Home / Nieuws / ...

 

Groene thee bij artritis*
De bioactieve stof EGCG in groene thee lijkt volgens een studie, in het laboratorium en met ratten, goed werk te kunnen doen tegen gewrichtspijn, zwelling en ontstekingen bij reumatische artritis (RA). Medicatie bij RA is duur, onderdrukken het immuunsysteem en is vaak niet geschikt voor langdurig gebruik. Uit de studie lijkt het dat EGCG de potentie heeft RA te bestrijden zonder andere celfuncties uit te schakelen.
De studie.  (Februari 2016)


 

Compound in green tea found to block rheumatoid arthritis
Findings confirmed in animal model
Researchers at Washington State University in Spokane have identified a potential new approach to combating the joint pain, inflammation and tissue damage caused by rheumatoid arthritis.
Their discovery is featured on the cover of Arthritis and Rheumatology, a journal of the American College of Rheumatology.
Rheumatoid arthritis is a debilitating autoimmune disorder that mostly affects the small joints of the hands and feet. It causes painful swelling that progresses into cartilage damage, bone erosion and joint deformity.
"Existing drugs for rheumatoid arthritis are expensive, immunosuppressive and sometimes unsuitable for long-term use," said Salah-uddin Ahmed, the lead WSU researcher on the project.
His team evaluated a phytochemical called epigallocatechin-3-gallate (EGCG), which is a molecule with anti-inflammatory properties found in green tea. Their study suggests that EGCG has high potential as a treatment for rheumatoid arthritis because of how effectively the molecule blocks the effects of the disease without blocking other cellular functions.
"This study has opened the field of research into using EGCG for targeting TAK1 -- an important signaling protein -- through which proinflammatory cytokines transmit their signals to cause inflammation and tissue destruction in rheumatoid arthritis," said Ahmed.
The researchers confirmed their findings in a pre-clinical animal model of human rheumatoid arthritis, where they observed that ankle swelling in animals given EGCG in a 10-day treatment plan was markedly reduced.
Ahmed has focused his research on studies related to rheumatoid arthritis for the last 15 years.
The WSU team, which includes researchers Anil Singh and Sadiq Umar, has been studying rheumatoid arthritis and other inflammatory diseases at the WSU College of Pharmacy in Spokane since 2014. They joined with researchers from the National Institute of Pharmaceutical Education and Research in Hajipur, India, for this project.
Reference:
1. Anil K. Singh, Sadiq Umar, Sharayah Riegsecker, Mukesh Chourasia, Salahuddin Ahmed. Regulation of Transforming Growth Factor β-Activated Kinase Activation by Epigallocatechin-3-Gallate in Rheumatoid Arthritis Synovial Fibroblasts: Suppression of K63-Linked Autoubiquitination of Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Factor 6. Arthritis & Rheumatology, 2016; 68 (2): 347 DOI: 10.1002/art.39447 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Verbinding in groene thee gevonden reumato´de artritis blokkeren
Bevindingen bevestigd in diermodel
Onderzoekers van de Washington State University in Spokane hebben een potentiŰle nieuwe aanpak voor de bestrijding van de pijn in de gewrichten, ontstekingen en weefselschade veroorzaakt door reumato´de artritis ge´dentificeerd.
Hun ontdekking wordt op de cover van artritis en Reumatologie, een tijdschrift van de American College of Rheumatology
Reumato´de artritis is een slopende auto-immuunziekte die vooral invloed op de kleine gewrichten van de handen en voeten. Het veroorzaakt pijnlijke zwelling die vordert in kraakbeenschade, bot-erosie en gezamenlijke misvorming.
"Bestaande medicijnen voor reumato´de artritis zijn duur, immunosuppressieve en soms niet geschikt voor gebruik op lange termijn", zegt Salah-Uddin Ahmed, de leiding WSU onderzoeker aan het project.
Zijn team evalueerde fytochemische genaamd epigallocatechin-3-gallaat (EGCG), een molecuul met anti-inflammatoire eigenschappen in groene thee. Hun onderzoek suggereert dat EGCG aanzienlijk kunnen bijdragen tot de behandeling van reumato´de artritis door de mate waarin de molecule blokkeert de effecten van de ziekte zonder blokkering andere cellulaire functies.
"Deze studie is het gebied van onderzoek geopend naar het gebruik van EGCG voor targeting TAK1 - een belangrijke signaalfunctie eiwit - waardoor pro-inflammatoire cytokines geven hun signalen naar ontsteking en weefselvernietiging bij reumato´de artritis veroorzaken," zei Ahmed.
De onderzoekers bevestigden hun bevindingen in een preklinisch diermodel voor humane reumato´de artritis, wanneer zij opgemerkt dat enkels bij dieren die EGCG in een 10-daagse behandeling plan duidelijk verminderd.
Ahmed heeft zijn onderzoek richtte zich op studies in verband met reumato´de artritis voor de laatste 15 jaar.
De WSU team, waarin onderzoekers Anil Singh en Sadiq Umar omvat, is het bestuderen van reumato´de artritis en andere ontstekingsziekten aan de WSU College of Pharmacy in Spokane sinds 2014. Zij zijn samen met onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Farmaceutische Onderwijs en Onderzoek in Hajipur, India , voor dit project.Printen

 

 

Reacties: