Home / Nieuws / ...

 

Hoge bloeddruk en dementie*
Hoge bloeddruk op middelbare leeftijd zou volgens een groep van wetenschappers wel eens de kans op cognitieve achteruitgang en dementie later in het leven duidelijk kunnen verhogen. Wereldwijd kan dit een groot probleem worden omdat in de Westerse wereld wel een op de drie mensen een hoge bloeddruk heeft.
De studie. (December 2016)


High blood pressure raises risk of cognitive decline, dementia
The risk of cognitive impairment and dementia in later life is increased for individuals with high blood pressure, especially middle-aged adults. This is the conclusion of a scientific statement from the American Heart Association, published in the journal Hypertension. 
Around 75 million adults - or 1 in 3 adults - in the United States have high blood pressure, or hypertension. 
Some well-established complications of high blood pressure include stroke, heart attack, and heart failure. Increasingly, researchers have uncovered strong evidence of a link between hypertension and cognitive decline. 
In particular, studies have suggested high blood pressure is a risk factor for vascular cognitive impairment, or vascular dementia - defined as a decline in brain function as a result of impaired blood flow to the brain. 
According to the Alzheimer's Association, vascular dementia is the second most common cause of dementia, accounting for around 10 percent of all cases. 
Dr. Costantino Iadecola, statement co-author and chair of the American Heart Association's writing committee, notes that it is known treating high blood pressure can reduce the risk of associated heart complications, but it is less clear whether such treatment can lower the risk of hypertension-associated cognitive decline. 
With a view to gaining a better understanding of the link between hypertension and cognitive impairment, Dr. Iadecola and co-authors conducted a review of studies to date looking at how high blood pressure might affect a range of brain diseases, including stroke, vascular dementia, and Alzheimer's disease. 
Strong evidence to link midlife hypertension to later-life cognitive decline
From their analysis, the team concludes that high blood pressure interferes with the structure and function of blood vessels in the brain. This causes damage to white matter in the brain that is crucial to cognitive functioning, which may raise the risk of dementia. 
Notably, the researchers found strong evidence to suggest high blood pressure in midlife is associated with later-life cognitive decline, though the link between later-life hypertension and cognitive impairment is less clear. 
Fast facts about dementia 
· Worldwide, around 46.8 million people are living with dementia
· By 2050, it is estimated that dementia will affect around 131.5 million people globally
· Around 58 percent of people with dementia live in developing countries.
Impact of hypertension on cognitive function: A scientific statement from the American Heart Association, Costantino Iadecola et al., Hypertension, doi: http://dx.doi.org/10.1161/HYP.0000000000000053.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge bloeddruk verhoogt het risico van cognitieve achteruitgang, dementie
Het risico van cognitieve stoornissen en dementie op latere leeftijd wordt verhoogd voor mensen met een hoge bloeddruk, vooral van middelbare leeftijd volwassenen. Dit is de conclusie van een wetenschappelijke verklaring van de American Heart Association, gepubliceerd in het tijdschrift Hypertension.
Ongeveer 75 miljoen volwassenen - of 1 op de 3 volwassenen - in de Verenigde Staten hebben een hoge bloeddruk of hypertensie.
Sommige gevestigde complicaties van hoge bloeddruk omvatten beroerte, hartaanval, en hartfalen. In toenemende mate hebben de onderzoekers een sterk bewijs van een verband tussen hoge bloeddruk en cognitieve achteruitgang blootgelegd.
In het bijzonder hebben studies gesuggereerd hoge bloeddruk is een risicofactor voor vasculaire cognitieve stoornissen of vasculaire dementie - gedefinieerd als een afname van de hersenfunctie tengevolge van verminderde bloedtoevoer naar de hersenen.
Volgens de Alzheimer's Association, vasculaire dementie is de tweede meest voorkomende oorzaak van dementie, goed voor ongeveer 10 procent van alle gevallen.
Dr. Costantino Iadecola, verklaring co-auteur en voorzitter van de American Heart Association's schrijven commissie merkt op dat het bekend is de behandeling van hoge bloeddruk kan het risico van de bijbehorende hart complicaties verminderen, maar het is minder duidelijk of een dergelijke behandeling het risico kunnen verlagen hypertensie-geassocieerde cognitieve achteruitgang.
Met het oog op het verkrijgen van een beter begrip van het verband tussen hoge bloeddruk en cognitieve stoornissen, Dr. Iadecola en co-auteurs voerden een overzicht van studies tot nu toe te kijken hoe een hoge bloeddruk een reeks van hersenziekten van invloed kunnen zijn, met inbegrip van een beroerte, vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer.
Sterke aanwijzingen midlife hypertensie te koppelen aan latere leven cognitieve achteruitgang
Uit hun analyse, concludeert het team dat hoge bloeddruk interfereert met de structuur en functie van de bloedvaten in de hersenen. Dit veroorzaakt schade aan de witte stof in de hersenen die cruciaal is voor cognitief functioneren, waardoor het risico van dementie kunnen maken.
Met name de onderzoekers gevonden sterke aanwijzingen hoge bloeddruk op middelbare leeftijd wordt geassocieerd met later-leven cognitieve achteruitgang, hoewel het verband tussen latere-life hypertensie en cognitieve stoornissen is minder duidelijk.
Snelle feiten over dementie
· Wereldwijd, ongeveer 46,8 miljoen mensen leven met dementie
· In 2050, wordt geschat dat dementie ongeveer 131.500.000 mensen wereldwijd zal beļnvloeden
· Ongeveer 58 procent van de mensen met dementie wonen in ontwikkelingslanden.


Printen

 

 

Reacties: