Home / Nieuws / ...

 

Gezonde voeding tegen depressie*
Uit een Finse studie onder ruim 2.000 oudere Finnen die tot 20 jaar gevolgd werden blijkt dat gezonde voeding de kans op een depressie duidelijk kan verlagen. Gezonde voeding was volgens de studie veel groenten en fruit, bessen, volkoren granen, kip ,vis en voeding met veel foliumzuur en het drinken van koffie gaven een duidelijke lagere kans op een depressie. Fastfood, bewerkte voeding, kant en klare voeding, bewerkt vlees en frisdranken geven daarentegen een duidelijk grotere kans op een depressie. De volledige studie. (November 2013)


Diet Is Associated With Risk of Depression
A healthy diet may reduce the risk of severe depression, according to a prospective follow-up study of more than 2,000 men conducted at the University of Eastern Finland. In addition, weight loss in the context of a lifestyle intervention was associated with a reduction in depressive symptoms.
"The study reinforces the hypothesis that a healthy diet has potential not only in the warding off of depression, but also in its prevention," says Ms Anu Ruusunen, MSc, who presented the results in her doctoral thesis in the field of nutritional epidemiology.
Depressed individuals often have a poor quality of diet and decreased intake of nutrients. However, it has been unclear whether the diet and the intake of foods and nutrients are associated with the risk of depression in healthy individuals.
Those following a healthy diet are less at risk
A healthy diet characterized by vegetables, fruits, berries, whole-grains, poultry, fish and low-fat cheese was associated with a lower prevalence of depressive symptoms and a lower risk of depression during the follow-up period.
Increased intake of folate was also associated with a decreased risk of depression. Vegetables, fruits, berries, whole-grains, meat and liver are the most important dietary sources of folate. In addition, increased coffee consumption was non-linearly associated with a decreased risk of depression.
In addition, participation in a three-year lifestyle intervention study improved depression scores with no specific group effect. Furthermore, a reduction in the body weight was associated with a greater reduction in depressive symptoms.
Junk food, sugar and processed meats may increase depressive symptoms
Adherence to an unhealthy diet characterized by a high consumption of sausages, processed meats, sugar-containing desserts and snacks, sugary drinks, manufactured foods, French rolls and baked or processed potatoes was associated with an increased prevalence of elevated depressive symptoms.
Contrary to some earlier observations, vitamin B12 intake, serum concentrations of n-3 PUFAs, serum ratio of n-6 to n-3 PUFAs, tea drinking and total caffeine intake were not related to the risk of depression in this study.
The study was based on the population-based Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor (KIHD) Study. The participants, over 2,000 middle-aged or older Finnish men were followed-up for an average of 13-20 years. Their diet was measured by food records and food frequency questionnaires, and information on cases of depression was obtained from the National Hospital Discharge Register. The effects of the three-year lifestyle intervention on depressive symptoms were investigated in the Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) with 140 middle-aged men and women randomized to intervention and control groups.
Depression is one of the leading health challenges in the world and its effects on public health, economics and quality of life are enormous. Not only treatment of depression, but also prevention of depression needs new approaches. Diet and other lifestyle factors may be one possibility.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Dieet wordt geassocieerd met risico op depressie
Een gezond dieet kan het risico van ernstige depressie te verminderen , volgens een prospectieve follow - up studie van meer dan 2000 mannen uitgevoerd aan de Universiteit van Oost-Finland . Bovendien gewichtsverlies in het kader van een levensstijlinterventie werd geassocieerd met een vermindering van depressieve symptomen .
" De studie versterkt de hypothese dat een gezonde voeding heeft potentieel , niet alleen in het afweren van depressie , maar ook in de preventie ervan , " zegt mevrouw Anu Ruusunen , MSc , die de resultaten op het gebied van voedingsepidemiologie presenteerde in haar proefschrift .
Depressieve mensen hebben vaak een slechte kwaliteit van de voeding en een verminderde inname van voedingsstoffen. Het is echter onduidelijk of de voeding en de inname van voedingsmiddelen en voedingsstoffen worden geassocieerd met het risico van depressie bij gezonde individuen .
Die na een gezonde voeding zijn minder risico
Een gezond dieet wordt gekenmerkt door groenten, fruit , bessen , hele korrels , gevogelte, vis en magere kaas was geassocieerd met een lagere prevalentie van depressieve symptomen en een lager risico op depressie tijdens de follow - up periode .
Verhoogde inname van foliumzuur werd ook geassocieerd met een verminderd risico op depressie. Groenten, vruchten, bessen , hele granen , vlees en lever zijn de belangrijkste voedingsbronnen van foliumzuur . Bovendien werd verhoogd consumptie van koffie niet lineair geassocieerd met een verminderd risico van depressie .
Voorts wordt de deelneming in een drie - jaar leefstijlinterventie studie verbeterd depressiescores zonder specifieke groep effect . Verder verlaging van het lichaamsgewicht geassocieerd met een grotere vermindering van depressieve symptomen .
Junk food , suiker en verwerkt vlees kan verhogen depressieve symptomen
Naleving van een ongezond voedingspatroon gekenmerkt door een hoge consumptie van worst , vleeswaren , suikerhoudende desserts en snacks, suikerhoudende dranken , bereide levensmiddelen , Franse broodjes en gebakken of verwerkte aardappelen was geassocieerd met een verhoogde prevalentie van verhoogde depressieve symptomen .
In tegenstelling tot sommige eerdere observaties , vitamine B12 , serumconcentraties van n - 3 PUFA's serum verhouding van n - 6 tot n - 3 PUFA , thee drinken en totale cafe´neopname waren niet gerelateerd aan het risico van depressie in deze studie .
De studie was gebaseerd op de basis van de bevolking Kuopio ischemische hartziekte risicofactor ( KIHD ) Study. De deelnemers werden meer dan 2.000 middelbare leeftijd of ouder Finse mannen volgden - up voor een gemiddelde van 13-20 jaar . Hun dieet werd gemeten door voedsel platen en voedsel frequentie vragenlijsten en informatie over gevallen van depressie werd verkregen van het National Hospital Discharge Register. De effecten van de driejarige leefstijlinterventie op depressieve symptomen werden onderzocht in de Finse Diabetes Prevention Study ( DPS ) met 140 mannen van middelbare leeftijd en vrouwen gerandomiseerd naar interventie-en controlegroep .
Depressie is een van de toonaangevende gezondheid uitdagingen in de wereld en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid , economie en kwaliteit van leven zijn enorm. Niet alleen behandeling van depressie , maar ook het voorkomen van depressie heeft nieuwe benaderingen . Voeding en andere leefstijlfactoren kan een mogelijkheid zijn.

Printen

 

 

Reacties: