Home / Nieuws / ...

 

Kruiden tegen ontstekingen en pijn*
Uit een Italiaans-Duitse studie blijkt dat rozemarijn en salie goed zijn tegen ontstekingen en pijn. Zowel in het laboratorium als met muizen blijkt dat de bioactieve stoffen in rozemarijn en salie, carnosol en carnosinezuur, twee belangrijke enzymen (ALOX5 en mPGES-1) kunnen onderdrukken. Deze twee enzymen bevorderen ontstekingsreacties in het lichaam. 
De studie. (Oktober 2016)


A sage discovery: Plant-derived compounds have potent anti-inflammatory effects
New research reveals that two specific plant-derived compounds may be effective for fighting inflammation and pain. The findings are published in the British Journal of Pharmacology. 
Diterpenoids are found in certain plants, fungi, and marine organisms, and two in particular - carnosol (CS) and carnosic acid (CA) - are known to interfere with multiple pathways in the human body associated with inflammation and pain. 
A team led by Giuseppe Bifulco, PhD of the University of Salerno in Italy, and Andreas Koeberle, PhD of the Friedrich Schiller University Jena in Germany, have investigated the effects of these natural products in their pure form in inflammatory pain through research involving human cells and mice. The researchers found that the diterpenoids inhibited two enzymes involved in inflammation, fever, and pain. Overexpression of one of these enzymes has been observed in several inflammatory disorders as well as in many human tumors; the second enzyme is also a major player in inflammation and other immune-related processes in the body. 
"We have demonstrated that 5-LO and mPGES-1, two key enzymes of inflammation, are primary targets of CS and CA, which are major bioactive ingredients of herbs that are used as spices - namely sage and rosemary - and in traditional medicine," said Dr Bifulco. "Our study provides comprehensive insights into their anti-inflammatory mechanism. Understanding both the molecular basis and pharmacological relevance of natural products is essential to fully exploit the power of nature for human health." 
The investigators noted that dual inhibitors of 5-LO and mPGES-1 are considered potential alternatives to classical anti-inflammatory and analgesic drugs that have well-documented side effects. Recently, the mPGES-1 inhibitor GRC 27864 (Glenmark Pharmaceuticals Ltd.) entered the first phase of clinical development. 
"The discovery of new dual 5-LO/mPGES-1 inhibitors, like CS and CA, represents a valid strategy for the treatment of inflammatory and cancer diseases and further justifies the use of sage and rosemary in traditional medicine," said Dr Koeberle. "It is important that these natural products are tested in different experimental inflammation and cancer animal models as well as in imaging studies to obtain a complete comprehension of the molecular basis behind their observed biological activity." 
Article: In vivo and in vitro biological evaluation of the anti-inflammatory and analgesic response of carnosol and carnosic acid and in silico analysis of their target interactions, Francesco Maione, Vincenza Cantone, Simona Pace, Maria Giovanna Chini, Angela Bisio, Giovanni Romussi, Stefano Pieretti, Oliver Werz, Andreas Koeberle, Nicola Mascolo, and Giuseppe Bifulco, British Journal of Pharmacology, doi: 10.1111/bph.13545. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een wijze ontdekking: Plantaardige verbindingen hebben krachtige anti-inflammatoire effecten
Nieuw onderzoek toont aan dat twee specifieke plantaardige verbindingen die effectief zijn voor de bestrijding van ontsteking en pijn kunnen zijn. De bevindingen worden gepubliceerd in het British Journal of Pharmacology.
Diterpenoïden worden gevonden in bepaalde planten, schimmels en mariene organismen, en twee in het bijzonder - carnosol (CS) en carnosinezuur (CA) - bekend interfereren met meerdere paden in het menselijk lichaam geassocieerd met ontsteking en pijn.
Een team onder leiding van Giuseppe Bifulco, PhD van de Universiteit van Salerno in Italië, en Andreas Koeberle, PhD van de Friedrich Schiller Universiteit Jena in Duitsland, zijn de effecten van deze natuurlijke producten onderzocht in hun zuivere vorm in inflammatoire pijn door middel van onderzoek waarbij menselijke cellen en muizen. De onderzoekers vonden dat de diterpenoïden geremd twee enzymen van inflammatie, koorts en pijn. Overexpressie van één van deze enzymen is waargenomen in verschillende ontstekingsziekten en in vele humane tumoren; het tweede enzym een belangrijke speler in ontsteking en andere immuun-gerelateerde processen in het lichaam.
"We hebben aangetoond dat 5-LO en mPGES-1, twee belangrijkste enzymen van ontsteking, zijn de primaire doelen van CS en CA, die belangrijke bioactieve bestanddelen van kruiden die worden gebruikt als specerijen - namelijk salie en rozemarijn - en in de traditionele geneeskunde, "zei Dr Bifulco. "Onze studie geeft uitgebreid inzicht in hun anti-inflammatoire mechanisme. Het begrijpen van de moleculaire basis en farmacologische relevantie van natuurlijke producten is essentieel om de kracht van de natuur voor de volksgezondheid volledig benutten."
De onderzoekers opgemerkt dat tweeledige inhibitoren van 5-LO en mPGES-1 worden beschouwd als potentiële alternatieven voor de klassieke anti-inflammatoire en analgetische geneesmiddelen die goed gedocumenteerde bijwerkingen. Onlangs heeft de mPGES-1-remmer GRC 27864 (Glenmark Pharmaceuticals Ltd.) ging de eerste fase van klinische ontwikkeling.
"De ontdekking van nieuwe dual 5-LO / mPGES-1 remmers, zoals CS en CA, is een geldige strategie voor de behandeling van ontstekingsziekten en kanker ziekten en verder rechtvaardigt het gebruik van salie en rozemarijn in traditionele geneeskunde," zei Dr Koeberle. "Belangrijk is dat deze natuurlijke producten worden getest in verschillende experimentele ontsteking en kanker diermodellen en in imaging studies een volledig begrip van de moleculaire basis achter hun waargenomen biologische activiteit te verkrijgen."Printen

 

 

Reacties: