Home / Nieuws / ...

 

Resveratrol voor betere bloedsuikerwaarden*
Uit een studie, weliswaar nog met ratten met en zonder diabetes, blijkt dat resveratrol kan zorgen voor duidelijk lagere bloedsuikerwaarden. Dertig dagen lang kregen de ratten met diabetes of een placebo, of alleen insuline of insuline met resveratrol (10 mg/kg). Bloedsuikerwaarden waren in de insuline en in de resveratrol groep flink lager dan in de placebogroep. Fructosaminewaarden waren in de resveratrolgroep duidelijk het laagst, wat lager nog dan bij de ratten zonder diabetes. Fructosaminewaarden geven een goed beeld van de gemiddelde bloedsuikerwaarden over een langere periode.
De studie. (Augustus 2016)


 

Resveratrol improves glycemic control in insulin-treated diabetic rats: participation of the hepatic territory
· Caio Yogi Yonamine†, Erika Pinheiro-Machado†, Maria Luiza Michalani, Helayne Soares Freitas, Maristela Mitiko Okamoto, Maria Lucia Corrêa-Giannella and Ubiratan Fabres Machado 
†Contributed equally
Nutrition & Metabolism201613:44
DOI: 10.1186/s12986-016-0103-0
Abstract
Background
Resveratrol is a natural polyphenol that has been proposed to improve glycemic control in diabetes, by mechanisms that involve improvement in insulin secretion and activity. In type 1 diabetes (T1D), in which insulin therapy is obligatory, resveratrol treatment has never been investigated. The present study aimed to evaluate resveratrol as an adjunctive agent to insulin therapy in a T1D-like experimental model.
Methods
Rats were rendered diabetic by streptozotocin (STZ) treatment. Twenty days later, four groups of animals were studied: non-diabetic (ND); diabetic treated with placebo (DP); diabetic treated with insulin (DI) and diabetic treated with insulin plus resveratrol (DIR). After 30 days of treatment, 24-hour urine was collected; then, blood, soleus muscle, proximal small intestine, renal cortex and liver were sampled. Specific glucose transporter proteins were analyzed (Western blotting) in each territory of interest. Solute carrier family 2 member 2 (Slc2a2), phosphoenolpyruvate carboxykinase (Pck1) and glucose-6-phosphatase catalytic subunit (G6pc) mRNAs (qPCR), glycogen storage and sirtuin 1 (SIRT1) activity were analyzed in liver.
Results
Diabetes induction increased blood glucose, plasma fructosamine concentrations, and glycosuria. Insulin therapy partially recovered the glycemic control; however, resveratrol as adjunctive therapy additionally improved glycemic control and restored plasma fructosamine concentration to values of non-diabetic rats. Resveratrol did not alter the expression of the glucose transporters GLUT2 and SGLT1 in the intestine, GLUT2 and SGLT2 in kidney and GLUT4 in soleus, suggesting that fluxes of glucose in these territories were unaltered. Differently, in liver, resveratrol promoted a reduction in Slc2a2, Pck1, and G6pc mRNAs, as well as in GLUT2 protein (P < 0.05, DIR vs. DI); besides, it increased (P < 0.01, DIR vs. DI) the hepatic glycogen content, and SIRT1 protein.
Conclusions
Resveratrol is able to improve glycemic control in insulin-treated T1D-like rats. This effect seems not to involve changes in glucose fluxes in the small intestine, renal proximal tubule, and soleus skeletal muscle; but to be related to several changes in the liver, where downregulation of Slc2a2/GLUT2, Pck1, and G6pc expression was observed, favoring reduction of glucose production and efflux. Besides, resveratrol increased SIRT1 nuclear protein content in liver, which may be related to the observed gene expression regulations.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Resveratrol verbetert de glykemische controle bij met insuline behandelde diabetische ratten: betrokkenheid van de lever grondgebied
· Caio Yogi Yonamine †, Erika Pinheiro-Machado †, Maria Luiza Michalani, Helayne Soares Freitas, Maristela Mitiko Okamoto, Maria Lucia Corrêa-Giannella en Ubiratan Fabres Machado
† droegen evenzeer bij
Nutrition & Metabolism201613: 44
DOI: 10,1186 / s12986-016-0103-0
Abstract
Achtergrond
Resveratrol is een natuurlijke polyfenol die is voorgesteld om de glykemische controle in diabetes te verbeteren, door middel van mechanismen die verbetering in de insuline secretie en activiteiten te betrekken. Bij type 1 diabetes (T1D), waarin insulinetherapie verplicht is, heeft resveratrol behandeling nooit onderzocht. De huidige studie gericht op resveratrol te evalueren als bijkomende agent om insuline therapie in een T1D-achtige experimenteel model.
methoden
Ratten werden diabetisch gemaakt door streptozotocine (STZ) behandeling. Twintig dagen later, vier groepen van dieren werden onderzocht: niet-diabetische (ND); diabetische behandeld met placebo (DP); diabetes behandeld met insuline (DI) en diabetische behandeld met insuline plus resveratrol (DIR). Na 30 dagen van de behandeling, werd 24-uurs urine verzameld; Vervolgens, bloed, soleus spier, proximale dunne darm, nier cortex en de lever werden bemonsterd. Specifieke glucose transporter eiwitten werden geanalyseerd (Western blotting) er in elk gebied van belang. Opgeloste stof carrier familie 2 lid 2 (Slc2a2), fosfoenolpyruvaatcarboxykinase (Pck1) en glucose-6-fosfatase katalytische subunit (G6pc) mRNA (qPCR), glycogeen opslag en sirtuïne 1 (SIRT1) activiteit werden geanalyseerd in de lever.
resultaten
Diabetes inductie verhoogd bloedglucose, plasma fructosamine concentraties en glycosurie. Insulinetherapie gedeeltelijk de glykemische controle teruggewonnen; echter resveratrol als adjunctieve therapie bovendien een verbeterde glykemische controle en gerestaureerd plasma fructosamine concentratie waarden van niet-diabetische ratten. Resveratrol veranderde de expressie van de glucose transporters GLUT2 en SGLT1 in de darm, GLUT2 en SGLT2 in de nier en GLUT4 in soleus, wat suggereert dat fluxen van glucose in deze gebieden bleven onveranderd. Anders, in de lever, resveratrol bevorderde een vermindering Slc2a2, Pck1 en G6pc mRNAs, en in GLUT2-eiwit (P <0,05, DIR vs. DI); bovendien is verhoogd (P <0,01, ten opzichte DIR DI) de hepatische glycogeen inhoud en SIRT1 eiwit.
conclusies
Resveratrol is in staat om de glykemische controle van insuline behandeld T1D-als ratten te verbeteren. Dit effect lijkt niet op veranderingen in glucose fluxen in de dunne darm, renale proximale tubulus en soleus skeletspier betrokken; maar worden gerelateerd aan verschillende veranderingen in de lever, waarin neerwaartse regulatie van Slc2a2 / GLUT2, Pck1 en G6pc expressie werd waargenomen, vermindering begunstiging van glucoseproductie en efflux. Daarnaast verhoogde resveratrol SIRT1 nucleaire eiwitgehalte in de lever, wat gerelateerd kan zijn aan de waargenomen genexpressie voorschriften.

Printen

 

 

Reacties: