Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren tegen fatale hartaanval*
Uit een grote analyse van 19 onderzoeken onder ruim 45.000 mensen blijkt dat goede bloedwaarden omega-3 vetzuren belangrijk zijn om het risico om dood te gaan aan een hartaanval duidelijk te verminderen. Zowel goede bloedwaarden omega-3 van de visvetzuren DHA en EPA als het plantaardige ALA bleken niet zo zeer de kans op een hartaanval maar de kans op een hartaanval met dodelijke afloop met wel 10% te verminderen.
De studie. (Augustus 2016)


 

Consumption of omega-3s linked to lower risk of fatal heart disease
Blood levels of seafood and plant-based omega-3 fatty acids are moderately associated with a lower risk of dying from heart attacks, according to a new epidemiological study, published in JAMA Internal Medicine, led by Liana C. Del Gobbo, Ph.D., a postdoctoral research fellow in the division of cardiovascular medicine at Stanford University School of Medicine and senior author Dariush Mozaffarian, M.D., Dr.P.H., dean of the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University in Boston.
Researchers from around the world joined together to form the Fatty acids and Outcomes Research Consortium (FORCE). By pooling findings from diverse large studies that had measured blood or tissue levels of omega-3 fatty acids, they evaluated relationships with heart disease events over time. Each study performed new standardized, individual-level analyses. Findings were then centrally pooled in a meta-analysis.
A total of 19 studies were involved from 16 countries and including 45,637 participants. Of these, 7,973 people developed a first heart attack over time, including 2,781 deaths and 7,157 nonfatal heart attacks.
Overall, both plant-based and seafood-based omega-3s were associated with about a 10 percent lower risk of fatal heart attacks. In contrast, these fatty acids biomarkers were generally not associated with a risk of nonfatal heart attacks, suggesting a more specific mechanism for benefits of omega-3s related to death.
"These new results, including many studies which previously had not reported their findings, provide the most comprehensive picture to-date of how omega-3s may influence heart disease," said Del Gobbo, who conducted this study as part of her postdoctoral work with Mozaffarian. "Across these diverse studies, findings were also consistent by age, sex, race, presence or absence of diabetes, and use of aspirin or cholesterol-lowering medications."
"At a time when some but not other trials of fish oil supplementation have shown benefits, there is uncertainty about cardiovascular effects of omega-3s," said Mozaffarian. "Our results lend support to the importance of fish and omega-3 consumption as part of a healthy diet."
Fish is the major food source of omega-3 fatty acids, including eicosapentaenoic acid (EPA), docosapentaenoic acid (DPA), and docosahexaenoic acid (DHA). According to the U.S. Department of Agriculture's National Nutrient Database, fatty fish such as salmon, trout, anchovies, sardines, and herring contain the highest amounts of omega-3 fatty acids, although all fish contain some levels. In addition to omega-3 fatty acids, fish provide specific proteins, vitamin D, selenium, and other minerals and elements. Alpha-linolenic acid (ALA) is the plant-based omega-3 fatty acid found in walnuts, flaxseed oil, and canola oil and some other seed and nuts and their oils.
"Most prior studies of dietary fats have relied on self-reported estimates of intake," said Mozaffarian. "This new global consortium provides an unprecedented opportunity to understand how blood biomarkers of many different fats and fatty acids relate to diverse health outcomes, and many additional investigations are in progress."
This study is part of the Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology (CHARGE) Fatty acids and Outcomes Research Consortium (FORCE). There are 47 additional authors on the study.
This work was supported by awards from the National Heart, Lung, and Blood Institute, the National Human Genome Research Institute, the National Institutes of Health Roadmap for Medical Research, the National Institute of Neurological Disorders and Stroke, and the National Institute of Aging, all of the National Institutes of Health and numerous other funders including ones in Europe, Asia, and Australia. Please see the study for a full list of authors, funding sources, and conflicts of interest disclosure.
Del Gobbo, L.C.; and Mozaffarian, D., et al. ω-3 Polyunsaturated fatty acid biomarkers and coronary heart disease: Pooling project of 19 cohort studies.. JAMA Internal Medicine, 2016 DOI: 10.1001/jamainternmed.2016.2925 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

De consumptie van omega-3 vetzuren gekoppeld aan een lager risico op dodelijke hart- en vaatziekten
Bloedspiegels van vis en plantaardige omega-3-vetzuren zijn matig geassocieerd met een lager risico op sterven aan een hartaanval, volgens een nieuwe epidemiologische studie, gepubliceerd in JAMA Interne Geneeskunde, onder leiding van Liana C. Del Gobbo, Ph.D ., een postdoctoraal research fellow bij de verdeling van de cardiovasculaire geneeskunde aan de Stanford University School of Medicine en senior auteur Dariush Mozaffarian, MD, Dr.PH, decaan van de Friedman School of Science and Nutrition beleid op Tufts University in Boston.
Onderzoekers uit de hele wereld met elkaar verbonden om de vetzuren en Outcomes Research Consortium (FORCE) te vormen. Door bundeling van de bevindingen van diverse grote studies dat het bloed of weefsel niveaus van omega-3 vetzuren hadden gemeten, geŽvalueerd ze relaties met hart-en vaatziekten gebeurtenissen in de tijd. Elke studie uitgevoerd nieuwe gestandaardiseerde, individueel niveau analyseert. Bevindingen werden vervolgens centraal samengevoegd in een meta-analyse.
Een totaal van 19 studies werden betrokken uit 16 landen en met 45.637 deelnemers. Van deze 7973 mensen ontwikkelde een eerste hartaanval na verloop van tijd, met inbegrip van 2.781 doden en 7.157 niet-fatale hartaanvallen.
In totaal werden zowel op basis van planten en vis gebaseerde omega-3 vetzuren in verband met ongeveer 10 procent lager risico op fatale hartaanvallen. Daarentegen werden deze vetzuren biomarkers algemeen niet geassocieerd met een risico op fatale hartaanvallen, suggereert een specifiek mechanisme om voordelen van omega-3 vetzuren in verband met de dood.
"Deze nieuwe resultaten, waaronder een groot aantal studies die eerder niet hun bevindingen had gemeld, bieden de meest uitgebreide foto to-date over hoe omega-3 vetzuren hart-en vaatziekten van invloed kunnen zijn", zei Del Gobbo, die dit onderzoek uitgevoerd als onderdeel van haar postdoctoraal werk met Mozaffarian. "Over deze verschillende studies bevindingen zijn ook consistent leeftijd, geslacht, ras, of zonder diabetes, en het gebruik van aspirine of cholesterolverlagende medicijnen."
"In een tijd waarin sommige, maar niet voor andere studies van visolie supplementen hebben aangetoond voordelen, is er onzekerheid over de cardiovasculaire effecten van omega-3 vetzuren," zei Mozaffarian. "Onze resultaten geven steun aan het belang van vis en omega-3 consumptie als deel van een gezonde voeding."
Vis is het belangrijkste voedselbron van omega-3 vetzuren, zoals eicosapentaeenzuur (EPA), docosapentaeenzuur (DPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Volgens het Amerikaanse Ministerie van Landbouw National Nutrient Database, vette vis zoals zalm, forel, ansjovis, sardines en haring bevatten de grootste hoeveelheden van omega-3 vetzuren, alhoewel vissen bevatten sommige niveaus. Naast omega-3 vetzuren, vis geven specifieke eiwitten, vitamine D, selenium en andere mineralen en elementen. Alfa-linoleenzuur (ALA) is de plantaardige omega-3 vetzuur gevonden in walnoten, lijnzaadolie en koolzaadolie en enkele andere zaden en noten en hun oliŽn.
"De meeste eerdere studies van voedingsvetten hebben vertrouwd op zelf-gerapporteerde schattingen van de inname," zei Mozaffarian. "Dit nieuwe wereldwijde consortium biedt een ongekende kans om te begrijpen hoe het bloed biomarkers van vele verschillende vetten en vetzuren hebben betrekking op diverse gezondheidsresultaten, en vele bijkomende onderzoeken aan de gang."
Deze studie maakt deel uit van de cohorten voor Hart en Aging Research in Genomic Epidemiologie (CHARGE) vetzuren en Outcomes Research Consortium (FORCE). Er zijn 47 extra auteurs van de studie.
Dit werk werd ondersteund door de awards van de National Heart, Lung, and Blood Institute, het National Human Genome Research Institute, de National Institutes of Health Roadmap for Medical Research, het Nationaal Instituut voor Neurologische Aandoeningen en Stroke, en het National Institute of Aging, alle van de National Institutes of Health en tal van andere financiers, waaronder die in Europa, AziŽ en AustraliŽ. Zie de studie voor een volledige lijst van auteurs, financieringsbronnen, en belangenconflicten openbaarmaking.

Printen

 

 

Reacties: