Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 tijdens zwangerschap tegen astma*
Uit een Deense studie blijkt dat extra omega-3 vetzuren tijdens de zwangerschap de kans op astma bij de baby flink kan verlagen. Ruim 700 zwangere vrouwen kregen de laatste drie maanden van de zwangerschap dagelijks 2,4 gram of omega-3 vetzuren, waaronder DHA en EPA, of een placebo. De baby’s, die vijf jaar gevolgd werden, van de moeders met de extra omega-3 vetzuren bleken gemiddeld wel ruim 30% minder kans te hebben op astma, dan de kinderen van de moeders in de placebogroep (absoluut 16,9% vs 23,7%). Kinderen van moeders die al vanaf het begin lage bloedwaarden omega-3 vetzuren hadden (iets wat bij veel Westerse vrouwen het geval zal zijn) bleken door de extra omega-3 vetzuren zelfs wel bijna 50% minder kans te hebben. (absoluut 17,5% vs 34,1%)
De studie. (Januari 2017)

 Omega-3 supplements can help prevent childhood asthma, study finds
Taking certain omega-3 fatty acid supplements during pregnancy can reduce the risk of childhood asthma by almost one third, according to a new study from the Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC) and the University of Waterloo.
The study, published in the New England Journal of Medicine, found that women who were prescribed 2.4 grams of long-chain omega-3 supplements during the third trimester of pregnancy reduced their children's risk of asthma by 31 per cent. Long-chain omega-3 fatty acids, which include eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), are found in cold water fish, and key to regulating human immune response.
"We've long suspected there was a link between the anti-inflammatory properties of long-chain omega-3 fats, the low intakes of omega-3 in Western diets and the rising rates of childhood asthma," said Professor Hans Bisgaard of COPSAC at the Copenhagen University Hospital. "This study proves that they are definitively and significantly related."
The study used rapid analytical techniques developed and performed at the University of Waterloo to measure levels of EPA and DHA in pregnant women's blood. The University of Waterloo is one of a few laboratories in the world equipped to run such tests.
"Measuring the levels of omega-3 fatty acids in blood provides an accurate and precise assessment of nutrient status," said Professor Ken Stark, Canada Research Chair in Nutritional Lipidomics and professor in the Faculty of Applied Health Sciences at Waterloo, who led the testing. "Our labs are uniquely equipped to measure fatty acids quickly, extremely precisely, and in a cost-efficient manner."
The testing also revealed that women with low blood levels of EPA and DHA at the beginning of the study benefitted the most from the supplements. For these women, it reduced their children's relative risk of developing asthma by 54 per cent.
"The proportion of women with low EPA and DHA in their blood is even higher in Canada and the United States as compared with Denmark. So we would expect an even greater reduction in risk among North American populations," said Professor Stark. "Identifying these women and providing them with supplements should be considered a front-line defense to reduce and prevent childhood asthma."
Researchers analyzed blood samples of 695 Danish women at 24 weeks' gestation and one week after delivery. They then monitored the health status of each participating child for five years, which is the age asthma symptoms can be clinically established.
"Asthma and wheezing disorders have more than doubled in Western countries in recent decades," said Professor Bisgaard. "We now have a preventative measure to help bring those numbers down."
Currently, one out of five young children suffer from asthma or a related disorder before school age.
Hans Bisgaard, Jakob Stokholm, Bo L. Chawes, Nadja H. Vissing, Elin Bjarnadóttir, Ann-Marie M. Schoos, Helene M. Wolsk, Tine M. Pedersen, Rebecca K. Vinding, Sunna Thorsteinsdóttir, Nilofar V. Følsgaard, Nadia R. Fink, Jonathan Thorsen, Anders G. Pedersen, Johannes Waage, Morten A. Rasmussen, Ken D. Stark, Sjurdur F. Olsen, Klaus Bønnelykke. Fish Oil–Derived Fatty Acids in Pregnancy and Wheeze and Asthma in Offspring. New England Journal of Medicine, 2016; 375 (26): 2530 DOI: 10.1056/NEJMoa1503734 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Omega-3-supplementen kan helpen voorkomen dat astma bij kinderen, studie vindt
Het nemen van bepaalde omega-3 vetzuur supplementen tijdens de zwangerschap kan het risico op astma bij kinderen te verminderen met bijna een derde, volgens een nieuwe studie van de Kopenhagen prospectieve studies over astma in Childhood (COPSAC) en de Universiteit van Waterloo.
De studie, gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, bleek dat vrouwen die 2,4 gram van lange-keten omega-3-supplementen werden voorgeschreven tijdens het derde trimester van de zwangerschap van hun kinderen risico op astma verminderd met 31 procent. Lange-keten omega-3 vetzuren, die eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) omvatten, zijn in koud water vis en sleutel reguleren humane immuunrespons.
"We hebben lang vermoed dat er een verband bestaat tussen de anti-inflammatoire eigenschappen van lange-keten omega-3 vetten, de lage inname van omega-3 in West-diëten en de stijgende tarieven van astma bij kinderen," zei Professor Hans Bisgaard van COPSAC aan de Copenhagen University Hospital. "Deze studie bewijst dat ze definitief en significant gerelateerd."
De studie gebruikte snelle analytische technieken ontwikkeld en uitgevoerd aan de University of Waterloo niveaus van EPA en DHA in het bloed van zwangere vrouwen maatregel. De Universiteit van Waterloo is één van een aantal laboratoria ter wereld uitgerust om dergelijke tests uit te voeren.
"Het meten van de niveaus van omega-3 vetzuren in het bloed zorgt voor een accurate en nauwkeurige evaluatie van de voedingsstatus," zei Professor Ken Stark, Canada Research Chair in Nutritional lipidomics en hoogleraar bij de faculteit Technische Gezondheidswetenschappen in Waterloo, die het testen geleid . "Onze laboratoria zijn uniek toegerust om vetzuren snel te meten, zeer nauwkeurig, en op een kostenefficiënte manier."
Het testen bleek ook dat vrouwen met lage bloedspiegels van EPA en DHA aan het begin van de studie geprofiteerd de meeste van de supplementen. Voor deze vrouwen is het verminderde hun kinderen relatieve risico op het ontwikkelen van astma met 54 procent.
"Het aandeel van de vrouwen met een lage EPA en DHA in hun bloed is zelfs nog hoger in Canada en de Verenigde Staten in vergelijking met Denemarken. Dus we zouden een nog grotere vermindering van risico bij de Noord-Amerikaanse bevolking verwachten," zei Professor Stark. "Het identificeren van deze vrouwen en hen te voorzien van supplementen moet worden beschouwd als een front-line verdediging te verminderen en te voorkomen dat astma bij kinderen."
Onderzoekers geanalyseerd bloedmonsters van 695 Deense vrouwen bij een zwangerschapsduur van 24 weken en één week na de bevalling. Ze vervolgens de gezondheidstoestand van elk deelnemend kind van vijf jaar, dat is de leeftijd symptomen van astma kan klinisch worden vastgesteld gevolgd.
"Astma en piepende aandoeningen meer dan verdubbeld in de westerse landen hebben in de afgelopen decennia," zei Professor Bisgaard. "We hebben nu een preventieve maatregel om te helpen bij die nummers naar beneden."
Momenteel is een op de vijf jonge kinderen lijden aan astma of een verwante stoornis voordat de school leeftijd.

Printen

 

 

Reacties: