Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D, zwangerschap, ADHD en autisme*
Uit twee studies blijkt weer eens het belang van voldoende vitamine D tijdens de zwangerschap. Uit een Australische studie blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D tijdens de zwangerschap en geboorte de kans op ADHD bij de baby duidelijk doet verkleinen. Uit een Nederlandse studie blijkt het verband tussen bloedwaarden vitamine D en de kans op autisme. "Ons onderzoek levert het bewijs dat een tekort aan vitamine D bij zwangeren al vóór de geboorte van kinderen het risico op autisme vergroot", zegt prof. Henning Tiemeier van het Erasmus MC. 
De studie
¹ ². (December 2016)


Fewer indications of ADHD in children whose mothers took vitamin D during pregnancy
Children of mothers who took vitamin D during pregnancy with resultant high levels of the vitamin in the umbilical blood have fewer symptoms of ADHD at the age of 2½ years.
These were the findings in a new study from the Odense Child Cohort just published in The Australia & New Zealand Journal of Psychiatry.
"And for every 10 nmol/L increase in the vitamin D concentration in umbilical blood, the risk of a being among the 10% highest score on the ADHD symptom scale fell by 11%," explains one of the study's initiators, Professor Niels Bilenberg.
1,233 children from Odense Municipality were monitored in the study. Vitamin D was measured in umbilical blood, and mothers completed the Child Behavior Checklist (CBCL) when their child was 2½ years old. The CBCL questionnaire can be used to identify early symptoms of ADHD, even though an ADHD diagnosis cannot be made at that age.
"And the trend was clear: those mothers who had taken vitamin D, and had a vitamin D level (25OHD) in their umbilical blood over 25 nmol/L, had children with lower ADHD scores," continues Bilenberg. "This was after we had corrected for other factors that could explain the link, such as the mother's age, smoking, alcohol, obesity, education, number of children, psychiatric disease in the parents, child's sex, age and seasonal variation."
The link between vitamin D and early ADHD symptoms has not been described before, and has therefore attracted attention.
"We were very surprised that the link was so clear," say two of the study's other authors, medical students Jens Bull Aaby and Mats Mossin, "as there was no previous awareness that this link could be identified at such an early age. It's impossible to say with which children will develop ADHD later on, but it will be interesting to further follow up those children who were at the highest end versus the normal range of the ADHD scale."
The study offers no explanation as to how vitamin D can protect against ADHD, but other studies have shown that vitamin D plays an important role in the early development of the brain.
"We had an idea about it," says Aaby, "but we cannot say with certainty that vitamin D protects against early symptoms of ADHD. Our study only indicates that there is a link that we cannot explain in any other way."
Facts: Odense Børnekohorte is a joint study between Odense University Hospital, the Psychiatric Service of the Region of Southern Denmark, Odense Municipality, and the University of Southern Denmark. In the study, 2,500 mothers and their children are being monitored from early pregnancy to the child's 18th birthday. The children are now 3-5 years old and a number of follow-up studies are planned.
M. H. Mossin, J. B. Aaby, C. Dalgard, S. Lykkedegn, H. T. Christesen, N. Bilenberg. Inverse associations between cord vitamin D and attention deficit hyperactivity disorder symptoms: A child cohort study. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 2016; DOI: 10.1177/0004867416670013 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Minder aanwijzingen van ADHD bij kinderen van wie de moeder nam vitamine D tijdens de zwangerschap
Kinderen van moeders die vitamine D nam tijdens de zwangerschap met als resultaat hoge niveaus van het vitamine in het navelstrengbloed minder symptomen van ADHD op de leeftijd van 2½ jaar.
Dit waren de bevindingen in een nieuwe studie van de Odense Kind Cohort zojuist gepubliceerd in The Australië & Nieuw Zeeland Journal of Psychiatry.
"En voor elke 10 nmol / L stijging van de vitamine D-concentraties in navelstrengbloed, het risico van een wezen onder de 10% hoogste score op de ADHD symptomen schaal daalde met 11%", legt een van initiatiefnemers van de studie, professor Niels Bilenberg .
1233 kinderen uit Odense Municipality werden gecontroleerd in de studie. Vitamine D werd gemeten in navelstrengbloed, en moeders voltooide de Child Behavior Checklist (CBCL) als hun kind jaar oud was 2½. De CBCL vragenlijst kan worden gebruikt om vroege symptomen van ADHD te identificeren, hoewel een ADHD diagnose kan worden gemaakt op die leeftijd.
"En de trend is duidelijk: die moeders die vitamine D had genomen, en had een vitamine D-niveau (25OHD) in hun navelstrengbloed meer dan 25 nmol / L, hadden kinderen met ADHD een lagere scores," vervolgt Bilenberg. "Dit was nadat we voor andere factoren die de link, zou kunnen verklaren, zoals de leeftijd van de moeder, roken, alcohol, overgewicht, het onderwijs, het aantal kinderen, psychiatrische ziekte bij de ouders, het geslacht van het kind, leeftijd en seizoensvariatie had gecorrigeerd."
Het verband tussen vitamine D en het begin van de symptomen van ADHD is niet eerder beschreven, en heeft daarom de aandacht getrokken.
"We waren erg verrast dat de band was zo duidelijk", zeggen twee van andere auteurs, medische studenten de studie van Jens Bull Aaby en Mats Mossin, "want er was geen eerdere besef dat deze verbinding konden worden geïdentificeerd op zo'n jonge leeftijd. Het is kan niet met ADHD kinderen die later zal ontwikkelen, maar het zal interessant verder volgen kinderen die op het hoogste uiteinde tegenover het normale bereik van de schaal ADHD waren zijn. '
Het onderzoek geeft geen uitleg over hoe vitamine D kan beschermen tegen ADHD, maar andere studies hebben aangetoond dat vitamine D een belangrijke rol bij de vroege ontwikkeling van de hersenen.
"We hadden een idee over," zegt Aaby, "maar we kunnen niet met zekerheid zeggen dat vitamine D beschermt tegen vroege symptomen van ADHD. Onze studie geeft alleen aan dat er een verband bestaat dat we niet op een andere manier kan uitleggen."
Feiten: Odense Børnekohorte is een gezamenlijke studie tussen Odense University Hospital, de Psychiatrische Dienst van de regio van Zuid-Denemarken, Odense Municipality, en de Universiteit van Zuid-Denemarken. In het onderzoek zijn 2.500 moeders en hun kinderen worden gevolgd vanaf de vroege zwangerschap tot de 18e verjaardag van het kind. De kinderen zijn nu 3-5 jaar oud en een aantal follow-up studies zijn gepland.


Printen

 

 

Reacties: