Home / Nieuws / ...

 

AGEs en diabetes*
Uit een studie, onder deelnemers met overgewicht en verhoogde kans op diabetes, blijkt dat veel minder AGEs in de voeding het krijgen van diabetes tegengaan. AGEs (Advanced Glycation End Products) in onze Westerse voeding, kunnen ontstaan bij de bereiding, zowel thuis als in de fabriek, als koolhydraten samen met eiwitten of vetten bij (te) hoge temperaturen verwarmd worden. Een eerdere studie van de onderzoekers had al laten zien dat minder AGEs in de voeding de kans op diabetes en de ziekte van Alzheimer doen afnemen. Nu werd gekeken of ook bij personen met pre-diabetes de kans op het krijgen van diabetes tegengegaan kon worden. Uit de studie blijkt dat voeding arm aan AGEs inderdaad diabetes tegengaat in tegenstelling tot voeding rijk aan AGEs.
De studie. (Oktober 2016)


Diets avoiding dry-cooked foods can protect against diabetes, say researchers
Simple changes in how we cook could go a long way towards preventing diabetes, say researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai. A new randomized controlled trial, published in the journal Diabetologia, found that obese individuals with signs of insulin resistance showed improvement simply by avoiding the intake of advanced glycation endproducts, or AGEs, a byproduct of cooking found most commonly in dry heat-cooked or heat-processed foods.
The study is a follow-up to a 2014 article published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences. In the earlier study, the researchers, led by Helen Vlassara, MD, Professor Emeritus of Geriatrics and Palliative Medicine and Medicine at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, confirmed that high levels of AGEs in the body can cause pre-diabetes characterized by increasing insulin resistance, as well as brain changes similar to Alzheimer's disease. This study focused more on diabetes risk.
"While food AGEs are prevalent, particularly in Western diets, our study showed that avoiding foods high in AGEs could actually reverse the damage that had been done," said Dr. Vlassara. "This can provide us with new clinical approaches to pre-diabetes, potentially helping protect certain at-risk individuals from developing full diabetes and its devastating consequences."
The researchers divided the study participants into two groups of obese individuals -- one eating a regular diet, which is typically high in AGEs (Reg-AGE), and one with a diet low in AGEs (L-AGE). Members of the L-AGE group were instructed to avoid grilling, frying, or baking their food, in favor of poaching, stewing, or steaming.
At the beginning and end of the trial, blood and urine samples were analyzed to determine insulin resistance. The two groups showed similar levels of insulin resistance at the beginning; at the end, the L-AGE group showed significantly improved insulin resistance, as well as slightly decreased body weight and lowered levels of AGEs in the body. The Reg-AGE group had higher levels of AGEs and more markers of insulin resistance than during the baseline measurements.
"Elevated serum AGEs in individuals can be used as a marker to diagnose and treat 'at risk' obesity in patients," said Jaime Uribarri, MD, Professor of Medicine (Nephrology) at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, another investigator in the study. "Even without losing a significant amount of weight, a reduced AGE diet can help prevent diabetes in these patients."
The researchers also found a positive effect on six key genes associated with the regulation of oxidant stress and inflammation. Four of these had been found to be suppressed at the baseline blood and urine analysis, but were markedly increased at the end, including anti-inflammatory SIRT1 and adiponectin, as well as the receptor for the removal of AGEs, AGER1, and glyoxalase-1.
Helen Vlassara, Weijing Cai, Elizabeth Tripp, Renata Pyzik, Kalle Yee, Laurie Goldberg, Laurie Tansman, Xue Chen, Venkatesh Mani, Zahi A. Fayad, Girish N. Nadkarni, Gary E. Striker, John C. He, Jaime Uribarri. Oral AGE restriction ameliorates insulin resistance in obese individuals with the metabolic syndrome: a randomised controlled trial. Diabetologia, 2016; DOI: 10.1007/s00125-016-4053-x 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Diets vermijden van droge-gekookt voedsel kan beschermen tegen diabetes, zeggen onderzoekers
Eenvoudige veranderingen in de manier waarop we konden een lange weg naar het voorkomen van diabetes te koken, zeggen onderzoekers van de Icahn School of Medicine op de berg Sinaï. Een nieuwe gerandomiseerde gecontroleerde studie, gepubliceerd in het tijdschrift Diabetologia, bleek dat zwaarlijvige mensen met tekenen van insulineresistentie toonden verbetering simpelweg door het vermijden van de inname van geavanceerde glycosylering eindproducten, of AGEs, een bijproduct van het koken gevonden vaakst in droge warmte gekookt of warmte bewerkte voedingsmiddelen.
De studie is een vervolg op een 2014 artikel gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences. In de eerdere studie, de onderzoekers, onder leiding van Helen Vlassara, MD, emeritus hoogleraar Geriatrie en Palliatieve Geneeskunde en Geneeskunde aan de Icahn School of Medicine op de berg Sinaï, bevestigde dat hoge niveaus van AGEs in het lichaam kan leiden tot pre- diabetes gekenmerkt door toenemende insulineresistentie, evenals hersenen verandert vergelijkbaar met de ziekte van Alzheimer. Dit onderzoek richtte zich meer op het risico van diabetes.
"Terwijl food AGEs heersen, met name in West-diëten, onze studie toonde aan dat het vermijden van voedingsmiddelen met een hoog AGEs kan de schade die is gedaan hadden eigenlijk te keren," zei Dr Vlassara. "Dit kan ons te voorzien van nieuwe klinische benaderingen van pre-diabetes, mogelijk helpt te beschermen bepaalde at-risk individuen uit ontwikkelingslanden volledige diabetes en de verwoestende gevolgen."
De onderzoekers verdeelden de deelnemers aan de studie in twee groepen van obese personen - een het eten van een gewoon dieet, die doorgaans hoog in AGEs (Reg-AGE), en één met een dieet met weinig AGE's (L-AGE). De leden van de L-leeftijdsgroep werden geïnstrueerd om te grillen, frituren, bakken of hun voedsel te vermijden, in het voordeel van stroperij, stoven of stomen.
Aan het begin en einde van de studie werden bloed- en urinemonsters geanalyseerd om insulineresistentie te bepalen. Beide groepen vertoonden vergelijkbare niveaus van insulineresistentie bij het begin; aan het eind, de L-AGE groep significant verbeterde insulineresistentie, en licht af lichaamsgewicht en verlaagde niveaus van AGEs in het lichaam. De Reg-AGE groep had hogere niveaus van AGEs en markers van de insulineresistentie dan tijdens de nulmetingen.
"Verhoogde serum AGEs bij individuen kunnen worden gebruikt als een marker te diagnosticeren en te behandelen 'in gevaar' obesitas bij patiënten," zei Jaime Uribarri, MD, Professor of Medicine (Nefrologie) aan de Icahn School of Medicine op de berg Sinaï, een andere onderzoeker in de studie. "Zelfs zonder dat een significante hoeveelheid gewicht, kan een verminderde AGE dieet helpen diabetes bij deze patiënten."
De onderzoekers vonden ook een positief effect op de zes belangrijkste genen geassocieerd met de regulatie van oxidatieve stress en ontsteking. Vier van deze was gevonden worden onderdrukt bij de basislijn bloed en urine analyse, maar waren duidelijk verhoogd eind, waaronder anti-inflammatoire SIRT1 en adiponectine, alsmede de receptor voor het verwijderen van AGEs, AGER1 en glyoxalase-1 .
Helen Vlassara, Weijing Cai, Elizabeth Tripp, Renata Pyzik, Kalle Yee, Laurie Goldberg, Laurie Tansman, Xue Chen, Venkatesh Mani, Zahi A. Fayad, Girish N. Nadkarni, Gary E. Striker, John C. Hij, Jaime Uribarri. Orale leeftijdsbeperking verbetert


Printen

 

 

Reacties: