Home / Nieuws / ...

 

Regelmatig bloeddruk meten
Het regelmatig meten van de bloeddruk wordt steeds belangrijker zo blijkt uit een artikel in Medisch contact en een studie door het Erasmus MC.
Medisch Contact:

Huisarts moet bij alle volwassenen bloeddruk meten
Screen iedereen die ouder is dan twintig jaar op hoge bloeddruk. Daarvoor pleiten drie internisten en een huisarts deze week in Medisch Contact. Gert van Montfrans van de afdeling Interne en Vasculaire Geneeskunde van het AMC en collega’s voorzien daardoor op termijn 10 procent minder ziektelast door hart- en vaatziekten. Dat zou neerkomen op ten minste vierduizend minder van de veertigduizend beroertes per jaar, vijfduizend minder nieuwe patiënten met hartziekten en vierduizend minder gevallen van hartfalen.
Volgens de artsen zijn er bovendien miljarden te besparen wanneer mensen tijdig en adequaat behandeld worden. Alleen al voor beroerte bedroegen de kosten in 2011 2.259.200.000 euro. Als in elke huisartspraktijk vijftien mensen met hoge bloeddruk worden opgespoord is dat al kosteneffectief, aldus de artsen.
Hypertensie komt zeer veel voor, wereldwijd bij gemiddeld 41procent van de mensen. In Nederland bij 20 tot 40 procent van de 30- tot 60-jarigen, en bij meer dan 50 procent van de 70-jarigen en ouder. Maar lang niet iedereen is zich van die conditie bewust. Zo liet een recente peiling onder tweeduizend autochtone Amsterdammers zien dat de helft van de mensen met hoge bloeddruk daar niet van op de hoogte was, en van de mensen die dat wel waren, werd een belangrijk deel niet of niet goed behandeld.
De oplossing van de artsen: meet de bloeddruk van alle bezoekers van 20 jaar en ouder die op het huisartsspreekuur verschijnen. Van nagenoeg de hele praktijk is dan de bloeddrukstatus in drie jaar bekend. Geef vervolgens leefstijladvies en begeleiding bij iedereen met een matig verhoogd risico (bloeddruk hoger dan 140/90 mmHg of hoger). Blijkt dat na een jaar onvoldoende te werken: ga dan over op medicamenteuze behandeling.
Erasmus MC studie:

Een hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor een beroerte of CVA. Belangrijk daarbij is niet alleen de hoogte van uw bloeddruk op een bepaald ogenblik, maar ook hoe hij in de loop der jaren evolueert. 
Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam registreerden meer dan twintig jaar lang de systolische bloeddruk of bovendruk van ruim 6700 Rotterdammers van 55 en ouder. In de loop van de studie werden ruim 1.000 proefpersonen getroffen door een beroerte. 
Op basis van het risico op een beroerte en andere aandoeningen kunnen vier types van risicogroepen onderscheiden worden:
• Groep 1: de bovendruk stijgt in de loop der jaren geleidelijk van normaal (minder dan 120 mmHg) tot hoog (boven 160 mmHg): laagste risico op een beroerte (en op andere ziekten zoals een hartaanval, hartfalen en nierziekte);
• Groep 2: de bloeddruk is op de leeftijd van 55 jaar al vrij hoog (meer dan 140 mmHg) en blijft op dat niveau: sterk verhoogd risico op een beroerte (5 % verhoogd), maar niet op een hartaanval, hartfalen of nierziekte; 
• Groep 3: de bovendruk blijft lange tijd normaal, en stijgt vanaf 55 jaar plots zeer sterk naar 200 mmHg: sterk verhoogd risico op een beroerte (8 % verhoogd risico)en andere complicaties zoals een hartaanval, hartfalen en nierziekte;
• Groep 4: de bloeddruk is hoog (160 mmHg) maar daalt vanaf de leeftijd van 65 jaar: sterk verhoogd risico op een beroerte (13 % verhoogd risico) en andere complicaties zoals een hartaanval, hartfalen en nierziekte.
De studie. (Juni 2016)


 
Printen

 

 

Reacties: