Home / Nieuws / ...

 

Bewegen en voeding tegen Alzheimer*
Uit twee studies blijkt het belang van bewegen en voeding om het risico op de ziekte van Alzheimer te reduceren. Bewegen in welke vorm dan ook blijkt volgens een Amerikaanse studie de hersenstructuur te verbeteren en daardoor de kans op de ziekte met wel 50% te kunnen verkleinen.
Uit een Europese studie blijk dat dagelijks voeding met extra omega-3 vetzuren in de vorm van fosfolipiden, choline, uridinemonofosfaat, antioxidanten en B vitamines ook kan zorgen voor een wat kleinere kans en dat speciaal voor mensen met een beginnende vorm van de ziekte. 
De studies Ļ . (Mei 2016)


 

Different kinds of physical activity shown to improve brain volume, cut Alzheimer's risk in half
A new study shows that a variety of physical activities from walking to gardening and dancing can improve brain volume and cut the risk of Alzheimer's disease by 50%.
This research, conducted by investigators at UCLA Medical Center and the University of Pittsburgh, is the first to show that virtually any type of aerobic physical activity can improve brain structure and reduce Alzheimer's risk. The study, funded by the National Institute of Aging, was published in the Journal of Alzheimer's Disease.
The researchers studied a long-term cohort of patients in the 30-year Cardiovascular Health Study, 876 in all, across four research sites in the United States. These participants had longitudinal memory follow up, which also included standard questionnaires about their physical activity habits. The research participants, age 78 on average, also had MRI scans of the brain analyzed by advanced computer algorithms to measure the volumes of brain structures including those implicated in memory and Alzheimer's such as the hippocampus. The physical activities performed by the participants were correlated to the brain volumes and spanned a wide variety of interests from gardening and dancing to riding an exercise cycle at the gym. Weekly caloric output from these activities was summarized.
The results of the analysis showed that increasing physical activity was correlated with larger brain volumes in the frontal, temporal, and parietal lobes including the hippocampus. Individuals experiencing this brain benefit from increasing their physical activity experienced a 50% reduction in their risk of Alzheimer's dementia. Of the roughly 25% in the sample who had mild cognitive impairment associated with Alzheimer's, increasing physical activity also benefitted their brain volumes.
Said lead author Cyrus A. Raji, MD, PhD, of UCLA, "This is the first study in which we have been able to correlate the predictive benefit of different kinds of physical activity with the reduction of Alzheimer's risk through specific relationships with better brain volume in such a large sample."
George Perry, PhD, Editor in Chief of Journal of Alzheimer's Disease, added, "Currently the greatest promise in Alzheimer's disease research is lifestyle intervention including increased exercise. Raji et al present a landmark study that links exercise to increases in grey mater and opens the field of lifestyle intervention to objective biological measurement."
According to the Alzheimer's Association, Alzheimer's disease currently affects 5.1 million Americans and is projected to increase to13.8 million over the next 30 years.
Dr. Raji commented, "We have no magic bullet cure for Alzheimer's disease. Our focus needs to be on prevention."
Reference:
1. Cyrus A. Raji, David A. Merrill, Harris Eyre, Sravya Mallam, Nare Torosyan, Kirk I. Erickson, Oscar L. Lopez, James T. Beckere, Owen T. Carmichael, H. Michael Gach, Paul M. Thompson, W.T. Longstreth, Jr., Lewis H. Kuller. Longitudinal Relationships between Caloric Expenditure and Gray Matter in the Cardiovascular Health Study. Journal of Alzheimerís Disease, 2016 DOI: 10.3233/JAD-160057 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Verschillende soorten van lichamelijke activiteit aangetoond dat de hersenen volume te verbeteren, snijd het risico de ziekte van Alzheimer in de helft
Een nieuwe studie toont aan dat een verscheidenheid van fysieke activiteiten van wandelen tuinieren en dans kunnen hersenvolume verbeterd als het risico op ziekte van Alzheimer met 50%.
Dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers aan de UCLA Medical Center en de Universiteit van Pittsburgh, is de eerste om aan te tonen dat vrijwel elk type van aŽrobe lichamelijke activiteit kan hersenstructuur te verbeteren en risico's te verminderen de ziekte van Alzheimer. De studie, gefinancierd door het National Institute of Aging, werd gepubliceerd in het Journal of Alzheimer's Disease.
De onderzoekers bestudeerden een lange-termijn cohort van patiŽnten in de 30-jarige Cardiovascular Health Study, 876 met al over vier onderzoekscentra in de Verenigde Staten. Deze deelnemers hadden longitudinale geheugen follow-up, die ook standaard vragenlijsten over hun lichamelijke activiteit gewoonten. De proefpersonen, leeftijd 78 gemiddeld had ook MRI scans van de hersenen door geavanceerde computer algoritmen geanalyseerd om de hoeveelheden hersenstructuren waaronder die betrokken bij geheugen en Alzheimer zoals de hippocampus meten. De fysieke activiteiten uitgevoerd door de deelnemers werden gecorreleerd aan de hersenen volumes en het meetbereik van een breed scala van belangen van tuinieren en dansen op het rijden van een fiets in de sportschool. Wekelijks calorie-output van deze activiteiten werd samengevat.
De resultaten van de analyse bleek dat meer bewegen is gecorreleerd met grotere hersenvolumes in de frontale, temporale en pariŽtale lobben waaronder de hippocampus. Individuen die dit hersengebied profiteren van het verhogen van hun lichamelijke activiteit kende een vermindering van 50% van het risico op de ziekte van Alzheimer. Van de ongeveer 25% van de steekproef die milde cognitieve stoornis geassocieerd met de ziekte van Alzheimer had, het verhogen van de lichamelijke activiteit ook geprofiteerd van hun hersenen volumes.
Zei leiden auteur Cyrus A. Raji, MD, PhD, van de UCLA, "Dit is de eerste studie waarin we in staat zijn om de voorspellende voordeel van de verschillende soorten van lichamelijke activiteit correleren met de vermindering van het risico de ziekte van Alzheimer door middel van specifieke relaties met betere hersenen zijn geweest volume in zo'n grote monster. "
George Perry, PhD, hoofdredacteur van het Journal of Alzheimer's Disease, voegt toe: "Momenteel is de grootste belofte bij de ziekte van Alzheimer onderzoek is leefstijlinterventie waaronder meer lichaamsbeweging. Raji et al presenteren een mijlpaal onderzoek dat de oefening links naar verhoging van de grijze mater en opent de gebied van leefstijlinterventie objectieve biologische metingen. "
Volgens de Vereniging van Alzheimer, de ziekte van Alzheimer treft momenteel 5,1 miljoen Amerikanen en is naar verwachting toenemen to13.8 miljoen voor de komende 30 jaar.
Dr. Raji commentaar: "Wij hebben geen wondermiddel genezing voor de ziekte van Alzheimer. Onze focus moet liggen op preventie."

Printen

 

 

Reacties: