Home / ...

Voeding, milieu, economie en gezondheid

 

Dat goede voeding belangrijk is voor een goede gezondheid zal voor iedereen duidelijk zijn maar wat het milieu en vooral de economie te maken hebben met een goede gezondheid zal voor veel mensen onduidelijk zijn. Zij begrijpen (nog) niet dat zonder een gezonde economie een gezond milieu moeilijk is en daardoor een goede voeding en een goede gezondheid niet makkelijk is.

 

Voorwaarde voor een gezonde economie is een gezond economisch denken. De laatste jaren wordt meer en meer duidelijk dat het economisch denken van de laatste twee honderd jaar slecht is voor zowel het milieu als uw gezondheid, terwijl voor het eerst al 150 jaar geleden een Amerikaanse politicus-econoom waarschuwde voor de gevolgen van dit economisch denken. In 1972 werd dit nog eens herhaald en onderbouwd door de Club van Rome. Critici hebben dit rapport altijd beschouwd als een doemscenario dat zich toch nooit zou voltrekken. In 2002 werd ĎLimits to Growthí zelfs nog Ďde vuilbak van de geschiedenisí genoemd. Maar onderzoek in 2014 geeft de criticasters nu ongelijk en laat namelijk zien dat de voorspellingen van in het rapport toch erg accuraat waren.

In dit denken wordt blindelings de nadruk gelegd op economische groei want dat alleen zou goed zijn voor de werkgelegenheid en het verbeteren van de openbare instellingen en diensten. Economen en politici hebben zich nog nooit afgevraagd wie voor die schijnbaar eindeloze groei de benodigde planeten gaat leveren, want onze aarde begint aardig uitgeput te raken. Die groei is tot op heden vrijwel altijd gekoppeld aan het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van niet recycleerbaar afval. Daardoor zijn die hulpbronnen inmiddels zo schaars geworden dat de prijs ervan onbetaalbaar wordt en het problematische afval gezorgd heeft voor afbraak van biodiversiteiten (op dit moment verdwijnt er iedere 18 minuten een soort en dat is 10.000 keer sneller als normaal),  ecosystemen, verontreinigingen van water, grond, lucht en broeikasgassen die zich ophopen in de atmosfeer. Als gevolg van onze drang tot groei komen er ook jaarlijks ruim 10.000 nieuwe chemische stoffen in het milieu, waarvan we geen idee hebben wat die op lange termijn doen.

Het menselijke lichaam is nogal gevoelig voor deze milieuvervuiling. Hierdoor raken het DNA en endocriene systemen beschadigd en de eerste stap wordt gezet in een proces van problemen bij de voortplanting, van ontstekingsziekten en kanker. Onderzoek naar kanker over de afgelopen duizenden jaren geeft een duidelijk beeld wanneer en waarom kanker voorkomt. Duizenden jaren geleden in het oude Griekenland en Egypte kwam kanker nauwelijks of niet voor. In die tijd was er in de natuur ook niets wat kanker kon veroorzaken. Ook toen waren er wel al ouderdomsziektes zoals aderverkalking en osteoporose. Verder in de tijd kijkend blijkt dat kanker zich pas twee honderd jaar geleden begon voor te doen, het begin van de industriŽle revolutie. Het aantal gevallen van kanker nam toe met het tempo van die revolutie als gevolg van milieuvervuiling en veranderde voedingsgewoontes volgens de wetenschappers. 

Hier een paar voorbeelden wat het milieu met onze gezondheid te maken heeft.

 

De drang tot economische groei heeft de laatste vijftig jaar ook geleid tot een soort superkapitalisme waarbij de burger het verloren heeft van de consument. De consument wil alleen maar meer, vaker, groter, mooier en goedkoper. Zo bezwijkt het algemeen belang van de burger (milieu, welzijn, goede leefomgeving, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden enz. en niet alleen hier doch zeker ook in die landen waar de meeste van onze consumentenartikelen geproduceerd worden) steeds vaker onder de druk van het superkapitalisme. Goede voeding is hierdoor ook in het gedrang gekomen. Gemak, hoeveelheden en prijs zijn belangrijker dan biodiversiteit en de aanwezigheid van belangrijke voedingstoffen en het ontbreken van toxische stoffen.

Inmiddels is er ook een zwevend kapitalistisch subsysteem ontstaan waarin de beurs en kapitaalmarkt overmatig ingewikkeld en onbeheersbaar zijn geworden, risico's verhuld en afgeschoven worden en het sein gegeven wordt voor een wedloop in hebzucht, en dan te bedenken dat Plato al zei: Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.

Terwijl ondertussen de argeloze burger toekeek heeft een wereldwijde minderheid de economie verbouwt tot een goktent en daarmee een bom gelegd onder de wereldeconomie. Zelfs de financiŽle crisis in 2008 heeft slechts een pauze veroorzaakt, inmiddels draait het superkapitalisme weer op volle toeren op weg naar de volgende crisissen, waarvan er steeds meer en sneller zullen volgen totdat...

 

Nu ziet u meteen de verklaring waarom de laatste 50 jaar allerlei ontstekingsziekten en de ziekte kanker zich zo explosief voordoen, een slechter milieu en slechtere voeding. Alleen al vervuilde lucht zorgt voor 400.000 doden (dat is ruim 10x meer dan in het verkeer, zie studie) per jaar in Europa (inmiddels geeft een nieuwe studie aan dat bijna 800.000 een meer juist aantal is en dat is wel 30x meer dan in het verkeer) en miljoenen mensen met hart en/of longproblemen, hier nog een studie met uitsplitsing van de luchtvervuiling in Europa in de verschillende regio's. Omdat ter bestrijding van deze ziektes goede voeding zo belangrijk is zou die explosie er niet geweest zijn als de burger goede voeding had geconsumeerd en die burger het niet had verloren van de consument. Die explosie introduceerde ook de wedloop in hebzucht binnen allerlei grote industrieŽn waaronder de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie waardoor die eerbare bedrijfstak afgleed naar een keiharde winstgedreven industrie waarbij de kwaliteit van hun medicijnen het afgelegd heeft tegen hun drang om iedereen binnen de overheid en de gezondheidszorg links of rechtsom te overtuigen van hun gelijk.

Het overheidsbeleid zowel landelijk als in Europa, wat gericht zou moeten zijn op de belangen van de burger, is daardoor in grote lijnen conform de wensen van die grote industrieŽn en wederom verliest de burger het en nu van zijn belangenbewaarder, de overheid.

Het gevolg is dat de kosten voor de gezondheidszorg onbetaalbaar dreigen te worden en vaak nog steeds voeding als medicijn door zowel de overheid als de gezondheidszorg als kwakzalverij wordt afgedaan.

Hier een professor/medicus over voeding en kanker. 

 

Het is maar zeer de vraag of mensen wel zo slim zijn want de laatste tienduizenden jaren zijn al verschillende culturen verloren gegaan als gevolg van vergelijkbare problematiek.

De gevolgen nu beginnen verontrustende vormen aan te nemen.

Inmiddels is het 1 seconde voor twaalf en de wereld draait vierkant, haast is dus geboden om onze economische principes te veranderen in een duurzame economie. De klimaatverandering met voor veel mensen desastreuze gevolgen is niet meer te stoppen, hooguit af te remmen, studie. (Natuurlijk kan de aarde zelf dit probleem oplossen maar het weer recyclen van de uitgestoten hoeveelheid CO2 van de laatste 200 jaar duurt voor de aarde ongeveer 1 miljoen jaar.)

En dan komt bij de meeste onder u een menselijke overlevingsreactie naar boven, het is allemaal niet zo erg dat wordt zoals altijd opgelost door wetenschappers, de zakenwereld en uiteindelijk de overheid. Doch dat kost tijd, zeker bij de politiek die te vaak bezig zijn met partij politieke zaken en niet met het belang van de burger. (Een voorbeeld: technisch gezien zouden sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw alle nieuwe auto's emissievrij kunnen zijn als de politiek de moed gehad had dit verplicht te stellen. De staat CaliforniŽ wilde die verplichting als eerste invoeren doch werd door de centrale regering teruggefloten en ruim 25 jaar later geldt nog steeds geen enkele verplichting.)

 

En omdat er geen tijd te verliezen is zullen we dus zelf moeten beginnen aan de oplossing, en wel vandaag.

Hoe?

Er zijn veel mogelijkheden om te beginnen, en hoe meer mensen dat doen hoe beter het resultaat.

Voorbeelden:

 • Koop en eet meer plantaardig voedsel en duidelijk minder vlees. Dat is zowel goed voor uw gezondheid als voor het milieu. (De veestapel neemt wereldwijd ca. 30% van de landbouwgronden in, gebruikt 45% van de wereldwijde graanproductie, verbruikt enorme hoeveelheden drinkwater - voor de productie van 1 kg vlees is 15.000 liter drinkwater nodig- en produceert 1/3 van de totale hoeveelheid broeikasgassen op deze aarde !!)

 • Het eten van wat meer gezonde voeding zoals minder roodvlees, meer groenten en fruit en volkoren i.p.v. geraffineerde voeding, zorgt niet allen voor minder ziektes, minder ziektekosten doch ook duidelijk minder uitstoot van broeikasgassen zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Als alle Amerikanen wat meer gezond zouden eten staat dat gelijk aan bijna een kwart van de reductie in broeikasgassen, die in 2020 gehaald zou moeten worden.

 • Bij veel luchtvervuiling kijk hier voor welke voeding dan belangrijk is.

 • Een studie laat zien dat biologische landbouw de oplossing kan zijn voor een duurzaam voedselsysteem. 

 • Koop zoveel mogelijk lokaal of regionaal geproduceerd voedsel en vermijd daarbij voedsel met veel schadelijke verpakkingen.

 • Verbouw zelf uw groenten.

 • Koop en eet alleen nog maar biologisch geteelde producten. Dat is niet alleen lekkerder, goed voor uw gezondheid doch ook beter voor het milieu en het aantal biodiversiteiten die daardoor in stand gehouden worden.

 • Koop en eet zo weinig mogelijk industrieel bewerkte voeding. Bewerkingen kosten veel energie en grondstoffen.

 • Dat gezonde voeding inderdaad zorgt voor minder broeikasgassen laat deze studie weer eens zien.

 • Koop geen hout dat niet milieuvriendelijk geproduceerd wordt. (Door ontbossing ontstaat, nog los van het enorme verlies aan biodiversiteiten, ongeveer 20% van de broeikasgassen !!)

 • Zolang er nog geen emissievrije auto's en vliegtuigen zijn beperk uw autogebruik tot het noodzakelijke en ga niet zonodig voor de lol die anderen achterna naar de verste uithoeken op deze aardbol. (U als particulier heeft een geluk de prijzen voor het vervoer worden zo hoog dat u wel gedwongen wordt minder te gaan toeren)

 • Plaats zonnepanelen en produceer je eigen energie, milieuvriendelijk en zonder CO2 uitstoot. (Wij zelf hebben zonnepanelen laten plaatsen en produceren ca 8.000 Kwh per jaar en beperken daarmee de CO2 uitstoot jaarlijks met wel 6.000 kg !!)

 • Beperk het gebruik van medicijnen tot het hoognodige, betere oplossingen vindt u in het ABC. Een groot extra nadeel van het vele medicijngebruik is ook nog eens de zware belasting van het milieu. Een belasting die volgens onderzoeken Ļ exponentieel stijgt waardoor de kwaliteit van ons drinkwater in gevaar komt en de kans op ziektes vergroot wordt.

 • Enz. enz.

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen?

Als u zelf niets doet en alleen vertrouwt op die anderen dan krijgt u binnen niet al te lange tijd een hoop vragen van uw (klein)kind en let wel, kinderen kunnen scherpe vragen stellen:

 

Opa (oma) wat heb jij gedaan, in de tijd dat het zo goed ging, om er voor te zorgen dat ik ook goed en normaal zou kunnen leven op deze aarde?

Was je zo naÔef dat je dacht dat het niet zo'n vaart zou lopen?

Ben je blind geweest?

Dacht je toen alleen aan jezelf?

Waarom heb je dan kinderen op deze aarde gezet?

 

Op deze site kunt u lezen hoe u nu en in de toekomst in ieder geval kunt proberen om ondanks alles toch gezond oud te worden.

 

Het milieu en duurzaamheid? (Juni 2021)

Milieu en gezondheid (Mei 2021)

Luchtvervuiling: fijnstof de silent killer (April 2021)

Kinderen, senioren en luchtkwaliteit? (April 2021)

Luchtvervuiling en uw gezondheid (Maart 2021)

Bomen en gezondheid (Maart 2021)

Op weg naar een circulaire economie?? (Februari 2021)

Nadelen van plastic (Januari 2021)

De economie is dood lang leve de oiconomie (Januari 2021)

Meer groen en meer rust (Januari 2021)

Luchtvervuiling? (December 2020)

Alleen al in India jaarlijks 1,6 miljoen doden door luchtvervuiling (December 2020)

Mensen bevatten steeds meer plastic (oktober 2020)

Meer nadelen van luchtvervuiling (Oktober 2020)

Luchtvervuiling en milieu?! (September 2020)

Meer CO2, minder denkvermogen (Juli 2020)

Luchtvervuiling de nieuwe pandemie? (Juli 2020)

De grote nadelen van luchtvervuiling (Juni 2020)

Luchtvervuiling even erg als roken (Okt. 2019)

Gezondheidswinst door schonere lucht (Juli 2018)

De collectieve impact van de mens op de aarde is zo groot, dat we een catastrofale geologische kracht zijn geworden. We zullen onze liberale democratie moeten veranderen. Dat zeggen steeds meer wetenschappers. Hier een uitzending van Buitenhof hierover. (Juni 2018)

Biologische voeding beter voor klimaat (Mei 2018)

Wereldwijd 16% van het aantal doden als gevolg van milieuvervuiling ( Okt. 2017) 

Einde van onze beschaving niet zo onrealistisch (September 2014)

Slecht nieuws voor duurzame economie (Januari 2014)

Exposing the power of corporate lobbying in the EU

De banken zijn failliet in de meeste eurolanden. (Juli 2013)

Klik hier voor Herman Wijffels: duurzaamheid is overlevingsvraagstuk. ( Nov. 2011)

"Dit kapitalisme is gedoemd te mislukken" (volgens Paul Jorion, NRC 18-06-2011)

Klik hier voor feiten van de klimaatverandering.

Meer over oneconomische groei.

Klik hier over de consument die het wint van de burger.

Meer over hoe je de lucht binnenshuis schoon houdt.

Medisch milieukundigen over de invloed van het milieu op je gezondheid.

Meer over milieu en kanker.

Meer over voeding en kanker.

Meer over het belang van biodiversiteiten.

Klik hier voor onderzoeken over milieu en uw gezondheid

 

 

Reageer hier op dit artikel  Mail dit bericht naar een kennis

 

Reacties:

 

Statement Wubbo Ockels: 'We moeten ons voortbestaan redden'

Wubbo Ockels (1946-2014) was een gepassioneerd pleitbezorger voor het voortbestaan van de mensheid. De voormalige astronaut voelde dat zijn missie niet in de ruimte lag, maar op aarde; die door onnadenkendheid van de mens vernietigd werd. Eind januari schreef hij daarom onderstaand statement voor de mensheid.
Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriŽle revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop we zaken doen. 
Laten we 'het menselijke tijdperk' begroeten. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van ons. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe instelling, een nieuwe eenheid van de mensheid, voor ons voortbestaan.

We zijn geen bijen, die zonder bewustzijn een kolonie bouwen. We zijn geen neutronen, die zich niet bewust zijn van wat ze denken. Nee, we zijn intelligente wezens, en kunnen ons gedrag observeren. We zijn ons allemaal bewust van waar de mensheid naartoe gaat. We kunnen de mensheid in een betere richting krijgen, als we samenwerken. We kunnen een nieuwe religie creŽren die ons allemaal samenbrengt. 
Er zijn veel religies die mensen samen krijgen, maar nooit alle mensen. De verschillende goden waarin mensen geloven, scheiden de mensheid juist in groepen. Dat heeft geleid tot conflicten en zelfs oorlogen. Deze religies zijn niet duurzaam. Maar als we in de mensheid geloven, zullen we geen conflicten meer hebben, omdat we ťťn zullen zijn. We behoren allemaal tot deze mensheid, we kunnen allemaal in deze 'hogere macht' geloven. De God van de mensheid is in ons allemaal. We kunnen ons niet achter deze God verstoppen, omdat het in ons zit. We kunnen ons niet verbergen voor de verantwoordelijkheid voor onszelf.

Geloven in de mensheid is een andere manier van denken. Een bewustzijn van waar we zijn en wat de aarde voor ons betekent. De noodzaak om die aarde te beschermen is een steeds grotere noodzaak geworden. De ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn nu echt waar we zijn: op een prachtige planeet, waar we niet zonder kunnen. We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde.  
Onze wil is de sleutel. Het geloof in de mensheid zal ons die wil geven. Onze religie zal ons helpen om die wil te uiten. Deze religie moet z'n vorm krijgen: we moeten symbolen, rituelen en kunst maken om ons geloof in de mensheid te uiten. Vooral de jeugd moet aangesproken worden. Zij zijn de toekomst: ze willen genieten van de natuur, en van de aarde. Hun idolen kunnen een voorbeeld zijn. Festivals kunnen de boodschap uitstralen. Artiesten kunnen de juiste woorden vinden, die hun harten raken.  
Laat elk van ons helpen om onze religie vorm te geven. Laat elk van ons zijn geloof uitspreken in een duurzame mensheid.

Het AD, 19-05-2014

CEO trekt aan alarmbel: 'Kunnen niet meer vragen van werknemers'

Eťn telefoontje nagelde Saskia Van Uffelen, CEO van Bull BelgiŽ, aan de grond. Een werknemer was op weg naar een klant gestorven: hartfalen, op slag dood. Het voorval inspireert haar tot een oproep tot haar collega-CEOís: ĎWe kunnen niet mťťr vragen van onze werknemers. Hun reserves zijn op.í 
Het telefoontje zette mijn wereld stil. Ik stond recht in mijn kantoor, met de hoorn nog in mijn hand, maar had het gevoel dat de grond onder mijn voeten wegzakte. Zo begint de column die Saskia Van Uffelen op de website van De Tijd schreef. Van Uffelen is CEO van het informaticabedrijf Bull BelgiŽ, en werd vorig jaar nog verkozen tot ĎDigital Championí van ons land. Maar het telefoontje dat ze eind augustus kreeg, plaatste alles in perspectief. Een werknemer was overleden, nog geen 40 was hij. Zijn hart had het begeven, terwijl hij onderweg was voor het werk. ĎHet trof me in de eerste plaats als mens. Ik vroeg me af: Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Elke dag laden wij, CEOís, de rugzakjes van onze mensen vol. Daar zit vaak al veel in: zorgen om Dexia of Fortis, zorgen van thuis, ... En wij duwen daar maar opdrachten en doelstellingen bij. Alsmaar meer, onder druk van de concurrentie. Maar op een bepaald moment stopt het. En die grens is nu bereikt.í
Van Uffelen heeft een boodschap voor haar collega-CEOís: zoals het de voorbije tien ŗ twintig jaar ging, kan het niet meer. ĎVroeger werd het bedrijf gemanaged door de financiŽle man. Cijfers en resultaten, daarmee motiveerden we ons personeel. Nu lukt dat niet meer. Niet de cijfers, maar het geluk van de werknemers staat nu centraal. Want wie niet gelukkig is op het werk, is ook niet efficiŽnt.í
Nieuwsblad 30-09-2013.

Een interview met Saskia Van Uffelen hoort u hier.

 

 

Ex-econoom Wereld Bank verwacht totale instorting beschaving
Groep experts waarschuwt voor onvermijdelijke en gelijktijdige implosie van energie-, voedsel-, water- en geldsystemen 

Het zijn allang niet meer de enkele complot- en doemdenkers die zeggen dat de huidige crisis nooit meer wordt opgelost en de hele Westerse beschaving zal instorten. Richard Duncan, voormalig financieel specialist bij de Wereld Bank en hoofdeconoom bij Blackhorse Asset Management, verklaarde tegenover CNBC een 'doodspiraal' te zien die zal uitmonden in een zeer ernstige Depressie die 'onze beschaving niet kan overleven'. Andere financiŽle, economische en politieke experts trekken dezelfde apocalyptische conclusies.

Duncan sprak met name over de Verenigde Staten, maar hun instorting zal in Europa minimaal dezelfde ellende veroorzaken. De officiŽle Amerikaanse staatsschuld is met $ 16 biljoen onhoudbaar. Volgens Laurence Koktlikoff, ooit lid van president Reagans economische adviesraad, is de werkelijke staatsschuld als alle financiŽle verplichtingen ten aanzien van de gezondheidszorg en sociale zekerheid erbij worden opgeteld een duizelingwekkende $ 211 biljoen.

Gelijktijdige implosie geld, voedsel, water en energie 
Een groep wetenschappers, economen en geopolitieke analisten zien niet alleen een financiŽle en economische instorting aankomen, maar ook een sociale, technologische en maatschappelijke. Eťn van de hen, Chris Martenson -voormalig vicepresident van een Fortune-300 bedrijf- legt uit dat 'wij een identiek patroon zien in onze schuld, totale kredietmarkt en geldvoorziening dat garandeert dat ze zullen instorten. Dit patroon is vrijwel hetzelfde als in ieder piramidespel, ťťn dat exponentieel snel escaleert voordat het in elkaar stort. De hoofdverantwoordelijken zijn de regeringen van over de hele wereld.'

'Het feit dat dit patroon zich niet beperkt tot de economie is pas ťcht zorgwekkend. We vonden namelijk hetzelfde catastrofale patroon in onze energie-, voedsel- en watersystemen. Deze systemen kunnen allemaal tegelijkertijd imploderen: voedsel, water, energie en geld. Alles.'

Piramidespel in ieder kritiek systeem 
Een ander lid van het team, Keith Fitz-Gerald, hoofd van de gelijknamige groep, constateert een 'gevaarlijke countdown die snel richting de nul gaat. En als dat gebeurt zal de daarop volgende chaos de Amerikanen verpletteren.' Dr. Kent Moors, energieadviseur van 16 verschillende regeringen op de wereld en lid van twee taakgroepen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is het met zijn collega's eens. 'Het meest beangstigende is dat in vrijwel ieder kritiek systeem van onze samenleving en manier van leven exact hetzelfde patroon is te zien.'

'Dit patroon is nauwelijks te zien, tenzij je begrijpt hoe een catastrofe zoals deze op gang komt. Eerst is het vrijwel onmogelijk te ontdekken. Alles lijkt goed te gaan, net als in ieder piramidespel. Het virus groeit echter verraderlijk snel door en verdubbelt zich keer op keer, met steeds kortere tussenpozen, totdat het een onhoudbaar niveau bereikt. En dan stort het systeem in elkaar.'

De eerste verdubbeling vond volgens Martenson plaats tussen de jaren '40 en de jaren '70. De tweede verdubbeling nam al veel minder tijd in beslag, namelijk slechts 7 jaar (in de periode 1970-1977). Dat gold ook voor de derde verdubbeling. De vierde nam slechts 5 jaar in beslag, en daarna gebeurde het nůg twee keer. 'In de vroege jaren '40 was de totale kredietmarkt 158% van ons BNP, in 2011 was dit 357%.' 

Spaargeld, pensioenen weggevaagd
Fitz-Gerald wijst erop dat de risicovolle derivaten in het financiŽle systeem 20 x hoger zijn dan het totale BNP van de wereld. 'Dat is onhoudbaar en onmogelijk op een ordelijke manier op te lossen. De mensen kunnen de garanties van de overheid voor hun (spaar)rekeningen dus vergeten. Die geven een vals gevoel van veiligheid. Dat geldt ook voor de pensioenen; die kunnen op ieder moment worden opgeschort. Een instorting zal alle pensioenen wegvagen. De sociale zekerheid en ziektekostenverzekeringen worden nog overeind gehouden maar zijn reeds bankroet.'

Over twee jaar heeft de Amerikaanse regering geen geld meer voor de op veel plaatsen nu al in elkaar stortende infrastructuur. Sommige steden, zoals Trenton in New Jersey, hebben vanwege de bezuinigingen ťťn derde van hun politiemacht moeten ontslaan. In Colorado Springs moest om dezelfde reden ťťn derde van de straatlantaarns, vuilniscontainers en busroutes worden geschrapt.

Torenhoge inflatie
Na een periode van deflatie dreigt er op korte termijn een periode met gigantische inflatie. Een gemiddeld Amerikaans huishouden zal spoedig jaarlijks $ 150.000 nodig hebben om enkel de basis levensbehoeften te kunnen betalen, terwijl 52% van de Amerikanen nu al nauwelijks kan rondkomen. 'Voordat de economie gevaarlijk onstabiel wordt moeten mensen zich met hun investeringen, spaargeld en persoonlijke financiŽn gaan voorbereiden,' waarschuwt Fitz-Gerald.

Europa stort nog sneller in
Volgens opiniepeilingen voelt 61% van de Amerikanen dat er inderdaad een catastrofe aankomt. Slechts 15% zegt hierop voorbereid te zijn. Als bedacht wordt dat de instorting in Griekenland, Spanje, ItaliŽ, Portugal, Frankrijk en bijna alle andere Europese landen nog sneller verloopt dat in de Verenigde Staten, is het de hoogste tijd dat ook wij onder ogen gaan zien dat onze manier van leven de komende jaren drastisch en permanent dreigt te veranderen, en bepaald niet ten goede.
Xandernieuws, 05-08-2012

Bron: Money Morning

 

 

Open Brief
...aan de demissionaire regering, de media, alle politieke partijen, alle kiezers, werkgevers- en werknemersorganisaties, en alle ondernemingen van Nederland. 
Start met een Aards noodzakelijke duurzaamheidseconomie, een pure economie waarbij de mens, de Aarde en zuivere winst (People Planet Profit) centraal staan. Het gaat erom wat we als mensen kunnen. De mens is immers de enige onuitputtelijke duurzaamheidsbron die we direct kunnen mobiliseren voor het borgen van een duurzame en vreedzame samenleving. Het is de mens die we moeten mobiliseren. Jong en oud, al die mensen met een bijzondere missie die hun talent en energie innovatief willen inzetten. Die willen werken met hart en verstand aan een duurzame samenleving, een verantwoorde economische groei en maatschappelijk verantwoord samenwerken. 
De oude economie had zijn wereldwijde wortels stevig in de industriŽle revolutie en massaproductie. In de oude economie ging het om mechanisatie, productie en consumptie. Toen die bereikt was bedachten we een veelbelovender economie, met ongekende immateriŽle aspecten als design, merknamen, emotie en beleving. Het ging om prestige en snelle economische groei. Maar al gauw was dat niet genoeg! Nee, we wilden nog meer, veel meer. We wilden exorbitant veel geld verdienen, oogverblindende schijn, twee huizen, vette autoís, status en imago. De woekereconomie was geboren. Woekerbedrijven en managers kregen alle kansen, ze werden op handen gedragen door regeringen, banken, bedrijven en toezichthouders. Woekerbedrijven bouwden en verkochten ontelbare luchtkastelen met klatergouden franjes. Maar ze verkochten ook woekerhypotheken, nepbeleggingen en waardeloze verzekeringen. Tegelijkertijd werden vele vakmensen uit de oude economie afgevoerd, gedumpt of afgekeurd. Met de woekereconomie werd een harde, extreme, kille en onverdraagzame maatschappij gecreŽerd. 
Oer-Hollandse waardebijdrage 
Het doorstarten na het faillissement van deze oude economieŽn, op basis van oude principes, blijkt fataal, met kreten als 'dertig miljard bezuinigen, langer doorwerken, belastingverhogingenÖ'. Laten we nu stoppen met deze volslagen onzinzinnige, nee, zinloze correcties op de vorige economieŽn. 
Met ondernemende verantwoorde groeten, 
www.mvopeople.nl .

(juni 2010)

Printen