Home / Nieuws / ...

 

Uien tegen kanker*
Een bioactieve stof in uien blijkt volgens Japans onderzoek in het laboratorium goed werkzaam te kunnen zijn tegen kanker. Het betreft de bioactieve stof Onionine A, een stof die witte T-cellen ondersteunt en het immuunsysteem versterkt. In dit onderzoek werd gekeken naar deze stof en eierstokkanker waarbij een goede anti-kankerwerking werd vastgesteld. In een muismodel bleek onionine te zorgen voor een langer leven en werd de tumorgroei tegengegaan. 
De studie. (Oktober 2016)


Anti-cancer effects found in natural compound derived from onions

Onion A increases anti-tumor immune response by inhibiting the immune suppression actions of macrophage and myeloid derived suppressor cells (MDSC). Credit: Dr. Yoshihiro Komohara 
Research from Kumamoto University, Japan finds that a natural compound isolated from onions, onionin A (ONA), has several anti-cancer properties for ovarian cancer. This discovery is a result of research on the effects of ONA on a preclinical model of epithelial ovarian cancer (EOC) both in vivo and in vitro. This research comes from the same group that found ONA suppressed pro-tumor activation of host myeloid cells. 
According to a 2014 review of cancer medicines from the World Health Organization, EOC is the most common type of ovarian cancer and has a five-year survival rate of approximately 40 percent. It has a relatively low lifetime risk that is less than 1 percent, but that can increase up to 40 percent if there is a family history of the disease. A majority of patients (80 percent) experience a relapse after their initial treatment with chemotherapy; therefore, a more effective line of treatment is needed.
Kumamoto University researchers found that ONA has several effects on EOC. The group's in vitro experiments showed that EOCs, which usually proliferate in the presence of pro-tumor M2 macrophages, showed inhibited growth after introduction of ONA. This was thought to be due to ONA influence on STAT3, a transcription factor known to be involved in both M2 polarization and cancer cell proliferation. Furthermore, the team found that ONA inhibited the pro-tumor functions of myeloid-derived suppressor cells (MDSC), which are associated with the suppression of the anti-tumor immune response of host lymphocytes, by using preclinical sarcoma model. ONA was also found to enhance the effects of anti-cancer drugs by strengthening their anti-proliferation capabilities. Moreover, experiments on an ovarian cancer murine model that investigated the effects of orally administered ONA resulted in longer lifespans and inhibited ovarian cancer tumor development. This was considered to be a result of ONA's suppression of M2 polarized macrophages.
The research shows that ONA reduces the progression of malignant ovarian cancer tumors by interfering with the pro-tumor function of myeloid cells. ONA appears to activate anti-tumor immune responses by nullifying the immunosuppressive function of myeloid cells. ONA has the potential to enhance existing anti-cancer drugs while also having little to no cytotoxic effects on normal cells. Additionally, no side effects in animals have been observed. With a little more testing, an oral ONA supplement could greatly benefit cancer patients. 
More information: Junko Tsuboki et al, Onionin A inhibits ovarian cancer progression by suppressing cancer cell proliferation and the protumour function of macrophages, Scientific Reports (2016). DOI: 10.1038/srep29588 
Provided by Kumamoto University

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Anti-kanker effecten gevonden in de natuurlijke verbinding afgeleid van uien
Ui A verhoogt de anti-tumor immuunreactie door remming van de onderdrukking van het immuunsysteem acties van macrofagen en myeloide suppressor cellen (MDSC). Credit: Dr. Yoshihiro Komohara
Uit onderzoek van de Universiteit Kumamoto, Japan vaststelt dat een natuurlijke stof ge´soleerd van uien, onionin A (ONA), heeft een aantal anti-kanker eigenschappen voor eierstokkanker. Deze ontdekking is een resultaat van het onderzoek naar de effecten van ONA op een preklinisch model van epitheliale eierstokkanker (EOC) zowel in vivo als in vitro. Dit onderzoek komt uit dezelfde groep die gevonden ONA onderdrukte pro-tumor activering van gastheer myelo´de cellen.
Volgens een 2014 herziening van geneesmiddelen tegen kanker van de World Health Organization, EOC is de meest voorkomende vorm van kanker van de eierstokken en heeft een vijf-jaars overlevingskans van ongeveer 40 procent. Het heeft een betrekkelijk lage levenrisico die kleiner is dan 1 procent, maar kan oplopen tot 40 procent als er een familiegeschiedenis van de ziekte. Een meerderheid van de patiŰnten (80 procent) ervaren een terugval na de eerste behandeling met chemotherapie; daarom wordt een effectievere lijn van behandeling.
Kumamoto University vonden de onderzoekers dat ONA heeft verschillende effecten op de EOC. in vitro experimenten de groep bleek dat EOCs, die meestal prolifereren in de aanwezigheid van pro-tumor M2 macrofagen toonde geremde groei na invoering ONA. Dit werd verondersteld door ONA be´nvloeden STAT3, een transcriptiefactor waarvan bekend is dat betrokken bij zowel M2 polarisatie en kanker celproliferatie zijn. Verder vond het team dat ONA remde de pro-tumor functies van myeloide suppressor cellen (MDSC), die worden geassocieerd met de onderdrukking van de anti-tumor immuunrespons van gastheer lymfocyten, met sarcoom preklinisch model. ONA bleek ook de effecten van geneesmiddelen tegen kanker te vergroten door hun anti-proliferatie mogelijkheden. Bovendien experimenten op eierstokkanker muizenmodel dat de effecten van oraal toegediende ONA onderzocht resulteerde in langere levensduur en geremd eierstokkanker tumorontwikkeling. Dit werd beschouwd als een gevolg van onderdrukking van M2 gepolariseerde macrofagen ONA te zijn.
Het onderzoek toont aan dat ONA vermindert de progressie van kwaadaardige tumoren eierstokkanker door te interfereren met de pro-tumor functie van myelo´de cellen. ONA lijkt anti-tumor immuunrespons activeren teniet het immunosuppressieve functie van myelo´de cellen. ONA heeft het potentieel om bestaande anti-kanker drugs te versterken terwijl ook weinig hoeven geen cytotoxische effecten op normale cellen. Daarnaast hebben geen bijwerkingen bij dieren waargenomen. Met een beetje meer testen, zou een mondeling ONA supplement veel baat kankerpatiŰnten.


Printen

 

 

Reacties: