Home / Nieuws / ...

 

Voedingsvezels tegen overgewicht*
Uit een Australische studie onder 159 deelnemers met overgewicht blijkt dat alleen het toevoegen van extra voedingsvezels aan de voeding werkzaam kan zijn tegen overgewicht. Een jaar lang kregen de deelnemers aan de studie een supplement van of een polysaccharide complex (PGX) of van vlozaad of van een placebo. Alle deelnemers veranderden niets aan hun levensstijl en voeding en kregen dagelijks drie keer 5 gram supplement met 0,5 ltr water, 10 minuten voor het eten. Tijdens de studie en na afloop bleken deelnemers met PGX en vlozaad duidelijk afgevallen te zijn en minder lichaamsvet te hebben. Iets betere resultaten werden gezien in de groep met het supplement PGX.
De studie. (December 2016)


Effect on body weight and composition in overweight/obese Australian adults over 12 months consumption of two different types of fibre supplementation in a randomized trial
· Sebely Pal, Suleen Ho, Roland J. Gahler and Simon Wood
Nutrition & Metabolism201613:82
DOI: 10.1186/s12986-016-0141-7
© The Author(s). 2016
Abstract
Background/Objectives
Higher fibre intakes are associated with risk reduction for chronic diseases. However, many people find difficulty in consuming sufficient fibre through their diet. Supplements may be an effective alternative. We aimed to investigate the effects of PolyGlycopleX® (PGX®), a proprietary polysaccharide complex and a proprietary Psyllium product (PgxSyl™) (PSY) on diet, body weight and composition in overweight and obese individuals.
Subjects/Methods
This was a double-blind 52 weeks study with 159 people randomized to 3 groups: control (rice flour); PGX (PGX) and proprietary psyllium (PSY). Participants did not change any of their usual habits or diet except they consumed 5 g of supplement taken with a total of 500 ml of water 5–10 min before meals.
Results
Weight was significantly lower in the PGX group compared to control at 3 (−1.6 kg [0.57, 2.67, p = 0.003]), 6 (−2.6 kg [1.01, 4.13, p = 0.001]) and 12 months (−2.6 kg [0.59, 4.64, p = 0.012]) and in the PSY group compared to control group at 3 (−1.1 kg [0.07, 2.12, p = 0.037]) and 6 months (−2.4 kg [0.95, 3.93, p = 0.002]). This was a difference of − 2.8% for the PGX group and − 1.5% for the PSY group compared to control after 12 months supplementation. Body Fat was significantly lower in PGX compared to control at 6 (−1.8 kg [0.63, 2.95, p = 0.003]) and 12 months (−1.9 kg [0.43, 3.36, p = 0.012]) and in PSY compared to control at 6 (−1.9 kg [0.84, 3.04, p = 0.001]) and 12 months (−1.4 kg [0.08, 2.71, p = 0.038]).
Conclusions
PGX was better than PSY at maintaining dietary changes and weight loss over the 12 month intervention period, with no change to exercise. A simple strategy of PGX supplementation may offer an effective solution to long-term weight-loss and then management without the need for other nutrient modification.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Effect op het lichaamsgewicht en de samenstelling van overgewicht / obesitas Australische volwassenen ouder dan 12 maanden gebruik van twee verschillende soorten vezels suppletie in een gerandomiseerde trial
· Sebely Pal, Suleen Ho, Roland J. Gahler en Simon Wood
Nutrition & Metabolism201613: 82
DOI: 10,1186 / s12986-016-0141-7
© de auteur (s). 2016
Abstract
Achtergrond / Doelstellingen
Hogere fiber intakes worden geassocieerd met vermindering van het risico op chronische ziekten. Echter, veel mensen vinden moeilijkheden bij het consumeren van voldoende vezels via hun voeding. Supplementen kan een effectief alternatief zijn. Ons doel was om de effecten van PolyGlycopleX® (PGX®), een eigen polysaccharide complex en een eigen psyllium product (PgxSyl ™) (PSY) op dieet, het lichaamsgewicht en de samenstelling van overgewicht en zwaarlijvige individuen te onderzoeken.
Vakken / Methoden
Dit was een dubbelblinde 52 weken studie met 159 mensen gerandomiseerd naar 3 groepen: controle (rijstebloem); PGX (PGX) en bedrijfseigen psyllium (PSY). Deelnemers niet geven hun gebruikelijke gewoonten of dieet tenzij ze geconsumeerd 5 g supplement genomen met in totaal 500 ml water 5-10 minuten voor de maaltijd veranderen.
resultaten
Gewicht was significant lager in de PGX vergeleken met de controle bij 3 (-1,6 kg [0,57, 2,67, p = 0,003]), 6 (-2,6 kg [1,01, 4,13, p = 0,001]) en 12 maanden (-2,6 kg [0,59, 4,64, p = 0,012]) en in de PSY groep vergeleken met de controlegroep bij 3 (-1,1 kg [0,07, 2,12, p = 0,037]) en 6 maanden (-2,4 kg [0,95, 3,93, p = 0,002 ]). Dit was een verschil van - 2,8% voor de groep PGX en - 1,5% voor de PSY vergeleken met controle na 12 maanden suppletie. Lichaamsvet was significant lager in vergelijking met controle PGX 6 (-1,8 kg [0,63, 2,95, p = 0,003]) en 12 maanden (-1,9 kg [0,43, 3,36, p = 0,012]) en PSY vergelijking met controle op 6 (-1,9 kg [0,84, 3,04, p = 0.001]) en 12 maanden (-1,4 kg [0,08, 2,71, p = 0,038]).
conclusies
PGX was beter dan PSY op het handhaven van een aangepast dieet en gewichtsverlies over de 12 maanden interventieperiode, zonder verandering te oefenen. Een eenvoudige strategie PGX suppletie kan een effectieve oplossing voor langdurige gewichtsverlies en beheer zonder dat andere nutriënten modificatie bieden.


Printen

 

 

Reacties: