Home / Nieuws / ...

 

Eet meer vis voor langer leven*
Uit een Chinese studie onder ruim 420.00 volwassenen die 16 jaar gevolgd werden blijkt dat het regelmatig eten van vis zorgt voor minder kans op hart- en vaatziektes en voor een langer leven. Voorwaarde is wel dat de vis op de juiste manier wordt bereid, dus niet gebakken of gefrituurd, want dat kan zeker bij vrouwen net een averechts effect geven. Mannen die het meest vis aten bleken in het algemeen 9% minder kans te hebben om dood tegaan, ze hadden 10% minder kans te hebben op doodgaan aan hart- en vaatziektes, 6% minder kans om dood te gaan aan kanker, 20% minder kans om dood te gaan aan luchtweginfecties en 37% minder kans om dood te gaan aan leverproblemen. Vrouwen met de hoogste visconsumptie hadden in het algemeen 8% minder kans om dood te gaan, 10% minder kans om dood te gaan aan hart- en vaatziektes en 38% minder kans om dood te gaan aan de ziekte van Alzheimer. Dit alles in vergelijking met mannen en vrouwen die het minste vis aten. Zij die het meeste vette vis aten met veel omega-3 vetzuren bleken in het algemeen wel 15%, voor mannen en 18%, voor vrouwen minder kans te hebben om dood te gaan.
De studie. (Augustus 2018)


Fish consumption may prolong life
Consumption of fish and long-chain omega-3 fatty acids was associated with lower risks of early death in a Journal of Internal Medicine study.
In the study of 240,729 men and 180,580 women who were followed for 16 years, 54,230 men and 30,882 women died. Higher fish and long-chain omega-3 fatty acid intakes were significantly associated with lower total mortality. Comparing the highest with lowest quintiles of fish intake, men had 9% lower total mortality, 10% lower cardiovascular disease mortality, 6% lower cancer mortality, 20% lower respiratory disease mortality, and 37% lower chronic liver disease mortality, while women had 8% lower total mortality, 10% lower cardiovascular disease mortality, and 38% lower Alzheimer's disease mortality.
Fried fish consumption was not related to mortality in men, whereas it was associated with increased risks of mortality from all causes, cardiovascular disease, and respiratory disease in women. Long-chain omega-3 fatty acid intake was associated with 15% and 18% lower cardiovascular disease mortality in men and women, respectively, when comparing the highest and lowest quintiles.
Y. Zhang, P. Zhuang, W. He, J. N. Chen, W. Q. Wang, N. D. Freedman, C. C. Abnet, J. B. Wang, J. J. Jiao. Association of fish and long-chain omega-3 fatty acids intakes with total and cause-specific mortality: prospective analysis of 421 309 individuals. Journal of Internal Medicine, 2018; DOI: 10.1111/joim.12786

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Visconsumptie kan het leven verlengen
Consumptie van vis en langketenige omega-3-vetzuren was geassocieerd met lagere risico's op vroegtijdig overlijden in een studie Journal of Internal Medicine.
In de studie van 240.729 mannen en 180.580 vrouwen die gedurende 16 jaar werden gevolgd, stierven 54.230 mannen en 30.882 vrouwen. Hogere innamen van vis en lange keten omega-3 vetzuren waren significant geassocieerd met lagere totale mortaliteit. Bij vergelijking van de hoogste met de laagste kwintielen van de visinname, hadden mannen 9% lagere totale mortaliteit, 10% lagere sterfte aan cardiovasculaire ziekten, 6% lagere kankersterfte, 20% lagere sterfte aan luchtwegaandoeningen en 37% lagere chronische sterfte aan leveraandoeningen, terwijl vrouwen 8% lagere totale mortaliteit, 10% lagere mortaliteit door cardiovasculaire aandoeningen en 38% lagere sterfte door de ziekte van Alzheimer.
Gebakken visconsumptie was niet gerelateerd aan sterfte bij mannen, terwijl het geassocieerd was met een verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken, hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen bij vrouwen. Langketenige omega-3-vetzuurinname was geassocieerd met respectievelijk 15% en 18% lagere sterfte aan hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen bij vergelijking van de hoogste en laagste kwintielen.
Y. Zhang, P. Zhuang, W.Hij, J.N. Chen, W. Q. Wang, N.D. Freedman, C.C. Abnet, J.B. Wang, J.J. Jiao. Vereniging van vis en lange keten omega-3 vetzuren inname met totale en oorzaak-specifieke sterfte: prospectieve analyse van 421 309 individuen. Journal of Internal Medicine, 2018; DOI: 10.1111 / joim.12786

Printen

 

 

Reacties: