Home / Nieuws / ...

 

Guargom en spastische darm*
Uit een studie onder 121 personen met spastische darm blijkt dat guargom een duidelijke verbetering kan geven. Twaalf weken lang 6 gram guargom per dag zorgde voor duidelijk minder gevoelens van een opgeblazen buik en dat bleef zo tot wel 4 weken na inname van de gom. Op andere symptomen van een spastische darm had guargom weinig invloed. 
De studie. (April 2016)


 

Randomized clinical study: Partially hydrolyzed guar gum (PHGG) versus placebo in the treatment of patients with irritable bowel syndrome
· E. NivEmail author, A. Halak, E. Tiommny, H. Yanai, H. Strul, T. Naftali and N. Vaisman
Nutrition & Metabolism201613:10
DOI: 10.1186/s12986-016-0070-5
© Niv et al. 2016
Abstract
Background
The treatment of Irritable bowel syndrome (IBS) is still challenging. Partially hydrolyzed guar gum (PHGG) is a known prebiotic fiber. To assess the effects of PHGG on clinical symptoms of IBS patients in a prospective randomized double blind placebo-controlled study.
Methods
Suitable IBS patients were recruited into an 18-week-long study (2 weeks of run-in, 12 weeks of treatment and 4 weeks of follow-up). They were blindly randomized to receive 6 gr of PHGG or placebo. Treatment efficacy was evaluated by the Francis Severity IBS score, the IBS quality-of-life scores and scored parameters of weekly journal of symptoms. Deltas of changes between the final and baseline scores were compared between two groups.
Results
Of 121 patients who underwent randomization, 108 patients (49 in the PHGG group and 59 in the placebo group) had all the data needed for intention-to-treat analysis. A 12-week administration of PHGG led to a significant improvement of journal bloating score in the PHGG group versus placebo (−4.1±13.4 versus −1.2±11.9, P=0.03), as well as in bloating+gasses score (−4.3±10.4 versus −1.12±10.5, P = 0.035). The effect lasted for at least 4 weeks after the last PHGG administration. PHGG had no effect on other journal reported IBS symptoms or on Severity and Quality of life scores. There were no significant side effects associated with PHGG ingestion. The rate of dropouts was significantly higher among patients in the placebo group compared with the PHGG group (49.15% versus 22.45%, respectively, P = 0.01).
Conclusions
The results of this study support the administration of 6 g/day PHGG for IBS patients with bloating.
Trial registration
NCT01779765 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gerandomiseerde klinische studie: Gedeeltelijk gehydrolyseerde guargom (PHGG) versus placebo in de behandeling van patiėnten met prikkelbare darmsyndroom
· E. NivEmail auteur, A. Halak, E. Tiommny, H. Yanai, H. Strul, T. Naftali en N. Vaisman
Nutrition & Metabolism201613: 10
DOI: 10,1186 / s12986-016-0070-5
© Niv et al. 2016
Abstract
Achtergrond
De behandeling van het prikkelbare darmsyndroom (IBS) is nog steeds een uitdaging. Gedeeltelijk gehydrolyseerde guargom (PHGG) is een bekende prebiotische vezel. Om de effecten van PHGG op de klinische symptomen van IBS-patiėnten in een prospectieve gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie te beoordelen.
methoden
Geschikte IBS patiėnten werden gerekruteerd in een 18 weken durende studie (2 weken van de run-in, 12 weken van de behandeling en 4 weken van de follow-up). Ze werden blind gerandomiseerd en kregen 6 gr PHGG of placebo. Werkzaamheid van de behandeling werd geėvalueerd door de Francis Severity IBS score, de IBS kwaliteit van leven scores en scoorde parameters van weekblad van de symptomen. Deltas van veranderingen tussen de laatste en de baseline scores werden vergeleken tussen de twee groepen.
resultaten
Van 121 patiėnten die randomisatie ondergingen, 108 patiėnten (49 in de PHGG-groep en 59 in de placebogroep) had alle gegevens die nodig zijn voor de intention-to-treat analyse. Een 12-weekse toediening van PHGG geleid tot een aanzienlijke verbetering van tijdschrift opgeblazen gevoel score in de PHGG versus placebo (-4,1 ± 13,4 versus -1,2 ± 11,9; p = 0,03), en in bloating + gassen score (-4,3 ± 10,4 versus -1,12 ± 10,5, P = 0,035). Het effect duurde minstens 4 weken na de laatste toediening PHGG. PHGG had geen effect op andere vakblad IBS symptomen of ernst en kwaliteit van leven scores. Er waren geen significante bijwerkingen geassocieerd met PHGG inname. Het percentage uitvallers was significant hoger bij patiėnten in de placebogroep in vergelijking met de groep PHGG (49,15% tegenover 22,45%, respectievelijk, P = 0,01).
conclusies
De resultaten van deze studie tonen de toediening van 6 g / dag PHGG IBS patiėnten met een opgeblazen gevoel.

Printen

 

 

Reacties: