterol and LDL. Additionally, results showed that tree nut consumption may be particularly important for lowering the risk of heart disease in individuals with type 2 diabetes. 
Of 1,301 articles surveyed, 61 trials met eligibility criteria for this systematic review and meta-analysis, totaling 2,582 unique participants. Trials directly provided nuts to the intervention group rather than relying solely on dietary advice to consume nuts. The dose of nuts varied from 5 to 100g/day and most participants followed their typical diet. 
More than two decades of research has shown that walnuts may help lower cardiovascular risk factors by decreasing LDL (bad) cholesterol by 9-16% and diastolic blood pressure by 2-3 mmHg2, as well as reducing total cholesterol, raising HDL cholesterol, reducing inflammation as measured by C-reactive protein5, and improving arterial function. These factors are major contributors to heart disease risk, and reducing them is a critical step toward a healthier heart. In addition to providing omega-3s, walnuts also deliver a convenient source of fiber (2 grams per ounce) and protein (4 grams per ounce). 
Co-authors with Dr. Falk are Liana C. Del Gobbo, PhD, Robin Feldman, MBA, Kara Lewis, PhD, and Dariush Mozaffarian, MD, PhD. 
This study was supported in part by funds from The International Tree Nut Council Nutrition Research and Education Foundation. 
Edelman Seattle 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie vindt boomnoot gebruik kan het risico op hart- en vaatziekten verlagen
Studie ondersteunt groeiend lichaam van onderzoek naar walnoten 'potentiŽle positieve rol in het voorkomen van hart- en vaatziekten.
Een nieuwe studie gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition gevonden dat de consumptie boomnoten zoals walnoten, het risico op hart- en vaatziekten kunnen verlagen. Na het uitvoeren van een systematische review en meta-analyse van 61 gecontroleerde studies, een van de auteurs, Michael Falk, PhD, Life Sciences Research Organization, vond dat het consumeren van noten verlaagt totaal cholesterol, triglyceriden, LDL-cholesterol, en ApoE, de primaire eiwit gevonden LDL cholesterol. Dit zijn belangrijke factoren die worden gebruikt om een persoon het risico van cardiovasculaire ziekte te evalueren. Walnoten onderzocht bij 21 van de 61 testen, meer dan elk ander nut beoordeeld in deze studie.
"Onze studie resultaten verdere ondersteuning van de groeiende hoeveelheid onderzoek dat noten, zoals walnoten, kan het risico op hart- en vaatziekten te verminderen," zei Dr Falk. "Noten bevatten belangrijke voedingsstoffen zoals onverzadigde vetten, eiwitten, vitaminen en mineralen. Walnoten de enige nut dat een aanzienlijke hoeveelheid (2,5 g per een ounce portie) alfa-linoleenzuur (ALA), de plantaardige vorm van leveren omega-3 vetzuren. "
Voorbij het vinden van dat noten lagere totale cholesterol, triglyceriden, LDL-cholesterol en ApoB, onderzoekers vonden ook dat de consumptie van ten minste twee porties (twee ons) per dag van noten, zoals walnoten, heeft sterkere effecten op totaal cholesterol en LDL. Bovendien, de resultaten toonden aan dat boomnoot verbruik bijzonder belangrijk voor het verlagen van het risico op hart-en vaatziekten bij mensen met type 2 diabetes kan zijn.
Van 1301 artikelen ondervraagden, 61 trials met criteria voor deze systematische review en meta-analyse, in totaal 2582 unieke deelnemers. Trials rechtstreeks verstrekt moeren aan de interventiegroep in plaats van zich uitsluitend op dieetadvisering voor noten verbruikt. De dosis noten varieerde van 5 tot 100 g / dag en met de meeste deelnemers volgden hun normale dieet.
Meer dan twee decennia van onderzoek heeft aangetoond dat walnoten lager cardiovasculaire risicofactoren kan helpen bij het verlagen van LDL (slechte) cholesterol met 9-16% en diastolische bloeddruk met 2-3 mmHg2, alsmede het verminderen van de totale cholesterol, HDL-cholesterol verhogen, verlagen ontsteking zoals gemeten door C-reactief protein5 en verbeteren arteriŽle functie. Deze factoren zijn belangrijke bijdrage aan hart-en vaatziekten risico's, en hen te verminderen is een cruciale stap in de richting van een gezonder hart. Naast het leveren van omega-3 vetzuren, walnoten leveren ook een geschikte bron van vezels (2 gram per ounce) en eiwitten (4 gram per ounce).


Printen

 

 

Reacties: