Home / Nieuws / ...

 

Het goede van sesam*
Sesamzaad en sesamolie hebben een zeer goede antioxidatieve kracht, zo blijkt uit een Braziliaanse studie. In het bijzonder onder mensen met hoge bloeddruk, hoge cholesterolwaarden en diabetes type-2. Sesamzaad en sesamolie kunnen de antioxidatieve kracht tot wel 50% doen toenemen.
De studie. (Juli 2016)


 

Can sesame-based ingredients reduce oxidative stress?
The antioxidant boosting properties of sesame, and especially sesame oil, can have a significant effect on oxidative stress, improving human health, according to a systematic review published in Journal of Medicinal Food, a peer-reviewed journal from Mary Ann Liebert, Inc., publishers.
Luciana de Almeida Vittori Gouveia and coauthors, Rio de Janeiro State University and Rio de Janeiro Federal University, Brazil, assessed the published evidence on the effects of consuming sesame-based ingredients on markers of oxidative stress in people with high blood pressure, elevated cholesterol, and type 2 diabetes. Multiple clinical trials reported increased levels of antioxidants and a reduction in oxidative stress with sesame consumption, particularly for individuals with hypertension and also with type 2 diabetes. 
The article "Effects of the Intake of Sesame Seeds (Sesamm indicum L.) and Derivatives on Oxidative Stress: A Systematic Review" includes further discussion of the potential positive effects of sesame on different populations. 
"In addition to the clinical trial results reviewed in this article, preclinical studies have also shown that sesame oil is very effective in preventing atherosclerosis," says Journal of Medicinal Food Editor-in-Chief Sampath Parthasarathy, MBA, PhD, Florida Hospital Chair in Cardiovascular Sciences and Interim Associate Dean, College of Medicine, University of Central Florida. 
Effects of the Intake of Sesame Seeds (Sesamum indicum L.) and Derivatives on Oxidative Stress: A Systematic Review. Vittori Gouveia Luciana de Almeida, Cardoso Carolina Alves, de Oliveira Glaucia Maria Moraes, Rosa Glorimar, and Moreira Annie Seixas Bello. Journal of Medicinal Food. DOI:10.1089/jmf.2015.0075. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kan sesam-gebaseerde ingrediŽnten verminderen oxidatieve stress?
De antioxidant stimuleren van eigenschappen van sesam, en in het bijzonder sesamolie, kan een significant effect hebben op de oxidatieve stress, verbetering van de gezondheid van de mens, op basis van een systematische review gepubliceerd in het Journal of Medicinal Food, een peer-reviewed tijdschrift van Mary Ann Liebert, Inc., uitgevers.
Luciana de Almeida Vittori Gouveia en medeauteurs, Rio de Janeiro State University en Rio de Janeiro Federal University, BraziliŽ, beoordeelde de gepubliceerde gegevens over de effecten van de consumptie-sesam basis ingrediŽnten op markers van oxidatieve stress bij mensen met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, en type 2 diabetes. Meerdere klinische studies rapporteerden verhoogde antioxidanten en een vermindering van oxidatieve stress met sesam gebruik, met name voor mensen met hypertensie en ook met type 2 diabetes.
Het artikel "Effecten van de inname van sesamzaadjes (Sesamm indicum L.) en derivaten op oxidatieve stress: een systematische review" omvat verdere bespreking van de mogelijke positieve effecten van sesam op verschillende populaties.
"In aanvulling op de resultaten van klinische proeven die in dit artikel, hebben preklinische studies ook aangetoond dat sesamolie is zeer effectief in het voorkomen van atherosclerose," zegt Journal of Medicinal Voedsel Editor-in-Chief Sampath Parthasarathy, MBA, PhD, Florida Hospital leerstoel Cardiovascular Sciences en Interim Associate Dean, College of Medicine, University of Central Florida.


Printen

 

 

Reacties: