Home / Nieuws / ...

 

Q10 en multisysteematrofie (MSA)*
Uit een studie onder 103 Japanse zestigplussers, waarvan 44 met multisysteematrofie (MSA) blijkt dat het nutriŽnt co-enzym Q10 wel eens belangrijk kan zijn. Meervoudige of multisysteematrofie (MSA) is een progressieve neurologische aandoening veroorzaakt door het afsterven van zenuwcellen in specifieke zones van de hersenen, een Parkinsonachtige ziekte. Mensen met MSA, zo blijkt uit de studie hebben een duidelijk tekort van het nutriŽnt co-enzym Q10 en daardoor lijkt het volgens de wetenschappers dat supplementatie met Q10 nuttig zou kunnen zijn voor mensen met deze ziekte. 
De studie. (Augustus 2016)


 

Lower levels of coenzyme Q10 in blood associated with multiple system atrophy
The neurodegenerative disease known as multiple system atrophy (MSA) affects both movement and involuntary bodily functions. Questions have been raised about the potential role of coenzyme Q10 (CoQ10) insufficiency in the development of MSA. Little is known about blood levels of CoQ10 in patients carrying either COQ2 mutations or no mutations.
Shoji Tsuji, M.D., Ph.D., of the University of Tokyo, Japan, and coauthors explored whether there are associations of levels of CoQ10 in the blood and MSA, in a new article published online by JAMA Neurology.
The study included 44 Japanese patients with MSA (average age almost 64) and, for comparison, 39 Japanese control patients (average age about 60).
The authors report their data showed decreased levels of blood CoQ10 in patients was associated with MSA regardless of the COQ2 genotype. The authors suggest this may support the idea that CoQ10 supplementation may be beneficial for patients with MSA. However, they acknowledge study limitations and caution that more studies are needed.
"Prospective cohort studies are warranted to determine the longitudinal effects of plasma levels of CoQ10 on the development of MSA. Furthermore, future clinical trials of supplementation with CoQ10 in patients with MSA are required to confirm our hypothesis," the article concludes.
Sheng-Han Kuo, MD; Catarina M. Quinzii, MD. Coenzyme Q10 as a Peripheral Biomarker for Multiple System Atrophy. JAMA Neurol, 2016 DOI: 10.1001/jamaneurol.2016.1325 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lagere niveaus van co-enzym Q10 in het bloed geassocieerd met multiple systeem atrofie
De neurodegeneratieve ziekte bekend als multiple systeem atrofie (MSA) van invloed op zowel de beweging en onvrijwillige lichaamsfuncties. Er zijn vragen gesteld over de mogelijke rol van co-enzym Q10 (CoQ10) insufficiŽntie in de ontwikkeling van MSA. Er is weinig bekend over de bloedspiegels van CoQ10 bij patiŽnten die de uitvoering van beide COQ2 mutaties of geen mutaties.
Shoji Tsuji, M.D., Ph.D., van de Universiteit van Tokyo, Japan, en medeauteurs onderzocht of er verenigingen van niveaus van CoQ10 in het bloed en MSA, in een nieuw artikel online gepubliceerd door JAMA Neurology.
De studie omvatte 44 Japanse patiŽnten met MSA (gemiddelde leeftijd bijna 64) en, ter vergelijking, 39 Japanse controlepatiŽnten (gemiddelde leeftijd 60).
De auteurs rapporteren hun gegevens bleek verlaagde bloed CoQ10 bij patiŽnten werd geassocieerd met MSA, ongeacht de COQ2 genotype. De auteurs suggereren kan het idee dat CoQ10 suppletie nuttig zijn voor patiŽnten met MSA kan als bewijs. Maar ze erkennen studie beperkingen en voorzichtigheid dat er meer studies nodig zijn.
"Prospectieve studies zijn gerechtvaardigd de longitudinale effecten plasmaspiegels van CoQ10 op de ontwikkeling van MSA bepalen. Bovendien zijn toekomstige klinische trials van suppletie met CoQ10 bij patiŽnten met MSA moeten bevestigen onze hypothese," het artikel concludeert.

Printen

 

 

Reacties: