Home / Nieuws / ...

 

Koolhydraten en uw hart*
Het drinken van een koolhydraatrijke drank kan zorgen voor een duidelijk hogere bloeddruk, en dat uren lang, zo blijkt uit een kleine studie. Normaal als sensoren, in de boezemwand van het hart, een hogere bloeddruk detecteren wordt een hormoon (ANP) afgegeven waardoor in de nieren minder natrium teruggeresorbeerd wordt en uiteindelijk de bloeddruk verlaagd wordt. Het drinken van 1 koolhydraatrijk drankje zorgt al meteen, en dat uren lang, voor een minder afgifte van het hormoon ANP. Na het drinken van een koolhydraatrijk drankje zijn o.m. bloedsuiker- en insulinewaarden verhoogd en bij muizen blijken het vooral de toegenomen bloedsuikerwaarden zijn die de afgifte van ANP sterk doen verminderen. Mensen met overgewicht hebben al lagere waarden ANP en bij hen kan een koolhydraatrijk drankje dan ook al sneller een schadelijk effect hebben op het functioneren van het hart.
De studie. (Mei 2016)


 

Study explores carb-loading's effect on the heart
Drinking a high carbohydrate shake can have an acute and detrimental effect on heart function, a study published in the Journal of the American College of Cardiology (JACC) has found.
A team of researchers from Vanderbilt and the University of Alabama at Birmingham (UAB) studied 33 individuals who were given an acute carbohydrate load in the form of a 264-kilocalorie shake. They studied the subjects' blood levels for six hours looking for a number of things, chief among them whether this acute metabolic challenge could alter the heart's production of atrial natriuretic peptide (ANP). ANP is a hormone that helps the body get rid of excess salt and reduces blood pressure.
Researchers know through previous studies that obese people make less ANP, predisposing them to salt retention and hypertension.
If a high dietary carbohydrate load suppresses circulating ANP concentrations, this would be a disadvantage to obese individuals who have lower ANP levels to begin with, the authors wrote in the JACC study.
Before the participants began the study, they were normalized on a standard diet for a couple of days to remove any background dietary variability. The investigators observed that drinking the high-carb shake led to a 25 percent reduction in ANP in participants over the course of several hours.
"The carbohydrate load had a significant and notable effect on circulating ANP levels. Experimental studies suggest that it's not good to make less ANP," said senior author Thomas Wang, M.D., chief of the Division of Cardiovascular Medicine, adding that "carb loading" may not be ideal for the body.
The investigators also looked at the mechanism for the decrease in ANP levels. They were able to reproduce the findings in mice, and found that the principal driver for the acute reduction in ANP appeared to be the increase in glucose.
"When you take in a high-carb shake a lot of things happen, including increases in glucose and insulin. However, the increase in glucose appears to be the main thing driving the drop in NP levels," Wang said.
UAB's Pankaj Arora, M.D., first author of the JACC study, helped to work out the novel chemical pathways that mediated the effect of glucose on heart cells.
This novel mechanism involved a molecule known as miR-425, which the research group has previously described as an inhibitor of ANP production. The glucose causes the cells to make more miR-425, and that, in turn, causes a reduction in ANP.
1. Pankaj Arora, Connie Wu, Tariq Hamid, Garima Arora, Obiajulu Agha, Kaitlin Allen, Robert E.T. Tainsh, Dongjian Hu, Romy A. Ryan, Ibrahim J. Domian, Emmanuel S. Buys, Donald B. Bloch, Sumanth D. Prabhu, Kenneth D. Bloch, Christopher Newton-Cheh, Thomas J. Wang. Acute Metabolic Influences on the Natriuretic Peptide System in Humans. Journal of the American College of Cardiology, 2016; 67 (7): 804 DOI: 10.1016/j.jacc.2015.11.049 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie onderzoekt effect carb-loading op het hart
Het drinken van een hoog koolhydraten trilling kan een acuut en nadelig effect op de hartfunctie te hebben, heeft een studie gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology (JACC) gevonden.
Een team van onderzoekers van de Vanderbilt en de Universiteit van Alabama in Birmingham (UAB) studeerde 33 personen die een acute koolhydraat belasting in de vorm van een 264-kilocalorie schok kregen. Ze bestudeerden de onderwerpen 'bloedspiegels gedurende zes uur op zoek naar een aantal dingen, chief onder hen of deze acute metabole uitdaging het hart van de productie van atriale natriuretisch peptide (ANP) zou kunnen veranderen. ANP is een hormoon dat het lichaam helpt zich te ontdoen van overtollige zout en verlaagt de bloeddruk.
Onderzoekers weten via eerdere studies dat zwaarlijvige mensen minder ANP, hen predisponeren voor retentie en hypertensie zout.
Als een hoog koolhydraten dieet belasting onderdrukt circulerende ANP concentraties, zou dit een nadeel voor zwaarlijvige mensen die hebben een lagere ANP niveaus om te beginnen, de auteurs schreef in de JACC studie.
Voordat de deelnemers de studie begon, werden ze genormaliseerd op een standaard dieet voor een paar dagen tot de achtergrond dieet variabiliteit verwijderen. De onderzoekers opgemerkt dat het drinken van de high-carb schudden leidde tot een 25 procent reductie in ANP bij de deelnemers in de loop van enkele uren.
"De koolhydraten lading had een belangrijke en opmerkelijk effect op circulerende ANP niveaus. Experimentele studies suggereren dat het niet goed is om minder ANP te maken", zegt senior auteur Thomas Wang, MD, hoofd van de afdeling Cardiovascular Medicine, eraan toevoegend dat "carb loading" misschien niet ideaal voor het lichaam.
De onderzoekers ook gekeken naar het mechanisme voor de daling van de ANP niveaus. Zij konden de bevindingen reproduceren muizen, en vond dat de hoofdbestuurder voor de acute verlaging ANP bleek de toename van glucose.
"Als je in een high-carb schudden een heleboel dingen gebeuren, zoals toename van glucose en insuline. Echter, de toename van de glucose lijkt de belangrijkste ding besturen van de daling van de NP niveaus," zei Wang.
UAB's Pankaj Arora, M.D., eerste auteur van de studie JACC, geholpen om uit te werken de nieuwe chemische routes die het effect van glucose op de hartcellen bemiddeld.
Deze nieuw mechanisme betreft een molecuul bekend als miR-425 die de onderzoeksgroep eerder beschreven als een remmer van ANP productie. De glucose zorgt ervoor dat de cellen om meer miR-425 en dat op zijn beurt veroorzaakt een vermindering ANP.

Printen

 

 

Reacties: