Home / Nieuws / ...

 

Zink bij verkoudheid*
Uit een kleine studie onder 199 mensen blijkt dat aanvulling met zink tijdens een verkoudheid de duur van de verkoudheid wel met drie dagen kan verkorten. Dagelijks tot 100 mg zink lijkt voldoende om dit resultaat te bereiken.
De studie. (September 2016)


 

Zinc lozenges help most patients recover earlier from the common cold
Zinc acetate lozenges may reduce the duration of the common cold by nearly 3 days, according to a recent analysis.
Among 199 patients with the common cold who participated in three randomized placebo-controlled trials, the effect of zinc lozenges was not modified by allergy status, smoking, symptom severity, age, sex, or ethnic group.
"One study indicated that zinc lozenges might be more effective for common cold patients with allergies, but we showed that the efficacy is the same for those with and without allergies.
Common cold patients should be encouraged to try zinc acetate lozenges not exceeding 100 mg of elemental zinc per day for treating their colds," said Dr. Harri Hemila, lead author of the British Journal of Clinical Pharmacology analysis.
Harri Hemilš, Edward J. Petrus, James T. Fitzgerald, Ananda Prasad. Zinc acetate lozenges for treating the common cold: an individual patient data meta-analysis. British Journal of Clinical Pharmacology, 2016; DOI: 10.1111/bcp.13057 


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Zink zuigtabletten helpen bij de meeste patiŽnten eerder te herstellen van de verkoudheid
Zinkacetaat zuigtabletten kan de duur van de verkoudheid te verminderen met bijna 3 dagen volgens een recente analyse.
Onder de 199 patiŽnten met de verkoudheid die deelnamen aan drie gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studies werd het effect van zink zuigtabletten niet gewijzigd door allergie-status, roken, ernst van de symptomen, leeftijd, geslacht of etnische groep.
"Een studie gaf aan dat zink zuigtabletten effectiever voor verkoudheid patiŽnten met allergieŽn kunnen zijn, maar wij aangetoond dat de werkzaamheid hetzelfde voor mensen met en zonder allergieŽn.
Verkoudheid patiŽnten moeten worden aangemoedigd om te proberen zinkacetaat zuigtabletten niet meer dan 100 mg elementair zink per dag voor de behandeling van hun verkoudheid, "zei Dr Harri Hemilš, hoofdauteur van het British Journal of Clinical Pharmacology analyse.

Printen

 

 

Reacties: