Home / ...

 

De lucht binnen in huis en gebouwen.  

 

We zijn gewend de huiselijk omgeving te zien als een veilige haven tegen het kwaad van de luchtvervuiling. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft echter laten zien dat het binnenmilieu wel tien keer zo vervuild kan zijn als het milieu buitenshuis. Veel mensen brengen 90 procent van hun tijd binnen door, en langdurige blootstelling aan deze stoffen heeft een grote toename van bet aantal gevallen van allergie, cara, overgevoeligheid en kanker veroorzaakt.

Ventileren helpt tegen de luchtvervuiling in gebouwen doordat de oude lucht wordt ververst met frisse lucht van buiten. Dit geldt natuurlijk alleen als de buitenlucht zelf schoon is, en dat is niet altijd het geval. Een bepaalde mate van ventilatie is nodig opdat een mens zich prettig voelt. Extra ventilatie is nodig om vocht, CO2 en luchtjes te verwijderen en te koelen Slechte luchtkwaliteit is eveneens gerelateerd aan lage relatieve luchtvochtigheid. De lucht≠vochtigheid waarbij een mens het best functioneert, ligt tussen de 35 en 65 procent. Vaak, vooral 's winters, wordt de luchtvochtigheid minder. Koude vrieslucht is meestal droog. Als de verwarming aan is, wordt de lucht nog droger. Droge lucht irriteert de slijmvliezen in neus en keel, waardoor de gevoeligheid voor stoffen, virussen en allergenen in de lucht groter wordt. Regelmatige verkoudheden, aanvallen van allergie en cara in de wintermaanden worden vaak veroorzaakt door een lage relatieve luchtvochtigheid.

In de afgelopen jaren is er nogal wat veranderd in de samenstelling van bouwmateriaal en meubels. Vaak wordt geen natuurlijk materiaal meer gebruikt maar onderdelen van kunststof die aan elkaar zijn bevestigd met allerlei lijmen en harsen. In huis, op kantoor en in openbare ruimten bevindt zich ook nog eens een scala aan elektrische en elektronische apparaten. Uit deze apparaten en de bouwmaterialen komen tal van vluchtige organische stoffen vrij zoals formaldehyde, xyleen/tolueen, benzeen, trichloorethyleen, chloroform, ammonia, alcoholen en aceton.  Mensen zijn ook een bron van vervuiling, vooral als ze wonen en werken in afgesloten, slecht geventileerde vertrekken. In de loop der tijd hebben Russische en Amerikaanse ruimtevaartdeskundigen ontdekt dat we behalve kooldioxide maar liefst 150 vluchtige stoffen in de lucht brengen, zoals koolmonoxide, methaan, alcoholen, fenolen, methylindol, aldehyden, ammonia, waterstofsulfide, vetzuren, indol, mercaptanen en stikstofoxiden.

Ondanks het meer ventileren, het gebruik van schonere bouwmaterialen en meubilair en beter onderhoud is er nog steeds een flinke vervuiling binnen. De gevoeligheid voor vervuiling varieert sterk per persoon. De reacties kunnen variŽren van geen aanwijsbare symptomen tot niezen, cara, aandoeningen van longen en lucht≠wegen en zelfs kanker.

Onderzoek laat zien dat het oppassen is met schoonmaakmiddelen die gebruikt worden om het huis schoon te houden.

 

De oplossing:

 

Ironisch genoeg heeft juist de technologie die is ontwikkeld voor toekomstige verkenning van de ruimte oplossingen aangedragen die zo oud zijn als de wereld zelf.

De National Aeronautics and Space Administration (NASA), die zich voor de taak gesteld zag een systeem te ontwerpen voor het leven op een maanbasis, heeft ruim 20 jaar een uitgebreid onderzoek gedaan naar de verwerking en recycling van lucht en water. Hieraan lag een belangrijke vraag ten grondslag, namelijk hoe voorziet de aarde in zijn schone lucht? Met dit basisgegeven begonnen de NASA wetenschappers aan bet onderzoek aan de ontwikkeling van duurzame, gesloten ecologische leefsystemen. Wetenschappers

van her John C. Stennis Space Center in Mississippi ontdekten dat bepaalde kamerplanten de lucht in afgesloten testruimten zo goed als volledig kunnen zuiveren

 

Hoe kamerplanten dit doen, en hoe u die planten het beste kunt behandelen vindt u uitgebreid beschreven in het onderstaande boek.

 

De toptien van best reinigende planten is:

De Areca Palm  (Chrysalidocarpus Lutescens)

De palm Rhapis excelsa

De palm Chamaedorea seifrizii  

De vijgenplant Ficus robusta

De agave Dracaene deremensis ĎJanet Craigí

De klimop Hedere helix

De dwerg dadelpalm Phoenix roebelenii

De Ficus macleilandii ĎAliií

De krulvaren Nephrolepis exaltata ĎBostoniensisí

De vaantjesplant Spathiphyllum spec.

 

In dit boek vindt u nog ook de 40 andere planten.

 

50 verrassende Kamer Planten
Van Reemst Uitgeverij bv
Postbus 170, 3990 DD Houten

ISBN: 90410 0413 0

 

For more information, contact the:
PLANTS for CLEAN AIR COUNCIL
3458 Goodspeed Road
Davidsonville, Maryland 21035
or e-mail
zone10@zone10.com

 

15 procent van longkankers veroorzaakt door slechte luchtkwaliteit
Vijftien procent van de longkankers in BelgiŽ wordt veroorzaakt door een slechte luchtkwaliteit. Omgerekend zijn dat 1.050 mensen. Dat is een conclusie op een studiedag die de Stichting tegen Kanker zaterdag organiseerde.
De Stichting tegen Kanker organiseert vaak studiedagen zoals rond de invloed van de gsm op het ontwikkelen van kankers. 'Deze studiedag ging over de luchtkwaliteit binnen en buiten', zegt dokter Ivo Nagels. Een van de opvallende conclusies was dat 15 pct van de longkankers wordt veroorzaakt door de slechte luchtkwaliteit. 'Op jaarbasis gaat dit over zoín 1.050 mensen in BelgiŽ.'
De stichting stelt vast dat de luchtkwaliteit in BelgiŽ wel de goede richting uitgaat, maar dat de richtwaarden voor fijn stof nog niet zijn bereikt.
Een andere opvallende conclusie is dat de binnenlucht vaak nog slechter is dan de buitenlucht. Dokter Nagels raadt iedereen dan ook aan zijn of haar huis dagelijks goed te verluchten, zorgen voor een goede ventilatie en ook veel zaken te vermijden. 'Het gaat bijvoorbeeld over roken in huis, maar ook het gebruik van chemische producten om te kuisen, geurkaarsen, wierook of pesticiden.' (Mei 2015)

 

Geen oplossing:

 

Volgens onderzoek zijn allerlei huisparfums geen goede oplossing integendeel zo blijkt uit onderstaande publicatie van Test-Aankoop in september 2013.

 

Huisparfums: niet altijd onschuldig
Ze beloven een fijne geur en een goed gevoel, maar vele van de zogenaamde luchtverfrissers, zoals wierookstokjes en -kegeltjes, en geurverspreiders met essentiŽle olie, zijn ongezonder dan we denken. Dat blijkt uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test-Aankoop, die de uitstoot van 23 van die producten analyseerde in het kader van een groot Europees onderzoek waarbij in totaal 57 producten werden onderzocht. In sommige gevallen, en met name voor wierook, zijn de resultaten alarmerend: de uitstoot van vluchtige organische componenten en van benzeen is daar soms erg hoog. Deze producten moeten van de markt worden gehaald. Test-Aankoop vraagt dan ook aan de Europese en nationale overheden dringend actie te ondernemen door middel van normen en een verstrenging van de etikettering, of terugtrekking.
23 huisparfums getest, 57 in Europa!
Producten om een heerlijk parfum in de woning te verspreiden zijn er in allerlei vormen en maten: wierookstokjes en -kegeltjes, geurkaarsen, potjes waarbij u met behulp van een theelichtje essentiŽle olie doet verdampen Ö Test-Aankoop kocht voor zijn test vier geurverspreiders met essentiŽle olie, elf geurkaarsen, ťťn gewone kaars (om de emissie te vergelijken) en zeven wierookstokjes en-kegeltjes.
Bij alle producten ging de consumentenorganisatie na hoe groot de uitstoot van vluchtige organische componenten (VOCís), fijn stof en kankerverwekkende stoffen als benzeen en formaldehyde is. Ook werd nagegaan of de producten allergene stoffen bevatten en eventueel uitstoten. 
Deze test gebeurde in samenwerking met 3 andere consumentenorganisaties (ItaliŽ, Spanje en Portugal) waarbij de gecommercialiseerde producten onder de loep werden genomen. 
Tot slot bekeek en beoordeelde Test-Aankoop de etiketten van alle producten.
Potentieel allergene parfums
Sommige natuurlijke of synthetische stoffen in die luchtverfrissers kunnen allergische reacties veroorzaken. In het geval van geurverspreiders zoals stokjes die in een geparfumeerde vloeistof zijn gedompeld, zit het risico vooral in de allergene stoffen die via een eventuele aanraking tot huidreacties kunnen leiden.
Bij producten die een vorm van verbranding nodig hebben opdat de geur wordt verspreid, blijkt dat allergenen vooral te vinden zijn in de dampen van wierook en geurverspreiders met essentiŽle olie. Bij de geteste geurkaarsen kwamen er heel wat minder tot zelfs geen vrij.
Luchtverfrissers geven luchtvervuiling
Sommige geteste producten doen evenwel meer problemen rijzen dan enkel allergenen: fijn stof, VOCís, kankerverwekkende stoffen benzeen en formaldehyde, en irriterende stoffen. Bij de geteste wierook is er geen enkel product dat voldoet aan de Vlaamse richtwaarde voor de lange termijn met betrekking tot VOCís voor binnenlucht van goede kwaliteit (200 Ķg/m≥). De gemeten uitstoot gaat van 341 Ķg/m≥ tot niet minder dan 6 740 Ķg/m≥ voor een wierookkegeltje! En in een woning zijn sowieso nog andere bronnen van VOCís aanwezig.
Bovendien stoot de geteste wierook de kankerverwekkende stof benzeen uit, sommige stalen zelfs enorme hoeveelheden. Dit terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat geen enkele concentratie benzeen zonder risico is. Bij de verbranding van de wierookkegeltjes in de test kwam er bijvoorbeeld 490 Ķg/m≥ benzeen vrij: zowat acht keer meer dan bij het roken van ťťn sigaret.
Ook inzake formaldehyde zetten sommige wierookproducten ontzettend slechte resultaten neer. Deze laatsten moeten van de markt worden gehaald, hetgeen Test-Aankoop ook vraagt aan de bevoegde ministers voor Consumentenbescherming en Volksgezondheid. 
Etikettering is te vrijblijvend
Op dit moment bestaat er geen wetgeving die de etikettering van luchtverfrissers regelt. Fabrikanten kunnen wel vrijblijvend een programma onderschrijven van hun beroepsorganisatie (AISE), dat bepaalde richtlijnen vastlegt. Er bestaan ook Europese etiketteringsnormen voor kaarsen, maar die zijn niet dwingend.
Op de meeste geteste producten is informatie terug te vinden over een juist en veilig gebruik. Helaas vermelden ze niet allemaal of er al dan niet allergene of irriterende stoffen aanwezig zijn. Toch is er nuttige info voor gevoelige personen en advies uit het genoemde programma. Maar gezien de aard van deze producten, ziet de consumentenorganisatie niet in waarom een goede etikettering niet verplicht zou moeten worden. Test-Aankoop vindt bovendien dat fotoís van voedingsmiddelen zoals fruit en kruiden niet op dit soort van producten mogen worden afgebeeld.
Dit vraagt Test-Aankoop
Sommige luchtverfrissers stoten stoffen uit die even schadelijk zijn als die van tabak. Ze maken dus dat de kwaliteit van de binnenlucht daalt. Test-Aankoop dringt in deze sector aan op initiatieven van de Europese en nationale overheden:
∑ Er moeten dwingende regels komen met maximale emissiewaarden van VOCís en fijn stof voor deze luchtverfrissers.
∑ De etikettering van allergene ingrediŽnten en van de voorzorgen bij gebruik van deze luchtverfrissers moet worden verplicht.
∑ De producten op de markt moeten aan een grondige controle worden onderworpen, met extra aandacht voor producten waarbij een verbranding plaatsvindt. Desgevallend moeten bepaalde producten van de markt worden gehaald.
∑ De door Test-Aankoop geteste wierookstokjes en -kegeltjes dienen onmiddellijk van de markt te worden gehaald omdat ze de gezondheid schaden.
Test-Aankoop contacteert, samen met de andere consumentenorganisaties, de Europese Commissie om een betere regelgeving te eisen met o.m. strengere uitstootnormen, een verplichte en duidelijke etikettering. Maar ook de Belgische overheid moet maatregelen nemen om producten van de markt te halen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de consument.
Het onderzoek over de huisparfums is te bekijken via de volgende link.

 

            Printen