Home / Nieuws / ...

 

Mediterraan dieet tegen depressies*
Een Griekse studie laat zien dat een meer mediterraan dieet op oudere leeftijd belangrijk is ter voorkoming van een depressie. De studie laat zien dat een depressie op latere leeftijd meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen en dat hoe meer men zich aan een mediterraan dieet hield hoe kleiner de kans was op een depressie. Naar een oorzakelijk verband is niet gekeken en wellicht hadden de mensen die meer met gezonde voeding bezig waren ook een gezondere levensstijl waardoor de kans op een depressie kleiner was bij hen.
(Augustus 2019)


Adherence to Mediterranean diet and reduced risk of late-life depression
by Glenn O'neal, American Psychiatric Association 
Maintaining a Mediterranean-type diet may protect against symptoms of depression in later life, according to new research presented here at the American Psychiatric Association's 2019 Annual Meeting. 
Adherence to a Mediterranean-type diet has long been recognized as being good for physical health and has been associated with longer life and reduced risk of cancer and cardiovascular disease. It may also have protective effects against cognitive decline in older individuals. A Mediterranean-style diet generally emphasizes eating fruits and vegetables, whole grains, legumes and nuts, using olive oil, eating dairy products, fish and poultry in moderation, and limiting red meat and sweets. It also emphasizes getting plenty of exercise and enjoying meals with family and friends.
Researchers from Hellenic Open University, Greece, led by Konstantinos Argyropoulos, M.D., Ph.D., conducted a cross-sectional study among the members of day-care centers for older people, in East-Attica, Greece. Among all participants, 64 percent reported medium adherence to the Mediterranean diet and 34 percent showed high adherence. Nearly one-quarter screened positive for depressive symptoms. Depression was more common in women than in men.
Argyropoulos and colleagues found a diet higher in vegetables and lower in poultry and alcohol was associated with decreased likelihood of developing symptoms of depression or a diagnosis of depression later in life. "Our results support that depression in older adults is common and strongly associated with several risk factors," the authors conclude. "Adherence to a Mediterranean diet may protect against the development of depressive symptoms in older age."
The study does not prove cause and effect, the authors note, and could potentially reflect that people with depression have more difficulty maintaining healthy diets, exercise and other aspects of a healthy lifestyle.
The study's lead author, Argyropoulos, is a practicing psychiatrist and psychotherapist, a member of the academic staff of Hellenic Open University and a research fellow at the University of Patras School of Medicine, Greece. Collaborators on the study include E. Machini, A. Argyropoulou, D. Avramidis, E. Jelastopulu, all participating in the postgraduate program "Aging and Chronic Diseases Management," a joint program of the School of Medicine, University of Thessaly and Hellenic Open University in Greece. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Naleving van het mediterrane dieet en verminderd risico op depressie op latere leeftijd
door Glenn O'neal, American Psychiatric Association
Het handhaven van een mediterraan dieet kan op latere leeftijd beschermen tegen depressies, volgens nieuw onderzoek dat hier wordt gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Psychiatric Association in 2019.
De naleving van een mediterraan dieet is al lang erkend als zijnde goed voor de lichamelijke gezondheid en is in verband gebracht met een langer leven en een verminderd risico op kanker en hart- en vaatziekten. Het kan ook beschermende effecten hebben tegen cognitieve achteruitgang bij oudere personen. Een dieet in mediterrane stijl legt in het algemeen de nadruk op het eten van fruit en groenten, volle granen, peulvruchten en noten, het gebruik van olijfolie, het eten van zuivelproducten, vis en gevogelte met mate, en het beperken van rood vlees en snoep. Het benadrukt ook het krijgen van voldoende beweging en genieten van maaltijden met familie en vrienden.
Onderzoekers van de Helleense Open Universiteit, Griekenland, geleid door Konstantinos Argyropoulos, M.D., Ph.D., voerden een dwarsdoorsnede-onderzoek uit onder de leden van kinderdagverblijven voor ouderen, in Oost-Attica, Griekenland. Van alle deelnemers meldde 64 procent een gemiddelde therapietrouw aan het mediterrane dieet en 34 procent toonde hoge therapietrouw. Bijna een kwart scoorde positief op depressieve symptomen. Depressie kwam vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
Argyropoulos en collega's vonden een dieet hoger in groenten en lager in gevogelte en alcohol werd geassocieerd met een verminderde kans op het ontwikkelen van symptomen van depressie of een diagnose van depressie later in het leven. "Onze resultaten ondersteunen dat depressie bij oudere volwassenen veel voorkomt en sterk geassocieerd wordt met verschillende risicofactoren," concluderen de auteurs. "De naleving van een mediterraan dieet kan beschermen tegen de ontwikkeling van depressieve symptomen op oudere leeftijd."
De studie bewijst geen oorzaak en gevolg, merken de auteurs op, en zou kunnen weerspiegelen dat mensen met een depressie meer moeite hebben om een gezond voedingspatroon, lichaamsbeweging en andere aspecten van een gezonde levensstijl te handhaven.
Argyropoulos, hoofdauteur van de studie, is een praktiserend psychiater en psychotherapeut, lid van de academische staf van de Helleense Open Universiteit en een onderzoeker aan de University of Patras School of Medicine, Griekenland. Medewerkers van het onderzoek zijn E. Machini, A. Argyropoulou, D. Avramidis, E. Jelastopulu, allen die deelnemen aan het postdoctorale programma "Aging and Chronic Disease Management", een gezamenlijk programma van de School of Medicine, University of Thessaly en Hellenic Open Universiteit in Griekenland.