Home / Nieuws / ...

 

Kruiden voor een gezond hart*
Kruiden en specerijen toegevoegd aan het eten zorgen volgens een kleine Amerikaanse studie voor een lagere kans op hart- en vaatziektes. Kruiden zoals knoflook, rozemarijn, oregano, kaneel, kruidnagel, paprika, kurkuma, gember en zwarte peper hebben veel antioxidatieve kracht. Na een maaltijd, zeker een vetrijke stijgen de triglyceridenwaarden in het bloed snel tot waarden die een verhoogd risico op hart- en vaatziekte kunnen geven. Kruiden toevoegen aan de maaltijd zorgt zo blijkt uit de studie dat de triglyceridenwaarden wel 30% minder hoog worden. 
(Januari 2015)


 

Heart health enhanced by herbs and spices
Spices and herbs are rich in antioxidants, which may help improve triglyceride concentrations and other blood lipids, according to Penn State nutritionists. 
Triglyceride levels rise after eating a high-fat meal -- which can lead to an increased risk of heart disease. If a high-antioxidant spice blend is incorporated into the meal, triglyceride levels may be reduced by as much as 30 percent when compared to eating an identical meal without the spice blend. The spiced meal included garlic powder, rosemary, oregano, cinnamon, cloves, paprika, turmeric, ginger and black pepper. 
Sheila G. West, professor of biobehavioral health and nutritional sciences, and Ann C. Skulas-Ray, research associate in nutritional sciences, reviewed a variety of research papers that focused on the effects that spices and herbs have on cardiovascular disease risk. They published their findings in a supplement to the current issue of the journal Nutrition Today, based on papers presented at the McCormick Science Institute Summit. 
"The metabolic effects of spices and herbs and their efficacy and safety relative to traditional drug therapy represent an exciting area for future research given the public health significance of cardiovascular disease," the researchers wrote. 
West and Skulas-Ray looked at three categories of studies -- spice blends, cinnamon and garlic. 
"We live in a world where people consume too many calories every day," said West. "Adding high-antioxidant spices might be a way to reduce calories without sacrificing taste." 
West and Skulas-Ray reviewed several cinnamon studies that looked at the effect of the spice on both diabetics and non-diabetics. Cinnamon was shown to help diabetics by significantly reducing cholesterol and other blood lipids in the study participants. However, cinnamon did not appear to have any effect on non-diabetics. 
The garlic studies reviewed were inconclusive, but this is likely because the trials had a wide range of garlic doses, from nine milligrams of garlic oil to 10 grams of raw garlic. The reviewers noted that across the studies there was an eight percent decrease in total cholesterol with garlic consumption, which was associated with a 38 percent decrease in risk of heart problems in 50-year-old adults. 
In the study West, Skulas-Ray and colleagues conducted, they prepared meals on two separate days for six men between the ages of 30 and 65 who were overweight, but otherwise healthy. The meals were identical -- consisting of chicken, bread and a dessert biscuit -- except that the researchers added two tablespoons of a high-antioxidant culinary spice blend to the test meal. 
The researchers followed the participants for three hours after each meal, drawing blood every 30 minutes. Antioxidant activity in the blood increased by 13 percent after the men ate the test meal when compared to the control meal, which may help prevent cardiovascular disease and other chronic diseases. 
West and colleagues are currently working on a study to monitor study participants for eight hours after eating a meal with a high-antioxidant spice blend. They want to know what happens to the fat in such a meal. 
"If (the fat) isn't being absorbed when spices are included in the meal, it might be excreted instead," said West. "We will examine whether spices affect how rapidly the meal is processed through the stomach and intestines." 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gezondheid van het hart versterkt door kruiden en specerijen
Specerijen en kruiden zijn rijk aan anti-oxidanten, die kunnen helpen bij het verbeteren triglycerideconcentraties en andere bloedlipiden, volgens Penn State voedingsdeskundigen.
Triglyceride niveaus stijgen na het eten van een vetrijke maaltijd - die kunnen leiden tot een verhoogd risico op hartaandoeningen. Als een hoog antioxidant kruidenmengsel is opgenomen in de maaltijd kan triglycerideniveaus met wel 30 procent gereduceerd in vergelijking met het eten van een maaltijd identieke zonder kruidenmengsel. De gekruide maaltijd inbegrepen knoflookpoeder, rozemarijn, oregano, kaneel, kruidnagel, paprika, kurkuma, gember en zwarte peper.
Sheila G. West, hoogleraar biobehavioral gezondheid en voedingswaarde wetenschappen, en Ann C. Skulas-Ray, onderzoek, in voedingswetenschappen, beoordeeld diverse research papers die gericht is op de effecten die specerijen en kruiden hebben op risico op cardiovasculaire ziekten. Ze publiceerden hun bevindingen in een aanvulling op het huidige nummer van het tijdschrift Nutrition Vandaag, op basis van papers op een McCormick Science Institute Summit.
"De metabole effecten van specerijen en kruiden en hun werkzaamheid en veiligheid ten opzichte van de traditionele behandeling met medicijnen vertegenwoordigen een spannend gebied voor toekomstig onderzoek gegeven het belang voor de volksgezondheid van hart-en vaatziekten," schreven de onderzoekers.
West en Skulas-Ray keek naar drie categorieŽn van studies - kruidenmixen, kaneel en knoflook.
"We leven in een wereld waar mensen consumeren te veel calorieŽn per dag," zei West. "Het toevoegen van high-antioxidant kruiden misschien een manier om calorieŽn te verminderen zonder in te boeten smaak zijn."
West en Skulas-Ray beoordeeld verschillende kaneel studies die gekeken naar het effect van de kruiden op zowel diabetici en niet-diabetici. Kaneel werd aangetoond dat mensen met diabetes te helpen door cholesterol en andere lipiden in het bloed aanzienlijk te verminderen in de studie deelnemers. Echter, kaneel lijkt geen effect op de niet-diabetici.
De knoflook studies beoordeeld waren niet overtuigend, maar dit is waarschijnlijk omdat de onderzoeken hadden een breed scala van knoflook doses, uit negen milligram knoflookolie tot 10 gram rauwe knoflook. De recensenten opgemerkt dat aan de overkant van de studies was er een acht procent daling van de totale cholesterol met knoflook consumptie, die werd geassocieerd met een 38 procent daling van het risico op hartproblemen in 50-jarige volwassenen.
In de studie West, Skulas-Ray en collega's, ze maaltijden bereid op twee afzonderlijke dagen voor zes mannen in de leeftijd tussen 30 en 65 jaar met overgewicht, maar verder gezond. De maaltijden waren identiek - bestaande uit kip, brood en een dessert biscuit - behalve dat de onderzoekers twee eetlepels van een high-antioxidant culinaire kruidenmengsel toegevoegd aan de test maaltijd.
De onderzoekers volgden de deelnemers gedurende drie uur na elke maaltijd, tekenen bloed elke 30 minuten. Antioxidant activiteit in het bloed met 13 procent na de mannen aten de testmaaltijd in vergelijking met de controlegroep maaltijd, die kan helpen voorkomen hart-en vaatziekten en andere chronische ziekten.
West en collega's zijn momenteel bezig met een studie naar studie deelnemers gedurende acht uur volgen na het eten van een maaltijd met een hoge antioxidant kruidenmengsel. Ze willen weten wat er gebeurt met het vet in zo'n maaltijd.
'Als (het vet) niet wordt geabsorbeerd wanneer specerijen worden opgenomen in de maaltijd kan in plaats worden uitgescheiden, "zei West. "We zullen onderzoeken of specerijen invloed hebben op hoe snel de maaltijd wordt verwerkt door de maag en darmen."

Printen

 

 

Reacties: