Home / Nieuws / ...

 

Gerst voor betere bloedsuikerwaarden*
Uit twee Zweedse studies blijkt dat regelmatig eten van volkoren gerst goed is voor betere bloedsuikerwaarden en minder hongergevoel. Tot wel 14 uur na een maaltijd met volkoren gerst verbetert de stofwisseling met lagere bloedsuiker- en insulinewaarden, een betere insuline tolerantie en minder hongergevoel. Allemaal zaken goed tegen het krijgen van diabetes type-2 en overgewicht. Uit de andere studie blijkt dat de oorzaak hiervoor deels gevonden wordt in de vezels in volkoren gerst. Deze vezels zorgen in de darmen voor minder slechte en meer goede bacteriŽn zoals de Prevotella copri bacterie, die een regulerend effect heeft op bloedsuikerwaarden doch die bij mensen met een typisch westers dieet weinig aanwezig. Het regelmatig eten van volkoren gerst doet ook bij deze mensen de groei van deze goede bacterie stimuleren.
De studie
Ļ . (April 2016)


 

Barley helps improve blood sugar levels, reduce appetite
A recent study from Lund University in Sweden shows that barley can rapidly improve people's health by reducing blood sugar levels and the risk for diabetes. The secret lies in the special mixture of dietary fibres found in barley, which can also help reduce people's appetite and risk for cardiovascular disease.
"It is surprising yet promising that choosing the right blend of dietary fibres can -- in a short period of time -- generate such remarkable health benefits," says Anne Nilsson, Associate Professor at the Food for Health Science Centre and one of the researchers behind the study.
The study was conducted with healthy middle-aged participants who were asked to eat bread largely made out of barley kernels for three days -- at breakfast, lunch and dinner. Approximately 11-14 hours after their final meal of the day participants were examined for risk indicators of diabetes and cardiovascular disease.
The researchers found that the participants' metabolism improved for up to 14 hours, with additional benefits such as decreases in blood sugar and insulin levels, increases in insulin sensitivity and improved appetite control. The effects arise when the special mixture of dietary fibres in barley kernel reaches the gut, stimulating the increase of good bacteria and the release of important hormones.
"After eating the bread made out of barley kernel, we saw an increase in gut hormones that regulate metabolism and appetite, and an increase in a hormone that helps reduce chronic low-grade inflammation, among the participants. In time this could help prevent the occurrence of both cardiovascular disease and diabetes," says Anne Nilsson.
In a previous related study conducted with a team from the University of Gothenburg in Sweden researchers also found that dietary fibres from barley kernel generate an increase of the gut bacteria Prevotella copri, which have a direct regulatory effect on blood sugar levels and help decrease the proportion of a type of gut bacteria that is considered unhealthy.
The effects from barley kernel are influenced by the composition of the individual's gut microbiota, meaning people with low concentrations of the Prevotella copri bacteria experienced less effect from their intake of barley products. Eating more barley could, however, help stimulate growth of the bacteria.
The results are timely, as rates of obesity and type 2 diabetes have significantly increased in the past few years. Researchers hope that more knowledge about the impact of specific dietary fibres on people's health will hopefully result in stores keeping more food products with healthy properties such as barley kernels in stores, researchers hope. The ambition is also to get more people to use barley in meals for example in salads, soups, stews, or as an alternative to rice or potatoes. 
References:
1. Anne C. Nilsson, Elin V. Johansson-Boll, Inger M. E. BjŲrck. Increased gut hormones and insulin sensitivity index following a 3-d intervention with a barley kernel-based product: a randomised cross-over study in healthy middle-aged subjects. British Journal of Nutrition; 114 (06): 899 DOI: 10.1017/S0007114515002524 
2. Petia Kovatcheva-Datchary, Anne Nilsson, Rozita Akrami, Ying Shiuan Lee, Filipe De Vadder, Tulika Arora, Anna Hallen, Eric Martens, Inger BjŲrck, Fredrik Bšckhed. Dietary Fiber-Induced Improvement in Glucose Metabolism Is Associated with Increased Abundance of Prevotella. Cell Metabolism; 22 (6): 971 DOI: 10.1016/j.cmet.2015.10.001 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gerst helpt bij het verbeteren van de bloedsuikerspiegel, vermindering van de eetlust
Een recente studie van de Universiteit van Lund in Zweden toont aan dat gerst snel kunnen verbeteren van de gezondheid van mensen door het verminderen van de bloedsuikerspiegel en het risico op diabetes. Het geheim zit hem in de speciale mix van voedingsvezels gevonden in gerst, die ook kan bijdragen tot het verminderen van de mensen de eetlust en het risico op hart- en vaatziekten.
"Het is verrassend nog veelbelovend dat het kiezen van de juiste mix van voedingsvezels kan - in een korte periode van tijd - het genereren van een dergelijke opmerkelijke voordelen voor de gezondheid," zegt Anne Nilsson, Associate Professor aan de Food for Health Science Centre en een van de onderzoekers achter de studie.
De studie werd uitgevoerd met gezonde deelnemers van middelbare leeftijd, die werden gevraagd om brood grotendeels gemaakt uit gerst kernels voor drie dagen eten - bij het ontbijt, lunch en diner. Ongeveer 11-14 uur na hun laatste maaltijd van de dag deelnemers werden onderzocht op risico-indicatoren van diabetes en hart- en vaatziekten.
De onderzoekers vonden dat het metabolisme van de deelnemers verbeterd tot 14 uur, met extra voordelen zoals afname van bloedsuiker en insulineniveaus, verhoging van de insulinegevoeligheid en verbeterde eetlustcontrole. De effecten ontstaan wanneer het speciaal mengsel van dieetvezels gerst kernel de darm bereikt, stimuleert de groei van goede bacteriŽn en afgifte van belangrijke hormonen.
"Na het eten van het brood gemaakt uit gerst kernel, zagen we een toename darmhormonen dat het metabolisme en de eetlust en verhoging van een hormoon dat helpt chronische laaggradige inflammatie, bij de deelnemers te regelen. Op termijn kan dit helpen voorkomen dat de optreden van zowel hart- en vaatziekten en diabetes, "zegt Anne Nilsson.
In een eerdere verwante studie uitgevoerd met een team van de Universiteit van Gothenburg in Zweden onderzoekers vonden ook dat voedingsvezels van gerst kernel te genereren een stijging van de darmbacteriŽn Prevotella copri, die een direct regulerend effect op de bloedsuikerspiegel te hebben en te helpen het aandeel te verlagen een type darmbacteriŽn die ongezond wordt beschouwd.
De effecten van gerst kernel worden beÔnvloed door de samenstelling van de darmflora individu betekent mensen met lage concentraties van de Prevotella copri bacteriŽn rapporteerden minder vanaf hun opname van gerst producten. Eet meer gerst kan echter helpen groei van de bacteriŽn te stimuleren.
De resultaten zijn op tijd, als de tarieven van obesitas en diabetes type 2 aanzienlijk in de afgelopen jaren zijn toegenomen. De onderzoekers hopen dat meer kennis over de invloed van specifieke voedingsvezels op de gezondheid van de mensen hopelijk zal resulteren in de winkels houden meer voedsel producten met gezonde eigenschappen zoals gerst kernels in de winkels, hopen de onderzoekers. Het streven is om meer mensen gerst gebruiken maaltijden bijvoorbeeld salades, soepen, stoofschotels, of als alternatief voor rijst of aardappelen.

Printen

 

 

Reacties: