Home / Nieuws / ...

 

Walnoten voor gezonde darmen*
Verschillende studies hebben al de goede eigenschappen van walnoten laten zien. Ze zijn een rijke bron van gezonde, onbewerkte vetzuren en vitamines en beschermen tegen hart- vaatziektes, overgewicht, diabetes en neurologische ziektes. Uit een studie, nog met muizen blijkt dat walnoten ook als een soort probiotica werken en darmen gezond houden en zo de kans op darmkanker flink doen verminderen. 
De studie. (Juni 2016)


 

Walnuts may alter the gut microbiome so as to discourage development of cancerous tumors, according to UConn Health research soon to be published in Cancer Prevention Research. Credit: California Walnut Commission 
Eating walnuts may change gut bacteria in a way that suppresses colon cancer, researchers led by UConn Health report in the journal Cancer Prevention Research. 
A team of researchers from UConn Health and The Jackson Laboratory for Genomic Medicine found that mice that ate 7-10.5 percent of their total calories as walnuts developed fewer colon cancers. The effect was most pronounced in male mice, which had 2.3 times fewer tumors when fed walnuts as part of a diet similar to the typical American's. That's equivalent to a human eating about an ounce of walnuts a day.
"Our results show for the first time that walnut consumption may reduce colon tumor development," said Principal Investigator Dr. Daniel W. Rosenberg of UConn Health. "There is accumulating evidence that eating walnuts may offer a variety of benefits related to health issues like cancer. This study shows that walnuts may also act as a probiotic to make the colon healthy, which in turn offers protection against colon tumors."
Walnuts are packed with compounds known to be important nutritionally. They have the most polyunsaturated fatty acids of all the commonly eaten tree nuts, as well as the highest ratio of omega-3 to omega-6 fatty acids, and high levels of a form of Vitamin E with anti-cancer properties.
But walnuts are not merely the sum of their chemical parts, and it may be as a whole food that they pack the most significant anti-cancer punch against colon cancer, the third most common cancer in the world. Other studies have shown walnuts have promise warding off diseases connected to diet and lifestyle, including heart disease, diabetes and neurological disorders.
Rosenberg, a cancer researcher and professor of medicine at UConn Health and Dr. Masako Nakanishi, a research associate in the Center for Molecular Medicine at UConn Health tested the cancer prevention qualities of walnuts on mice fed two different diets. One group of mice ate a standard lab mouse chow, while the other group ate a chow that captured the nutritional profile of the typical American diet. Subsets of both groups were supplemented with walnuts.
Interestingly, male mice fed the Western diet fortified with 10.5 percent walnuts showed the greatest decrease in colon tumors compared with mice fed no walnuts.
To figure out why walnuts were beneficial, the UConn Health team collaborated with Dr. George Weinstock and colleagues at The Jackson Laboratory. Weinstock's lab took fecal samples from the mice and analyzed the communities of bacteria living in their digestive tracts. They found that walnut consumption tended to push the gut microbiome toward an ecology that was potentially protective against cancer. It's not clear exactly how this works, but there are clues. For example, previous research has shown that some gut bacteria digest fiber into compounds with anti-inflammatory properties that may reduce tumor initiation. The microbiome analyses also reflected interesting differences between male and female. Males on walnut-free diets tended to have less-diverse gut flora than females. Adding walnuts to the diets of male mice brought their microbiomes closer to those of female mice on either of the diets. Whether this change contributes to the protection seen in male mice remains to be determined.
Because the studies were done only in mice, more testing needs to be done in humans before walnuts can be unequivocally recommended as a cancer-prevention agent. Rosenberg's group is working with a nutritionist and surveying human colonoscopy patients about their diets as part of a longer term study in humans.
However, Rosenberg isn't waiting for the final word. Even right now, he says, "I try to eat walnuts every day."
He adds: "We're excited about future studies where we will be able to look at food consumption patterns to see how these results apply to humans."
This research was supported in part by the California Walnut Commission (CWC) and the American Institute for Cancer Research. 
More information: M. Nakanishi et al, Effects of walnut consumption on colon carcinogenesis and microbial community structure, Cancer Prevention Research (2016). DOI: 10.1158/1940-6207.CAPR-16-0026 
Provided by University of Connecticut

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Walnoten kan de darm microbiome te veranderen om zo de ontwikkeling van een kankergezwel te ontmoedigen, volgens UConn Health onderzoek binnenkort in Cancer Prevention Research worden gepubliceerd. Credit: California Walnut Commissie
Het eten van walnoten kunnen darmbacteriŽn veranderen op een manier die darmkanker, onderzoekers onder leiding van verslag UConn Health in het tijdschrift Cancer Prevention Research onderdrukt.
Een team van onderzoekers uit UConn Health en The Jackson Laboratory for Genomic Medicine bleek dat muizen die 7-10,5 procent van hun totale calorieŽn aten als walnoten minder dikke darm kanker ontwikkeld. Het effect was het meest uitgesproken bij mannelijke muizen die 2,3 keer minder tumoren hadden bij toediening walnoten als onderdeel van een dieet vergelijkbaar met de typische Amerikaan. Dat is gelijk aan een mens eet ongeveer 30 gram walnoten per dag.
"Onze resultaten tonen voor de eerste keer dat walnoot gebruik kan colon de ontwikkeling van tumoren te verminderen", aldus hoofdonderzoeker Dr. Daniel W. Rosenberg van UConn Health. "Er is een groeiend bewijs dat het eten van walnoten een aantal voordelen met betrekking tot gezondheidsproblemen zoals kanker kunnen bieden. Dit onderzoek toont aan dat walnoten kan ook fungeren als een probioticum de colon gezond, wat weer beschermt tegen colontumoren."
Walnoten zijn verpakt met stoffen waarvan bekend is belangrijk wat de voeding zijn. Ze hebben de meervoudig onverzadigde vetzuren van alle algemeen gegeten noten, en de hoogste verhouding van omega-3 tot omega-6 vetzuren en een hoog niveau van een vorm van vitamine E met anti-kanker eigenschappen.
Walnoten maar zijn niet slechts de som van hun chemische delen, en kan als geheel voedsel dat ze pack de belangrijkste anti-kanker stoot tegen colonkanker, de derde meest voorkomende kanker in de wereld. Andere studies hebben aangetoond walnoten hebben beloofd het afweren van ziekten die verband houden met voeding en levensstijl, met inbegrip van hart-en vaatziekten, diabetes en neurologische aandoeningen.
Rosenberg, een kanker onderzoeker en professor in de geneeskunde aan UConn Health en Dr Masako Nakanishi, een onderzoek, in het Centrum voor Moleculaire Geneeskunde aan UConn Health testte de preventie van kanker eigenschappen van walnoten op muizen gevoed twee verschillende diŽten. Eťn groep muizen aten een standaard lab muis chow, terwijl de andere groep at een chow dat de voedingswaarde profiel van de typische Amerikaanse dieet vastgelegd. Subsets van beide groepen werden aangevuld met walnoten.
Interessant is dat mannelijke muizen gevoed met het westerse dieet verrijkt met 10,5 procent walnoten liet de grootste daling van de dikke darm tumoren in vergelijking met muizen gevoed zonder walnoten.
Om erachter te komen waarom walnoten gunstig waren, de UConn Health team werkte samen met Dr George Weinstock en collega's van The Jackson Laboratory. Weinstock het lab nam fecal monsters uit de muizen en de gemeenschappen van bacteriŽn die in hun spijsverteringsstelsel geanalyseerd. Zij vonden dat walnoten de consumptie de neiging om de darm microbiome te duwen in de richting van een ecologie die potentieel beschermend tegen kanker was. Het is niet precies duidelijk hoe dit werkt, maar er zijn aanwijzingen. Zo heeft eerder onderzoek aangetoond dat sommige darmbacteriŽn verteren vezel in verbindingen met anti-inflammatoire eigenschappen die tumorinitiatie kan verminderen. De microbiome analyses ook tot uiting interessante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke. Mannetjes op walnoot-vrij dieet de neiging om minder divers darmflora dan vrouwtjes. Walnoten toevoegen aan de voeding van mannelijke muizen brachten hun microbiomes dichter bij die van vrouwelijke muizen op een van de diŽten. Of deze wijziging bijdraagt tot de bescherming waargenomen bij mannelijke muizen nog worden bepaald.
Omdat de studies slechts in muizen werden gedaan, meer getest moet worden gedaan bij de mens voordat walnoten eenduidig kan worden aanbevolen als een kanker-preventie-agent. Rosenberg buigt zich over een voedingsdeskundige en landmeetkundige menselijke colonoscopie patiŽnten hun diŽten in het kader van een onderzoek op langere termijn in de mens.
Echter, Rosenberg niet te wachten op het laatste woord. Zelfs nu, zegt hij, "Ik probeer walnoten eten elke dag."
Hij voegt eraan toe: "We zijn enthousiast over de toekomstige studies, waar we in staat om te kijken naar voedsel consumptiepatronen te zien hoe deze resultaten gelden voor de mens zal zijn."
Dit onderzoek werd mede ondersteund door de California Walnut Commission (CWC) en het American Institute for Cancer Research.
Meer informatie: M. Nakanishi et al, Effecten van walnoot verbruik op dikke darm kanker en de microbiŽle gemeenschap structuur, Cancer Prevention Research (2016). DOI: 10,1158 / 1940-6207.CAPR-16-0026
Verstrekt door de Universiteit van Connecticut

Printen

 

 

Reacties: