Home / Nieuws / ...

 

VegetariŽrs leven langer, maar...*
Uit een studie blijkt dat mensen die 17 jaar lang een vegetarisch dieet volgen wel 3,6 jaar langer leven. Dit wordt, volgens de onderzoekers, hoofdzakelijk bepaald door het niet iedere dag rood en bewerkt vlees wordt gegeten. Uit de tweede studie blijkt dat vegetariŽrs toch op moeten passen dat ze voldoende opname hebben van bepaalde nutriŽnten en dienen ze regelmatig hun bloedwaarden vitamine B12, ijzer, ferritine, calcium en vitamine D te laten controleren.
De studies
Ļ . (Mei 2016)


 

Long-term vegetarians live the longest, says study
Whoís going to live the longest? Those with the best chance of a long life are vegetarians who have followed the diet for 17 years, while people who eat red and processed meat every day could have the shortest life-span, new analysis suggests.
Thereís even a difference among vegetarians. Those who have followed the diet for 17 years or more are likely to live for 3.6 years longer than a short-term vegetarian.
But the biggest impact on longevity is eating red and processed meat every day, say researchers at the Mayo Clinic in Arizona.
There are similar variances among meat eaters. Those who ate meat only occasionallyóas opposed to every dayósaw their mortality risk drop by as much as 50 per cent.
And one study quoted by the Mayo researchers concluded that the real risk was with processed meats, such as bacon, sausages, salami, hot dogs and ham. Another added red meat to the list.
Whatever the actual riskóand there are many other factors at playóthe take-home message is one that is already well-known: eat less meat and eat more vegetables and fruit.

Vegans may lack essential nutrient intake, study report
The health benefits of a plant-based diet is well-known, but the question remains: Could vegans be at risk for deficiency of essential nutrients? A retrospective review by Mayo Clinic physicians recently published in the Journal of the American Osteopathic Association indicated that vegans should ensure adequate intake of a few nutrients.
According to a 2012 Gallup poll, two percent of the U.S. population follows a vegan diet, which is a strict plant-based diet that excludes all animal-derived foods. Increasingly, people are choosing to follow this diet for ethical, environmental, religious and health concerns. With the growing popularity of plant-based diets, the Mayo Clinic team compiled a review of recent literature to monitor and advise vegans to ensure proper nutritional intake. Nutrients of concern are vitamin B-12, iron, calcium, vitamin D, protein and omega-3 fatty acids.
"We found that some of these nutrients, which can have implications in neurologic disorders, anemia, bone strength and other health concerns, can be deficient in poorly planned vegan diets," says Heather Fields, M.D., Community and Internal Medicine at Mayo Clinic in Arizona. Contrary to popular belief, "Vegans have not been shown to be deficient in protein intake or in any specific amino acids." The study points out that some vegans rely heavily on processed foods and may not eat a sufficient variety of fruits, vegetables and whole grains. A whole food, plant-based diet is commendable, and a well-planned vegan diet can be adequate to achieve proper nutrition, but requires some education.
The Mayo Clinic review team recommends that health care providers monitor vegan patients for adequate blood levels of vitamin B-12, iron, ferritin, calcium and vitamin D.
Heather Fields, Barbara Ruddy, Mark R. Wallace, Amit Shah, Denise Millstine, Lisa Marks. How to Monitor and Advise Vegans to Ensure Adequate Nutrient Intake. The Journal of the American Osteopathic Association, 2016; 116 (2): 96 DOI: 10.7556/jaoa.2016.022 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Langdurige vegetariŽrs leven het langst, zegt studie
Wie gaat het langst leven? Degenen met de beste kans op een lang leven zijn vegetariŽrs die het dieet 17 jaar hebben gevolgd, terwijl de mensen die elke dag te eten rood en bewerkt vlees de kortste levensduur kan hebben, nieuwe analyse suggereert.
Er is zelfs een verschil tussen vegetariŽrs. Degenen die het dieet voor 17 jaar of meer hebben gevolgd zijn waarschijnlijk om voor te leven 3,6 jaar langer dan een korte-termijn vegetarisch.
Maar de grootste impact op de levensduur is het eten van rood en bewerkt vlees elke dag, zeggen onderzoekers van de Mayo Clinic in Arizona.
Er zijn vergelijkbare verschillen tussen de vleeseters. Wie vlees slechts incidenteel-in tegenstelling aten elke dag zagen hun sterfte druppel risico met maar liefst 50 procent.
En een studie geciteerd door de Mayo onderzoekers geconcludeerd dat het echte gevaar was met verwerkte vlees, zoals bacon, worst, salami, hotdogs en ham. Andere rood vlees toegevoegd aan de lijst.
Wat ook de werkelijke risico's en er zijn vele andere factoren in het spel-the take-home boodschap is er een die is al bekend: eet minder vlees en eet meer groenten en fruit.

Veganisten kunnen missen essentiŽle voedingsstoffen, onderzoeksrapport
De voordelen voor de gezondheid van een plantaardig dieet is bekend, maar de vraag blijft: Kan veganisten zijn met het risico op een tekort aan essentiŽle voedingsstoffen? Een retrospectief onderzoek door Mayo Clinic artsen onlangs gepubliceerd in het tijdschrift van de American Association Osteopatisch aangegeven dat veganisten moeten zorgen voor voldoende inname van een aantal voedingsstoffen.
Volgens een 2012 Gallup poll, twee procent van de Amerikaanse bevolking volgt een veganistisch dieet, dat is een strikt plantaardig dieet dat alle dierlijke voedingsmiddelen uitsluit. Steeds meer mensen kiezen voor dit dieet voor ethische, milieu-, religieuze en gezondheid betreft volgen. Met de groeiende populariteit van plantaardige voeding, de Mayo Clinic team stelde een overzicht van de recente literatuur te volgen en te adviseren veganisten om een goede voedingsinname te garanderen. NutriŽnten van belang zijn vitamine B-12, ijzer, calcium, vitamine D, eiwitten en omega-3 vetzuren.
"Wij vinden dat een aantal van deze voedingsstoffen, die gevolgen in neurologische aandoeningen, bloedarmoede, botsterkte en andere gezondheidsproblemen kan hebben, een tekort aan slecht geplande veganistische diŽten kunnen zijn", zegt Heather Velden, MD, Gemeenschap en Interne Geneeskunde aan de Mayo Clinic in Arizona. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, "Veganisten is niet aangetoond dat een tekort aan eiwit inname of in een specifieke aminozuren te zijn." De studie wijst erop dat sommige veganisten sterk afhankelijk zijn van bewerkte voedingsmiddelen en kan een voldoende grote verscheidenheid aan groenten, fruit en volkoren granen niet eten. Een hele voedsel, plantaardig dieet is lovenswaardig, en een goed geplande veganistisch dieet kan voldoende zijn om goede voeding te bereiken, maar vereist enige opleiding.
De Mayo Clinic beoordeling team beveelt aan dat zorgverleners controleren veganistisch patiŽnten voor een adequate bloedspiegels van vitamine B-12, ijzer, ferritine, calcium en vitamine D.

Printen

 

 

Reacties: