Home / Nieuws / ...

 

Bewegen tegen Alzheimer later in het leven*
Voldoende bewegen op middelbare leeftijd zorgt vijfentwintig jaar later voor duidelijk minder kans op de ziekte van Alzheimer, zo blijkt uit een Finse studie onder 3.050 tweelingen die 25 jaar gevolgd werden. Het regelmatig bewegen moet dan wel ietsjes meer zijn dan alleen maar wandelen.
De studie. (November 2016)


Midlife physical activity is associated with better cognition in old age
A new study of 3050 twins finds moderately vigorous physical activity -- i.e., more strenuous than walking -- to be associated with better cognition in a 25-year follow-up.
A long-term follow-up study of 3050 twins from the Finnish Twin Cohort has shown that midlife, moderately vigorous physical activity is associated with better cognition at old age. The association was statistically independent of midlife hypertension, smoking, education level, sex, obesity and binge drinking. "This suggests that the beneficial influence of physical activity on the brain and cognition is not solely based on decreasing vascular risk factors," says researcher Paula Iso-Markku from the University of Helsinki.
The association was studied first in all individuals of the cohort, and then by comparing later cognition in pairs where one twin was more physically active than the other.
Increasing the volume of physical activity was not, however, associated with increased memory-protecting benefits. Instead, quite a moderate amount of physical activity was found to be sufficient for memory-protecting benefits, and only the most inactive group of twins stood out with a significantly higher risk for cognitive impairment.
"Overall, the study shows that moderately vigorous physical activity, meaning more strenuous than walking, is associated with better cognition after an average of 25 years," states Professor Urho Kujala from the University of Jyväskylä.
This finding is in accordance with earlier animal model studies, which have shown that physical activity increases the amount of growth factors in the brain and improves synaptic plasticity.
The prevalence of dementia has increased with aging populations both in Finland and globally. Although the incidence of dementia seems to have decreased in less senior generations, the total prevalence of dementia is still expected to rise. No cure for dementia exists, but during the last decade research has produced an abundance of new information on dementia prevention. The traditional vascular risk factors (elevated blood pressure, hypercholesterolemia, obesity, diabetes and lack of exercise) have also been associated with dementia risk. "However, few long-term, high-quality, follow-up studies on physical activity and cognition have been published, and it has remained unclear what type and amount of exercise is needed to safeguard cognition," Iso-Markku says.
The study, published in the Journal of Alzheimer's Disease, was conducted by scientists at the universities of Helsinki, Jyväskylä and Turku. The twins provided information on physical activity through questionnaire surveys from 1975 and 1981 (mean age in 1981: 49 years), while cognition was assessed by validated telephone interviews conducted between 1999 and 2015.
Paula Iso-Markku, Katja Waller, Eero Vuoksimaa, Kauko Heikkilä, Juha Rinne, Jaakko Kaprio, Urho M. Kujala. Midlife Physical Activity and Cognition Later in Life: A Prospective Twin Study. Journal of Alzheimer's Disease, 2016; 1 DOI: 10.3233/JAD-160377 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Midlife fysieke activiteit wordt geassocieerd met een betere cognitie op oudere leeftijd
Een nieuwe studie van 3050 tweelingen vindt matig intensieve lichamelijke activiteit - dat wil zeggen, meer inspannende dan walking - geassocieerd te worden met een betere cognitie in een 25-jaar follow-up.
Een lange-termijn follow-up studie van 3050 tweelingen van de Finse Twin Cohort heeft aangetoond dat midlife, matig intensieve lichamelijke activiteit wordt geassocieerd met een betere cognitie op hoge leeftijd. De vereniging was statistisch onafhankelijk van midlife hoge bloeddruk, roken, opleidingsniveau, geslacht, obesitas en binge drinking. "Dit suggereert dat de gunstige invloed van lichamelijke activiteit op de hersenen en cognitie is niet alleen gebaseerd op het verminderen van vasculaire risicofactoren," zegt onderzoeker Paula Iso-Markku van de Universiteit van Helsinki.
De vereniging werd eerst in alle leden van de cohort bestudeerd en vervolgens vergelijken later cognitie in paren waarbij een tweeling werd lichamelijk actiever dan de andere.
Verhoging van fysieke activiteit werd echter niet geassocieerd met verhoogde geheugen beschermende voordelen. In plaats daarvan, een heel matige hoeveelheid lichamelijke activiteit bleek voldoende te zijn voor het geheugen beschermen voordelen, en alleen de meest actieve groep van tweelingen stond met een significant hoger risico voor cognitieve stoornissen.
"Over het algemeen, de studie blijkt dat matig intensieve lichamelijke activiteit, wat betekent dat meer inspannende dan wandelen, wordt in verband gebracht met een betere cognitie na een gemiddelde van 25 jaar," zegt Professor Urho Kujala van de University of Jyväskylä.
Deze bevinding is in overeenstemming met eerdere diermodel studies die hebben aangetoond dat lichaamsbeweging verhoogt de hoeveelheid groeifactoren in de hersenen en verbetert synaptische plasticiteit.
De prevalentie van dementie is toegenomen met een vergrijzende bevolking, zowel in Finland als wereldwijd. Hoewel de incidentie van dementie lijkt te zijn gedaald in minder hogere generaties, is de totale prevalentie van dementie nog verwachting stijgen. No cure voor dementie bestaat, maar in de loop van de laatste tien jaar onderzoek heeft een overvloed aan nieuwe informatie over dementie preventie geproduceerd. De traditionele vasculaire risicofactoren (verhoogde bloeddruk, hypercholesterolemie, obesitas, diabetes en gebrek aan lichaamsbeweging) zijn ook geassocieerd met dementie risico. "Echter, weinig op lange termijn, van hoge kwaliteit, follow-up studies op de lichamelijke activiteit en cognitie zijn gepubliceerd, en het is onduidelijk wat voor soort en hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is om cognitie te beschermen gebleven", zegt Iso-Markku.
De studie, gepubliceerd in het Journal of Alzheimer's Disease, werd uitgevoerd door wetenschappers van de universiteiten van Helsinki, Turku en Jyväskylä. De tweeling heeft informatie verstrekt over de lichamelijke activiteit door middel van vragenlijsten enquêtes van 1975 en 1981 (gemiddelde leeftijd in 1981: 49 jaar), terwijl de cognitie werd beoordeeld door gevalideerd telefonische interviews uitgevoerd tussen 1999 en 2015.

Printen

 

 

Reacties: