Home / Nieuws / ...

 

Choline tegen dementie*
Uit een Finse studie onder 2.500 volwassen mannen, die 22 jaar gevolgd werden, blijkt dat het eten van voeding rijk aan choline zorgt voor minder cognitieve achteruitgang en de kans dementie duidelijk kan verlagen. Zij met de meeste choline in hun voeding hadden minder cognitieve achteruitgang en wel 28% minder kans op dementie. 
De studie. (Augustus 2019)


Dietary choline associates with reduced risk of dementia
A new study by researchers at the University of Eastern Finland is the first to observe that dietary intake of phosphatidylcholine is associated with a reduced risk of dementia. Phosphatidylcholine was also linked to enhanced cognitive performance. The main dietary sources of phosphatidylcholine were eggs and meat. The findings were published in the American Journal of Clinical Nutrition.
Choline is an essential nutrient, usually occurring in food in various compounds. Choline is also necessary for the formation of acetylcholine, which is a neurotransmitter. Earlier studies have linked choline intake with cognitive processing, and adequate choline intake may play a role in the prevention of cognitive decline and Alzheimer's disease. In fact, choline is nowadays used in a multinutrient medical drink intended for the treatment of early Alzheimer's.
The new study now shows that the risk of dementia was 28% lower in men with the highest intake of dietary phosphatidylcholine, when compared to men with the lowest intake. Men with the highest intake of dietary phosphatidylcholine also excelled in tests measuring their memory and linguistic abilities. These findings are significant, considering that more than 50 million people worldwide are suffering from a memory disorder that has led to dementia, and the number is expected to grow as the population ages. Alzheimer's disease is the most common cause of dementia, for which no cure currently exists. The new findings may, therefore, play a vital role in the prevention of dementia. Successful dementia prevention is a sum of many things and in this equation, even small individual factors can have a positive effect on the overall risk, possibly by preventing or delaying the disease onset.
"However, this is just one observational study, and we need further research before any definitive conclusions can be drawn," Maija Ylilauri, a PhD Student at the University of Eastern Finland points out.
The data for the study were derived from the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study, KIHD. At the onset of the study in 1984-1989, researchers analysed approximately 2,500 Finnish men aged between 42 and 60 for their dietary and lifestyle habits, and health in general. These data were combined with their hospital records, cause of death records and medication reimbursement records after an average follow-up period of 22 years. In addition, four years after the study onset, approximately 500 men completed tests measuring their memory and cognitive processing. During the follow-up, 337 men developed dementia.
The analyses extensively accounted for other lifestyle and nutrition related factors that could have explained the observed associations. In addition, the APOE4 gene, which predisposes to Alzheimer's disease and is common in the Finnish population, was accounted for, showing no significant impact on the findings. The key sources of phosphatidylcholine in the study population's diet were eggs (39%) and meat (37%).
Maija P T Ylilauri, Sari Voutilainen, Eija Lönnroos, Heli E K Virtanen, Tomi-Pekka Tuomainen, Jukka T Salonen, Jyrki K Virtanen. Associations of dietary choline intake with risk of incident dementia and with cognitive performance: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. The American Journal of Clinical Nutrition, 2019; DOI: 10.1093/ajcn/nqz148 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Choline in de voeding met verminderd risico op dementie
Een nieuwe studie door onderzoekers van de Universiteit van Oost-Finland is de eerste die constateerde dat de inname van fosfatidylcholine via de voeding geassocieerd is met een verminderd risico op dementie. Fosfatidylcholine was ook gekoppeld aan verbeterde cognitieve prestaties. De belangrijkste voedingsbronnen van fosfatidylcholine waren eieren en vlees. De bevindingen werden gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition.
Choline is een essentiële voedingsstof, die meestal in voedingsmiddelen in verschillende verbindingen voorkomt. Choline is ook nodig voor de vorming van acetylcholine, een neurotransmitter. Eerdere studies hebben de inname van choline gekoppeld aan cognitieve verwerking, en voldoende inname van choline kan een rol spelen bij de preventie van cognitieve achteruitgang en de ziekte van Alzheimer. In feite wordt choline tegenwoordig gebruikt in een medische drank met meerdere voedingsstoffen die bedoeld is voor de behandeling van vroege Alzheimer.
De nieuwe studie toont nu aan dat het risico op dementie 28% lager was bij mannen met de hoogste inname van fosfatidylcholine via de voeding in vergelijking met mannen met de laagste inname. Mannen met de hoogste inname van fosfatidylcholine via de voeding blonken ook uit in tests die hun geheugen en taalvaardigheden meten. Deze bevindingen zijn significant, gezien het feit dat meer dan 50 miljoen mensen wereldwijd lijden aan een geheugenstoornis die tot dementie heeft geleid, en het aantal zal naar verwachting groeien naarmate de bevolking ouder wordt. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie, waarvoor momenteel geen remedie bestaat. De nieuwe bevindingen kunnen daarom een cruciale rol spelen bij de preventie van dementie. Succesvolle preventie van dementie is een optelsom van vele dingen en in deze vergelijking kunnen zelfs kleine individuele factoren een positief effect hebben op het totale risico, mogelijk door het ontstaan van de ziekte te voorkomen of uit te stellen.
"Dit is echter slechts één observationele studie en we hebben verder onderzoek nodig voordat definitieve conclusies kunnen worden getrokken", zegt Maija Ylilauri, een promovendus aan de Universiteit van Oost-Finland.
De gegevens voor het onderzoek zijn afgeleid van de Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study, KIHD. Bij het begin van de studie in 1984-1989 analyseerden onderzoekers ongeveer 2500 Finse mannen in de leeftijd tussen 42 en 60 jaar op hun voedings- en levensstijlgewoonten en gezondheid in het algemeen. Deze gegevens werden gecombineerd met hun ziekenhuisrecords, doodsoorzakenrecords en medicatierapporten na een gemiddelde follow-up periode van 22 jaar. Bovendien voltooiden vier jaar na het begin van de studie ongeveer 500 mannen tests om hun geheugen en cognitieve verwerking te meten. Tijdens de follow-up ontwikkelden 337 mannen dementie.
De analyses legden uitgebreid rekening met andere levensstijl- en voedingsgerelateerde factoren die de waargenomen associaties hadden kunnen verklaren. Bovendien werd het APOE4-gen, dat predisponeert voor de ziekte van Alzheimer en veel voorkomt in de Finse bevolking, verantwoord en geen significante impact op de bevindingen. De belangrijkste bronnen van fosfatidylcholine in het dieet van de onderzoekspopulatie waren eieren (39%) en vlees (37%).
Maija P T Ylilauri, Sari Voutilainen, Eija Lönnroos, Heli E K Virtanen, Tomi-Pekka Tuomainen, Jukka T Salonen, Jyrki K Virtanen. Verbanden tussen de inname van choline via de voeding en het risico op incidentele dementie en met cognitieve prestaties: de Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study. The American Journal of Clinical Nutrition, 2019; DOI: 10.1093 / ajcn / nqz148