Home / Nieuws / ...

 

Ontstekingen zorgen voor schade aan bloedvaten*
Al lang is bekend dat mensen met diabetes type-2 een duidelijk verhoogde kans hebben op hart- en vaatziektes. Uit een Amerikaanse laboratoriumstudie nu blijkt dat niet bloedsuikerwaarden doch ontstekingen de bloedvaten beschadigen. Als er geen ontstekingen zijn kunnen geen bloedsuikers de wand van de slagaders indringen, pas bij aanwezigheid van ontstekingen gebeurt dit wel. De onderzoekers gaan nu verder onderzoek met dieren doen maar nu al lijkt het dus belangrijk, zeker ook voor mensen met diabetes, ontstekingen tegen te gaan door een veranderde levensstijl met meer bewegen of gewicht verliezen.
(December 2014)


 

Inflammation may be the reason high blood sugar levels damage blood vessels
Inflammation may be the reason high blood sugar levels damage blood vessels, raising the possibility that anti-inflammatory medications might someday be used to lower the risk of blood vessel disease in people with diabetes, according to a study presented at the American Heart Association's High Blood Pressure Research Scientific Sessions 2014. 
"These findings may explain why good blood sugar control is not sufficient to avoid the development of diabetes-induced cardiovascular diseases," said Carlos F. Sánchez-Ferrer, M.D., Ph.D., study author and professor of pharmacology at the Universidad Autónoma de Madrid, Spain. "We need to find new medications focused on reducing inflammation." 
Using cultured smooth muscle cells from the main human artery (aorta), researchers found: 
· In the absence of inflammation, excess glucose in the culture fluid didn't enter the cells. 
· When extra glucose was forced into the cells, no harm was done in the absence of inflammation. 
· When the inflammation-stimulating protein interleukin-1 (IL-1) was introduced, more glucose entered the cells. 
· With IL-1, the glucose entering the cells was metabolized via chemical pathways that spur escalating inflammation, overwhelming the cells' ability to counteract it. 
· In the presence of the anti-inflammatory drug anakinra, which blocks the activity of IL-1, the deleterious changes didn't occur. 
"We need to reduce the inflammatory environment associated with diabetes," Sánchez-Ferrer said. "Changes in life-style, such as physical exercise and weight reduction, are important not only because they reduce blood sugar but because they reduce inflammation." 
The researchers plan to test whether the effect is similar in cultured cells from the lining of blood vessels and explore the blood sugar/inflammation connection in animals. 
Co-authors are Concepción Peiró, Ph.D.; Tania Romacho, Ph.D.; Verónica Azcutia, Ph.D.; Laura Villalobos, Ph.D.; Enrique Fernández, Ph.D.; Juan P. Bolaños, Ph.D.; and Salvador Moncada, M.D., Ph.D. 
The Spanish Plan Nacional de I+D, Junta de Castilla y León, Sociedad Española de Farmacologia-Almirall; and Fundación Eugenio Rodriguez Pascual funded the study.
American Heart Association

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Ontsteking kan de reden hoge bloedsuikerspiegel schade bloedvaten
Ontsteking kan de reden hoge bloedsuikerspiegel beschadigen bloedvaten, wat de mogelijkheid ontstekingsremmers dag kan worden gebruikt om het risico van vaatziekten bij mensen met diabetes te verlagen, volgens een studie gepresenteerd op High Blood de American Heart Association druk Onderzoek Scientific Sessions 2014.
"Deze bevindingen kunnen verklaren waarom een goede controle van de bloedsuiker is niet voldoende om de ontwikkeling van diabetes veroorzaakte hart- en vaatziekten te voorkomen," zei Carlos F. Sánchez-Ferrer, MD, Ph.D., auteur van de studie en hoogleraar farmacologie aan de Universidad Autónoma de Madrid, Spanje. "We moeten nieuwe medicijnen gericht op het verminderen van ontstekingen te vinden."
Met behulp van gekweekte gladde spiercellen van de belangrijkste menselijke slagader (aorta), vonden de onderzoekers:
· Bij afwezigheid van ontsteking, overmaat glucose in de kweekvloeistof niet de cellen binnendringen.
· Wanneer extra glucose in de cellen gedwongen werd geen kwaad in afwezigheid van ontsteking.
· Wanneer de ontsteking stimulerende eiwit interleukine-1 (IL-1) werd geïntroduceerd, meer glucose ging de cellen.
· Met IL-1, de glucose die in de cellen werd gemetaboliseerd via chemische routes die aansporen toenemende ontsteking, overweldigend de cellen in staat zijn te neutraliseren.
· In aanwezigheid van de anti-inflammatoir geneesmiddel anakinra, die blokkeert de activiteit van IL-1, heeft de schadelijke veranderingen optreden.
"We moeten de inflammatoire milieu in verband met diabetes te verminderen," aldus Sánchez-Ferrer. "Veranderingen in levensstijl, zoals lichaamsbeweging en gewichtsvermindering, zijn belangrijk, niet alleen omdat ze de bloedsuikerspiegel te verlagen, maar omdat ze verminderen de ontsteking."
De onderzoekers plan te testen of het effect is vergelijkbaar in gekweekte cellen van de bekleding van de bloedvaten en de bloedsuiker / ontsteking verbinding bij dieren staand.
Co-auteurs zijn Concepción Peiró, Ph.D .; Tania Romacho, Ph.D .; Verónica Azcutia, Ph.D .; Laura Villalobos, Ph.D .; Enrique Fernández, Ph.D .; Juan P. Bolaños, Ph.D .; en Salvador Moncada, M. D., Ph.D.
De Spaanse Plan Nacional de I + D, Junta de Castilla y León, Sociedad Española de Farmacologia-Almirall; en Fundación Eugenio Rodriguez Pascual financierde de studie.
American Heart Association

Printen

 

 

Reacties: