Home / Nieuws / ...

 

Groene bladgroenten tegen overgewicht*
Voeding rijk aan groene bladgroenten lijkt volgens een studie met speciale ratten te leiden tot minder lichaamsgewicht. Groene bladgroenten bevatten veel thylakoïden, die op hun beurt weer o.m. veel chlorofyl bevatten. Deze thylakoïden verhogen het verzadigingsgevoel en vertragen het verteringsproces in het maag-darmkanaal. Bij controle kregen 34 gezonde deelnemers drie maanden lang extracten met deze thylakoïden of een placebo. Daarbij zag men dezelfde voordelen plus ook een betere darmflora, zonder dat in de ontlasting meer vet aanwezig was. 
De studie. (November 2016)


Dietary green-plant thylakoids decrease gastric emptying and gut transit, promote changes in the gut microbial flora, but does not cause steatorrhea
· Eva-Lena Stenblom, Björn Weström, Caroline Linninge, Peter Bonn, Mary Farrell, Jens F. Rehfeld and Caroline Montelius 
Nutrition & Metabolism201613:67
DOI: 10.1186/s12986-016-0128-4
Abstract
Green-plant thylakoids increase satiety by affecting appetite hormones such as ghrelin, cholecystokinin (CCK) and glucagon-like peptide-1 (GLP-1). The objective of this study was to investigate if thylakoids also affect gastrointestinal (GI) passage and microbial composition. To analyse the effects on GI passage, 16 rats were gavage-fed a control or thylakoid-supplemented high-fat diet (HFD) 30 min before receiving Evans blue. Another 16 rats were fed a control HFD or thylakoid HFD for two weeks prior to the intragastric challenge with Evans blue. The amount of Evans blue in the stomach and the distance of migration in the intestines after 30 min were used as a measurement of gastric emptying and intestinal transit. These were reduced by thylakoid supplementation in the acute study, and however not significantly also after the two-week diet study.
The second aim of the study was to investigate if thylakoid-supplementation affects the gut microbiota and amount of faecal fat in healthy human volunteers (n = 34) receiving thylakoid or placebo treatments for three months. Microbiota was analysed using 16S rRNA gene sequencing and qPCR, and faecal fat was extracted by dichloromethane. The total bacteria, and specifically the Bacteriodes fragilis group, were increased by thylakoid treatment versus placebo, while thylakoids did not cause steatorrhea. Dietary supplementation with thylakoids thus affects satiety both via appetite hormones and GI fullness, and affects the microbial composition without causing GI adverse effects such as steatorrhea. This suggests thylakoids as a novel agent in prevention and treatment of obesity.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Dietary groene planten thylakoiden verlagen maaglediging en dierlijke doorvoer, veranderingen in de darm microbiële flora bevorderen, maar steatorrhea veroorzaken
· Eva-Lena Stenblom, Björn Westrom, Caroline Linninge, Peter Bonn, Mary Farrell, Jens F. Rehfeld en Caroline Montelius
Nutrition & Metabolism201613: 67
DOI: 10,1186 / s12986-016-0128-4
Abstract
Groene plantaardige thylakoiden verzadigd gevoel door wijziging eetlust hormonen zoals ghreline, cholecystokinine (CCK) en glucagon-achtige peptide-1 (GLP-1). Het doel van deze studie was om te onderzoeken of thylakoiden ook invloed maagdarmkanaal (GI) passage en microbiële samenstelling. Om de effecten op GI passage te analyseren, 16 ratten-maagsonde gevoed een controle of thylakoid-aangevuld vetrijk dieet (HFD) 30 min voor het ontvangen van Evans blauw. Andere 16 ratten werden gevoerd met een controle HFD of thylakoid HFD twee weken voorafgaand aan de maag uitdaging Evans blauw. De hoeveelheid Evans blauw in de maag en de afstand van migratie in de darmen na 30 min werd gebruikt als een meting van maaglediging en intestinale transit. Deze werden verlaagd thylakoid suppletie in het acute en echter niet significant ook na de twee weken durende studie dieet.
Het tweede doel van de studie was om te onderzoeken of thylakoid-suppletie invloed op de darmflora en de hoeveelheid fecale vet in gezonde menselijke vrijwilligers (n = 34) die thylakoid of placebo behandeling gedurende drie maanden. Microbiota werd geanalyseerd met behulp van 16S rRNA gensequentie en qPCR, en fecaal vet werd geëxtraheerd met dichloormethaan. De totale bacteriën, en in het bijzonder de Bacteriodes fragilis groep, werden verhoogd met thylakoid behandeling versus placebo, terwijl thylakoiden niet steatorrhea veroorzaakte. Dietary suppletie met thylakoiden dus van invloed op het verzadigingsgevoel zowel via de eetlust hormonen en GI volheid, en van invloed op de microbiële samenstelling zonder dat GI bijwerkingen zoals steatorrhea. Dit suggereert thylakoiden als nieuw middel in de preventie en behandeling van obesitas.

Printen

 

 

Reacties: