Home / Nieuws / ...

 

Melatonine voor ouderen*
Bij het ouder worden is de kans groter dat onze biologische klok ontregeld raakt waardoor bijv. de bloeddruk die bij het ouder worden al wat hoger wordt ook nog eens door de dag heen wisselend wordt. In een kleine studie onder senioren met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar blijkt nu dat extra melatonine dit probleem kan oplossen. Dagelijks 1,5 mg melatonine, ingenomen vlak voor het slapen gaan zorgt niet alleen dat de biologische klok beter gaat functioneren doch ook voor een lagere bloeddruk met minder wisselingen, vooral vroeg in de morgen als de kans op hartaanval of beroerte het grootst is.
De studie. (Juli 2016)


 

Melatonin reduces blood pressure and tunes up disrupted circadian rhythms in the elderly
Increased blood pressure and reduced robustness of circadian rhythms are frequently reported in elderly subjects. The present study was aimed to investigate whether such changes can be reversed by daily melatonin ingestion.
The older we get, the more likely our circadian rhythms are disrupted. For example, blood pressure (BP), not only tends to increase but as well become more irregular. Luckily, as we show in our research, melatonin helps to ameliorate both trends. 
63 senior respondents of a mean age of 80 were studied during 3 consecutive weeks. First week control data were collected for 7 successive days. Over the next 2 weeks, the seniors were administered a low dose of melatonin (1.5 mg) each day by night at 10:30 p.m. On the third week data were monitored again. 
Melatonin significantly reduced BP. The hypotensive effect was dependent on time. The maximum systolic BP lowering effect of melatonin falls between 3:00 and 8:00 in the morning, the time of the highest risk of heart attacks and strokes. Nighttime and morning BP decreased more profoundly on average -8/3.5 mm Hg for SBP/DBP, respectively. 
Moreover, the higher the mean systolic BP was during the first week, the more it dropped on the second week of melatonin administration. Melatonin also decreased the overall variability in BP. 
Melatonin ws effective in synchronizing disrupted circadian rhythms of BP, heart rate and body temperature, making these circadian rhythms smoother and less irregular. None of these effects was found in 34 placebo treated seniors, thus ruling out the possibility that rhythms could be improved just because of regular schedule and presence of medical personal who took measurements. 
In conclusion, melatonin can be of great value for aged people suffering from hypertension as an adjuvant substance complementing basic medication as it is able to stabilize circadian BP, heart rate profiles and their phase relationships. The improvement of circadian pacemaker functions may also provide a new strategy in the treatment of hypertension. 
Daily Melatonin Administration Attenuates Age-Dependent Disturbances of Cardiovascular Rhythms. Denis G. Gubin, Gennady D. Gubin, Ludmila I. Gapon and Dietmar Weinert. Current Aging Science. DOI:10.2174/1874609809666151130220011. Published in Volume: 9 ISSUE: 1. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Melatonine verlaagt de bloeddruk en stemt tot verstoorde circadiane ritmen bij ouderen
Verhoogde bloeddruk en verminderde robuustheid van circadiane ritmen worden vaker gemeld bij oudere proefpersonen. De huidige studie was erop gericht om te onderzoeken of deze veranderingen kunnen worden teruggedraaid door de dagelijkse melatonine inname.
Hoe ouder we worden, hoe meer kans onze circadiaanse ritmes verstoord. Bijvoorbeeld bloeddruk (BP), neigt niet alleen toenemen, maar ook steeds onregelmatiger. Gelukkig, zoals we zien in ons onderzoek, melatonine helpt om beide trends te verbeteren.
63 senior respondenten een gemiddelde leeftijd van 80 werden bestudeerd gedurende 3 achtereenvolgende weken. Eerste week controle gegevens werden verzameld voor 7 opeenvolgende dagen. Gedurende de volgende 2 weken werden de senioren een lage dosis van melatonine (1,5 mg) per dag 's nachts toegediend 10:30 De derde week gegevens werden opnieuw gecontroleerd.
Melatonine aanzienlijk verminderd BP. Het bloeddrukverlagend effect was afhankelijk van de tijd. De maximale systolische bloeddruk verlagend effect van melatonine valt 3:00-8:00 in de ochtend, het tijdstip van het hoogste risico op hartaanvallen en beroertes. 'S nachts en' s morgens BP daalde dieper gemiddeld -8 / 3,5 mm Hg voor SBP / DBP, resp.
Hoe groter de gemiddelde systolische bloeddruk was tijdens de eerste week, hoe meer het laten vallen op de tweede week van melatonine toediening. Melatonine daalde ook de algehele variabiliteit in BP.
Melatonine ws effectief synchroniseren verstoorde circadiane ritmes van BP, hartslag en lichaamstemperatuur, waardoor deze circadiane ritmes gladder en minder onregelmatig. Geen van deze effecten werd gevonden in 34 placebo behandelde senioren, dus uitgesloten van de mogelijkheid dat ritmes kan worden verbeterd alleen vanwege normale schema en de aanwezigheid van medisch personeel die metingen vonden.
Concluderend kan melatonine van grote waarde voor de leeftijd van mensen met hoge bloeddruk als een adjuvans stof aanvulling basic medicatie als het in staat om circadiane BP, hartslag profielen en hun fase relaties te stabiliseren. De verbetering van circadiaanse pacemaker functies kunnen ook een nieuwe strategie voor de behandeling van hypertensie.

Printen

 

 

Reacties: