Home / Nieuws / ...

 

Gezonde vetten tegen diabetes*
Uit een analyse van meer dan 100 studies blijkt nogmaals dat het vervangen van koolhydraten en verzadigd vet in de voeding door gezonde vetten als onverzadigde vetten een zeer positief effect heeft op het onder controle brengen van de bloedsuikerwaarden.
Onverzadigde vetten zijn de omega-3, omega-6, omega-7 en omega-9 vetzuren. Ter voorkoming van diabetes is het volgens de onderzoekers dus beter om meer vetrijke voeding als noten, zaden, lijnzaad, vis, olijfolie en andere ongeraffineerde oliŽn te nemen in plaats van geraffineerde granen, zetmeel, suikers en dierlijke vetten.
De studie. (September 2016)


Eat more healthy fat to reduce the risk of type 2 diabetes
Eating more unsaturated fats instead of carbohydrates decreases the risk of developing type 2 diabetes, says research published in PLOS Medicine.
Replacing carbohydrate and saturated fats with healthy fats, such as polyunsaturated fats, lowers blood sugar levels and improves insulin control, according to findings from a new meta-analysis. 
Around the world, there has been a sharp increase in the rates of insulin resistance and type 2 diabetes. In the United States, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimate that 29.1 million people have diabetes. That is approximately 9.3 percent of the population. 
To treat existing diabetes, the CDC urge people to eat healthily, exercise regularly, and use medications that reduce blood glucose levels. They also emphasize the need to reduce cardiovascular disease risk factors, such as high blood pressure and high lipid levels, and to avoid tobacco use. 
High LDL cholesterol associated with diabetes
CDC statistics indicate that between 2009-2012, 65 percent of people with diagnosed diabetes who were aged 18 years and above either had high levels of LDL, or "bad," cholesterol in the blood, or they were using drugs to lower cholesterol. 
Amid urgent calls for new ways to prevent type 2 diabetes, some research has focused on how different carbohydrates and dietary fats impact metabolic health. 
This has been controversial, and it has led to confusion regarding dietary guidelines and health priorities. 
Senior author Dr. Dariush Mozaffarian, dean of the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University in Medford, MA, and first author Fumiaki Imamura, of the Medical Research Council (MRC) Epidemiology Unit at the University of Cambridge, United Kingdom, led the meta-analysis. 
'Don't fear healthy fats'
They looked at data for 4,660 adults that had been collected in 102 studies. In the randomized, controlled trials, the adults were given meals containing various types and quantities of carbohydrate and fat. 
The researchers examined how these variations in diet impacted measures of metabolic health, and specifically, how saturated, monounsaturated and polyunsaturated fats and carbohydrates impact the development of type 2 diabetes. 
The study focused on key biological markers of glucose and insulin control. These were blood sugar, blood insulin, insulin resistance and sensitivity, and how well the body was able to produce insulin in response to blood sugar. 
Results suggested that consuming foods rich in monounsaturated fat or polyunsaturated fat had a positive effect on blood glucose control, compared with consumption of dietary carbohydrate or saturated fat. 
For each 5 percent of dietary energy that was switched from carbohydrates or saturated fats to mono- or polyunsaturated fats, they found a drop of around 0.1 percent in HbA1c - a blood marker of long-term glucose control. 
Previous research has suggested that for each 0.1 percent decrease in HbA1c, the incidence of type 2 diabetes drops by 22 percent and the chance of developing cardiovascular diseases falls by 6.8 percent. 
Imamura notes that replacing carbohydrates and saturated fats with polyunsaturated fats appears to be consistently beneficial. 
Imamura adds: "This is a positive message for the public. Don't fear healthy fats." "The world faces an epidemic of insulin resistance and diabetes. Our findings support preventing and treating these diseases by eating more fat-rich foods like walnuts, sunflower seeds, soybeans, flaxseed, fish, and other vegetable oils and spreads, in place of refined grains, starches, sugars, and animal fats." Dr. Dariush Mozaffarian
This is the first time a team has systematically reviewed all the available evidence measuring the effects of carbohydrate and different kinds of fat in the diet. 
The authors hope that the results will help scientists, healthcare workers, and the public to set priorities that will help to combat the worldwide problem of type 2 diabetes. 
Effects of saturated fat, polyunsaturated fat, monounsaturated fat, and carbohydrate on glucose-insulin homeostasis: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled feeding trials., Fumiaki Imamura et al., PLOS Medicine, doi:10.1371/journal.pmed.1002087. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Eet gezonder vet om het risico van type 2 diabetes
Het eten van meer onverzadigde vetten in plaats van koolhydraten vermindert het risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes, zegt onderzoek gepubliceerd in PLoS Medicine.
Het vervangen van koolhydraten en verzadigde vetten met gezonde vetten, zoals meervoudig onverzadigde vetten, verlaagt de bloedsuikerspiegel en verbetert de insuline controle, volgens de bevindingen van een nieuwe meta-analyse.
Over de hele wereld, is er sprake van een sterke stijging van de tarieven van insulineresistentie en type 2 diabetes geweest. In de Verenigde Staten, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schat dat 29,1 miljoen mensen hebben diabetes. Die ongeveer 9,3 procent van de bevolking.
Om de bestaande behandeling van diabetes, het CDC aansporen mensen om gezond regelmatig te eten, lichaamsbeweging, en het gebruik van medicijnen die de bloedsuikerspiegel te verlagen. Zij benadrukken ook de noodzaak om hart- en vaatziekten risicofactoren, zoals hoge bloeddruk en een hoog lipide niveaus terug te dringen en het gebruik van tabak te voorkomen.
Hoge LDL-cholesterol geassocieerd met diabetes
CDC statistieken blijkt dat tussen 2009-2012, 65 procent van de mensen met diabetes gediagnosticeerd die 18 jaar zijn en ouder ofwel had hoge niveaus van LDL of 'slechte' cholesterol in het bloed of ze gebruikten drugs cholesterol.
Temidden van dringende oproepen naar nieuwe manieren om diabetes type 2 te voorkomen, heeft een aantal onderzoek richtte zich op hoe de verschillende koolhydraten en vetten in de voeding van invloed zijn gezonde stofwisseling.
Dit is controversieel, en het heeft geleid tot verwarring over voedingsrichtlijnen en prioriteiten gezondheid.
Senior auteur Dr Dariush Mozaffarian, decaan van de Friedman School of Science and Nutrition beleid op Tufts University in Medford, MA, en eerste auteur Fumiaki Imamura, van de Medical Research Council (MRC) Epidemiology Unit van de Universiteit van Cambridge, Verenigd Koninkrijk, leidde de meta-analyse.
'Wees niet bang voor gezonde vetten'
Ze keken naar de gegevens voor 4660 volwassenen die waren verzameld in 102 studies. In de gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken, werden de volwassenen die maaltijden met verschillende soorten en hoeveelheden koolhydraten en vetten.
De onderzoekers onderzocht hoe deze veranderingen in dieet beÔnvloed maatregelen gezonde stofwisseling, en specifiek hoe verzadigde, enkelvoudig onverzadigde en meervoudig onverzadigde vetten en koolhydraten beÔnvloeden het ontstaan van type 2 diabetes.
Het onderzoek richtte zich op de belangrijkste biologische markers van glucose en insuline controle. Dit waren de bloedsuikerspiegel, insuline, insuline resistentie en gevoeligheid, en hoe goed het lichaam kon insuline in reactie op de bloedsuikerspiegel.
Resultaten suggereerden dat de consumptie van voedsel rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetten of meervoudig onverzadigd vet een positief effect op bloedglucosecontrole hadden, vergeleken met consumptie van voeding koolhydraat of verzadigd vet.
Voor elke 5 procent voedselenergie die geschakeld werd van koolhydraten en verzadigde vetten of meervoudig onverzadigde vetten mono-, vonden ze een daling van ongeveer 0,1 procent in HbA1c - een bloedmarker langdurige glucosecontrole.
Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat voor elke 0,1 procent daling in HbA1c, de incidentie van type 2 diabetes daalt met 22 procent en de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten daalt met 6,8 procent.
Imamura merkt dat de vervanging koolhydraten en verzadigde vetten met meervoudig onverzadigde vetzuren lijkt consistent gunstig.
Imamura voegt hieraan toe: "Dit is een positieve boodschap voor het publiek Wees niet bang voor gezonde vetten.." "De wereld wordt geconfronteerd met een epidemie van insulineresistentie en diabetes. Onze bevindingen ondersteunen de preventie en behandeling van deze ziekten door het eten van meer vet-rijke voedingsmiddelen, zoals walnoten, zonnebloempitten, sojabonen, lijnzaad, vis en andere plantaardige oliŽn en spreads, in plaats van geraffineerde granen, zetmelen, suikers, en dierlijke vetten. " Dr. Dariush Mozaffarian
Dit is de eerste keer dat een team systematisch alle beschikbare gegevens meten van effecten van koolhydraten en verschillende soorten vet in de voeding beoordeeld.
De auteurs hopen dat de resultaten wetenschappers, werknemers in de gezondheidszorg zal helpen, en het publiek om prioriteiten die zullen helpen om het wereldwijde probleem van type 2 diabetes te bestrijden in te stellen.


Printen

 

 

Reacties: