Home / Nieuws / ...

 

Zink tegen longontsteking*
Voldoende zink in de voeding is zeer belangrijk ter voorkoming van een longontsteking veroorzaakt door de pneumokok bacterie, zo blijkt uit een Australische studie. Uit de studie blijkt dat voldoende zink zorgt voor de activatie van die immuuncellen die deze bacterie kunnen aanpakken en vernietigen.
De studie. (November 2019)


Dietary zinc protects against Streptococcus pneumoniae infection, study finds
Researchers have uncovered a crucial link between dietary zinc intake and protection against Streptococcus pneumoniae, the primary bacterial cause of pneumonia.
Globally, it is estimated that nearly two billion people suffer from zinc deficiency, but why this increases susceptibility to bacterial infection has not been well understood -- until now.
University of Melbourne Associate Professor Christopher McDevitt, a laboratory head at the Doherty Institute, led an interdisciplinary team using state-of-the-art imaging techniques to reveal how the immune system uses zinc as an antimicrobial for protection during attack by Streptococcus pneumoniae.
Published today in PLOS Pathogens, the team which included University of Adelaide Research Fellow Dr Bart Eijkelkamp, from the Research Centre for Infectious Diseases compared infections in mice fed with different levels of zinc.
They found that mice with lower zinc intake succumbed to infection up to three times faster because their immune systems had insufficient zinc to aid in killing the bacteria.
"Dietary zinc is associated with immune function and resistance to bacterial infection, but how it provides protection has remained elusive," Dr Eijkelkamp said.
"Our work shows that zinc is mobilised to sites of infection where it stresses the invading bacteria and helps specific immune cells kill Streptococcus pneumoniae."
This work also translated its findings by showing that specific human immune cells could use zinc to enhance their killing of invading Streptococcus pneumoniae.
"The findings in this paper are a direct result of application of novel elemental imaging technology to uncover relationships that have previously been hidden to analysis, and a testament to cross-disciplinary collaboration," said Professor Philip Doble, Director of the Elemental Bio-imaging Facility at the University of Technology Sydney, and a co-author of the study.
Pneumonia accounts for more than one million deaths every year, with the greatest health burden in countries where zinc deficiency frequently remains a major social challenge.
"Our findings highlight the importance of ensuring dietary zinc sufficiency as part of any population-wide strategy to control the burden of pneumococcal disease in conjunction with vaccination and other antimicrobial approaches," Associate Professor McDevitt said.'
This research was also conducted in collaboration with the University of Queensland and the University of Adelaide.
make a difference: sponsored opportunity 
Bart A. Eijkelkamp, Jacqueline R. Morey, Stephanie L. Neville, Aimee Tan, Victoria G. Pederick, Nerida Cole, Prashina P. Singh, Cheryl-Lynn Y. Ong, Raquel Gonzalez de Vega, David Clases, Bliss A. Cunningham, Catherine E. Hughes, Iain Comerford, Erin B. Brazel, Jonathan J. Whittall, Charles D. Plumptre, Shaun R. McColl, James C. Paton, Alastair G. McEwan, Philip A. Doble, Christopher A. McDevitt. Dietary zinc and the control of Streptococcus pneumoniae infection. PLOS Pathogens, 2019; 15 (8): e1007957 DOI: 10.1371/journal.ppat.1007957 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Dieetzink beschermt tegen Streptococcus pneumoniae-infectie, vindt studie
Onderzoekers hebben een cruciaal verband ontdekt tussen de inname van zink via de voeding en bescherming tegen Streptococcus pneumoniae, de primaire bacteriŽle oorzaak van longontsteking.
Wereldwijd wordt geschat dat bijna twee miljard mensen lijden aan zinkgebrek, maar waarom dit de gevoeligheid voor bacteriŽle infecties verhoogt, is tot nu toe niet goed begrepen.
Universitair hoofddocent Christopher McDevitt van de Universiteit van Melbourne, een laboratoriumhoofd van het Doherty Institute, leidde een interdisciplinair team met behulp van state-of-the-art beeldvormingstechnieken om te onthullen hoe het immuunsysteem zink gebruikt als antimicrobieel middel voor bescherming tijdens een aanval door Streptococcus pneumoniae.
Vandaag gepubliceerd in PLOS Pathogens, het team van University of Adelaide Research Fellow, dr. Bart Eijkelkamp, van het Research Centre for Infectious Diseases, vergeleken infecties bij muizen die verschillende zinkniveaus kregen.
Ze ontdekten dat muizen met een lagere zinkinname tot drie keer sneller bezweken aan infecties omdat hun immuunsysteem onvoldoende zink had om de bacteriŽn te doden.
"Dieetzink wordt geassocieerd met immuunfunctie en weerstand tegen bacteriŽle infecties, maar hoe het bescherming biedt, is ongrijpbaar gebleven", aldus dr. Eijkelkamp.
"Ons werk toont aan dat zink wordt gemobiliseerd naar plaatsen van infectie waar het de binnendringende bacteriŽn benadrukt en specifieke immuuncellen helpt Streptococcus pneumoniae te doden."
Dit werk vertaalde ook zijn bevindingen door aan te tonen dat specifieke menselijke immuuncellen zink zouden kunnen gebruiken om hun invasie van Streptococcus pneumoniae te verbeteren.
"De bevindingen in dit artikel zijn een direct resultaat van de toepassing van nieuwe elementaire beeldvormingstechnologie om relaties te ontdekken die eerder voor analyse verborgen waren, en een bewijs van cross-disciplinaire samenwerking," zei professor Philip Doble, directeur van de Elementaire Bio-imaging Faciliteit aan de University of Technology Sydney, en een co-auteur van de studie.
Longontsteking veroorzaakt elk jaar meer dan een miljoen doden, met de grootste gezondheidslast in landen waar zinkgebrek vaak een grote sociale uitdaging blijft.
"Onze bevindingen benadrukken het belang van het verzekeren van zinktoevoer in de voeding als onderdeel van een populatiebrede strategie om de last van pneumokokkenziekten te beheersen in combinatie met vaccinatie en andere antimicrobiŽle benaderingen," zei hoogleraar McDevitt. '
Dit onderzoek werd ook uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Queensland en de Universiteit van Adelaide.
maak een verschil: gesponsorde kans
Bart A. Eijkelkamp, Jacqueline R. Morey, Stephanie L. Neville, Aimee Tan, Victoria G. Pederick, Nerida Cole, Prashina P. Singh, Cheryl-Lynn Y. Ong, Raquel Gonzalez de Vega, David Clases, Bliss A. Cunningham , Catherine E. Hughes, Iain Comerford, Erin B. Brazel, Jonathan J. Whittall, Charles D. Plumptre, Shaun R. McColl, James C. Paton, Alastair G. McEwan, Philip A. Doble, Christopher A. McDevitt. Dieetzink en de bestrijding van Streptococcus pneumoniae-infectie. PLOS Pathogens, 2019; 15 (8): e1007957 DOI: 10.1371 / journal.ppat.1007957