Home / Nieuws / ...

 

Resveratrol en dementie*
Uit een studie, weliswaar met ratten blijkt dat resveratrol goed werk zou kunnen doen bij vasculaire dementie. Vasculaire dementie is een vorm van dementie die veroorzaakt wordt door het afsterven van hersengebieden door verstoring van de bloedtoevoer in de hersenen. Resveratrol vertoont zenuw beschermende effecten bij verschillende ziekten, zoals een herseninfarct , ziekte van Huntington , ziekte van Parkinson en Alzheimer. Extra resveratrol in de voeding zorgde in de studie voor een verbetering van het leren en het geheugen, voor betere glutathionwaarden en voor een duidelijke vermindering van oxidatieve stress in de hersenen. De volledige studie. (November 2013)


Antioxidant effect of resveratrol in the treatment of vascular dementia
Resveratrol, a polyphenolic compound, is synthesized in several plants and possesses beneficial biological effects, which include anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-carcinogenic properties. Resveratrol exhibits neuroprotective effects in models of many diseases, such as cerebral ischemia, Huntington's disease, Parkinson's disease and Alzheimer's disease. However, there is a lack of data evaluating the effect of resveratrol in vascular dementia. 
Dr Boai Zhang and team from the First Affiliated Hospital, Zhengzhou University found that resveratrol improved learning and memory ability in vascular dementia rats, decreased malonyldialdehyde levels, and increased superoxide dismutase activity and glutathione levels in the hippocampus and cerebral cortex of vascular dementia rats. 
Their results, published in the Neural Regeneration Research (Vol. 8, No. 22, 2013), demonstrate that resveratrol improves learning and memory ability, reduce oxidative stress following vascular dementia in rats, and provide an experimental basis and theoretical evidence for the clinical use of resveratrol in the treatment of vascular dementia. 
Article: "Resveratrol improves cognition and reduces oxidative stress in rats with vascular dementia" Ma XR, Sun ZK, Liu YR, Jia YJ, Zhang BA. Resveratrol improves cognition and reduces oxidative stress in rats with vascular dementia. Neural Regen Res. 2013;8(22):2050-2059.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Antioxidant effect van resveratrol in de behandeling van vasculaire dementie
Resveratrol , een polyfenol , wordt gesynthetiseerd in verschillende planten en bezit gunstige biologische effecten , die anti - oxidant , anti - inflammatoire en anti - carcinogene eigenschappen omvatten . Resveratrol vertoont neuroprotectieve effecten in modellen van vele ziekten , zoals cerebrale ischemie , ziekte van Huntington , ziekte van Parkinson en Alzheimer . Er is een gebrek aan gegevens waarbij het effect van resveratrol in vasculaire dementie .
Dr Boai Zhang en team van het First Affiliated Hospital , Zhengzhou University ontdekte dat resveratrol verbeterde leren en geheugen capaciteit in vasculaire dementie ratten , verminderde malonyldialdehyde niveaus , en verhoogde superoxide dismutase activiteit en glutathion niveaus in de hippocampus en de hersenschors van vasculaire dementie ratten .
Hun resultaten , gepubliceerd in de Neural Regeneration Research ( Vol. 8 , nr. 22 , 2013 ) , tonen aan dat resveratrol verbetert leren en geheugen capaciteit , vermindering van oxidatieve stress na vasculaire dementie bij ratten , en zorgen voor een experimentele basis en theoretisch bewijs voor de klinische gebruik van resveratrol in de behandeling van vasculaire dementie .
Artikel : " Resveratrol verbetert cognitie en vermindert oxidatieve stress bij ratten met vasculaire dementie " Ma XR , Zon ZK , Liu YR , Jia YJ , Zhang BA . Resveratrol verbetert cognitie en vermindert oxidatieve stress in ratten met vasculaire dementie . Neurale Regen Res . 2013 ; 8 (22) :2050-2059 .

Printen

 

 

Reacties: