Home / Nieuws / ...

 

Rozemarijn en uw geheugen*
Uit een kleine Britse studie onder 150 vijfenzestigplussers blijkt dat rozemarijn goed voor een beter geheugen kan zijn. Deelnemers aan de studie werden geplaatst of in een ruimte waar middels een aroma diffuser etherische olie van rozemarijn werd verspreid of in een ruimte zonder die verspreiding. Vooraf en nadien werden geheugentesten uitgevoerd. Deelnemers in de rozemarijngroep bleken duidelijk betere cognitieve functies te hebben na afloop van de test. Het verspreiden van etherische olie van lavendel bleek duidelijk tot meer rust en tevredenheid te leiden.
(Juni 2016)


 

Rosemary aroma can help older adults to remember to do things
The aroma of rosemary essential oil may improve ability of people over 65 to remember events and to remember to complete tasks at particular times in the future. 
This is the finding of a study by postgraduate student Lauren Bussey, Lucy Moss and Dr Mark Moss of Northumbria University who presented their research at the British Psychological Society’s Annual Conference in Nottingham this week.
Lauren Bussey said: “In this study we focused on prospective memory. This involves the ability to remember events that will occur in the future and to remember to complete tasks at particular times. It’s critical for everyday functioning. For example: when someone needs to remember to post a letter or to take medication at a particular time.”
Rosemary and lavender essential oil were diffused in a testing room by placing four drops on an aroma stream fan diffuser and switching this on five minutes before the participants entered the room. A total of 150 people aged over 65 took part in the study and were randomly allocated to either the rosemary/lavender-scented room or another room with no scent. 
Once in the room they undertook tests designed to assess their prospective memory functions. These included remembering to pass on a message at a given time during the procedure, and switching tasks when a specific event occurred. These tasks represent the two components of prospective memory: time-based (remembering to do something at a specific time such as watch a TV show) and event-based (remembering to do something due to an environmental cue such as posting a letter after seeing a post box).
Participants also completed mood assessment before and after undertaking tests in the scented or non-scented rooms.
Analysis of the results showed that the rosemary aroma significantly enhanced prospective memory compared to the room with no aroma. In terms of mood, rosemary significantly increased alertness and lavender significantly increased calmness and contentedness compared to the no aroma control condition
Lauren Bussey said: “These findings support previous research indicating that the aroma of rosemary essential oil can enhance cognitive functioning in healthy adults. This is the first time that similar effects have been demonstrated in the healthy over 65’s. Further investigation is required to understand the potential benefits of these aromas throughout the life span.”

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Rozemarijn aroma kan helpen oudere volwassenen aan te denken om dingen te doen
De geur van rozemarijn etherische olie kan het vermogen van de mensen ouder dan 65 gebeurtenissen te herinneren en te onthouden om taken op bepaalde tijdstippen te voltooien in de toekomst te verbeteren.
Dit is de conclusie van een onderzoek van promovendus Lauren Bussey, Lucy Moss en Dr Mark Moss van Northumbria University, die hun onderzoek tijdens de jaarlijkse conferentie van de British Psychological Society in Nottingham deze week gepresenteerd.
Lauren Bussey zei: "In deze studie hebben we ons gericht op prospectief geheugen. Het gaat om de mogelijkheid om gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de toekomst en om te onthouden om taken uit te voeren op bepaalde tijden herinneren. Het is van cruciaal belang voor het dagelijks functioneren. Bijvoorbeeld: wanneer iemand nodig heeft om te onthouden om een brief te posten of om medicijnen in te nemen op een bepaald moment ".
Rozemarijn en lavendel essentiële olie werden in een testkamer verspreid door het plaatsen van vier druppels op een fan diffuser aroma stream en het inschakelen van dit vijf minuten voordat de deelnemers de kamer binnenkwam. Een totaal van 150 mensen ouder dan 65 jaar namen deel aan de studie en werden willekeurig toegewezen aan ofwel de rozemarijn / lavendel geurende kamer of een andere kamer zonder geur.
Eenmaal in de kamer die ze ondernam testen ontworpen om hun toekomstige geheugenfuncties beoordelen. Deze omvatten herinneren om een boodschap op een gegeven moment tijdens de procedure, en switching taken wanneer een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Deze taken vertegenwoordigen de twee componenten van prospectief geheugen: time-based (herinneren om iets te doen op een bepaald tijdstip, zoals kijken naar een tv-show) en event-based (herinneren om iets te doen als gevolg van een milieu-cue zoals het plaatsen van een brief na het zien een postbus).
Deelnemers ook afgesloten stemming evaluatie voor en na het uitvoeren van testen in het geurende of niet-geparfumeerde kamers.
Analyse van de resultaten bleek dat rozemarijn aroma aanzienlijk verbeterd prospectief geheugen in vergelijking met de kamer zonder geur. In termen van de stemming, rozemarijn aanzienlijk toegenomen alertheid en lavendel aanzienlijk toegenomen rust en tevredenheid in vergelijking met de geen geur controle conditie
Lauren Bussey zei: "Deze bevindingen ondersteunen eerder onderzoek waaruit blijkt dat de geur van rozemarijn etherische olie cognitief functioneren kan verbeteren bij gezonde volwassenen. Dit is de eerste keer dat soortgelijke effecten zijn aangetoond in de gezonde dan 65 is. Verder onderzoek is nodig om de potentiële voordelen van de aroma gehele levensduur begrijpen. "


Printen

 

 

Reacties: