Home / Nieuws / ...

 

Noten voor tieners*
Een studie onder ruim 2.200 tieners laat zien dat het eten van noten de kans op het metabool syndroom ook bij tieners flink kan verlagen. Het metaboolsyndroom geeft een sterk verhoogde kans op hart- en vaatziektes en diabetes type-2. Opvallend was dat maar zeer weinig tieners echte noten eten terwijl iedere gram noten de kans op het metabool syndroom doet verlagen en zo blijkt uit de studie slechts 13 gram noten per dag de kans op het metaboolsyndroom doet halveren.
(Mei 2015)


 

Nuts may help lower teenagers' risk of metabolic syndrome
Modest consumption of nuts every day is associated with an improved cardiovascular risk profile among adolescents, a new analysis of a large national database shows. The study results will be presented Friday at the Endocrine Society's 97th annual meeting in San Diego.
Adolescents who ate at least 12.9 grams (g) per day of nuts -- the equivalent of eating a small handful three times per week -- had less than half the odds of non-eaters for developing metabolic syndrome. This syndrome is a cluster of clinical features that heightens the risk of early heart disease and type 2 diabetes.
The study sample was 2,233 U.S. adolescents, ages 12 to 19 years, who participated in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) between 2003 and 2010.
"The surprising finding," said the study's lead investigator Roy Kim, MD, MPH, an assistant professor of pediatrics at the University of Texas Southwestern Medical Center and Children's Health in Dallas, "is that, in spite of what we know about their health benefits, the majority of teens eat no nuts at all on a typical day."
Only 8.9 percent of teenagers consumed 12.9 g/day or more of tree nuts or peanuts -- less than half an ounce or one-eighth of a cup -- Kim said. Whites ate twice as many nuts as Latinos or non-Hispanic blacks: 0.22 ounces per day on average versus about 0.11 ounces for the other ethnic groups. But more than 75% of all teens reported eating no nuts at all.
The researchers discovered that metabolic syndrome risk decreased with each additional gram per day of nut intake, but only up to 50 g/day (about 1.8 ounces), when the benefit tapered off. Kim theorized that at higher intakes, any benefits may have been offset by eating too many calories.
Tree nuts contain heart-healthy unsaturated fats, fiber and other nutrients but are high in calories, according to the Academy of Nutrition and Dietetics.
A relationship between eating nuts and improved metabolic health has been described in adults, but not previously in adolescents, Kim stated.
"Metabolic syndrome is a major public health problem," Kim said. "Our findings at this stage show only a correlation and do not prove that the risk of metabolic disease in teens will go down by eating nuts. However, the results suggest the possibility that a simple dietary recommendation could have a significant impact on the metabolic health of adolescents."
One in nine U.S. teenagers has metabolic syndrome, according to older NHANES data.
Children age 10 or older receive a diagnosis of metabolic syndrome if they have any three of these features (using age-and sex-based norms): abdominal obesity, elevated triglycerides, low HDL or "good" cholesterol, high blood pressure and high blood sugar.
Endocrine Society.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Noten kunnen lager risico van metabool syndroom tieners te helpen
Bescheiden consumptie van noten elke dag is geassocieerd met een verbeterd cardiovasculair risicoprofiel bij adolescenten, een nieuwe analyse van een grote nationale databank shows. De resultaten van het onderzoek zal vrijdag worden gepresenteerd tijdens 97e jaarlijkse bijeenkomst van de Endocrine Society in San Diego.
Adolescenten die minstens 12,9 gram (g) per dag van noten aten - het equivalent van het eten van een kleine handvol drie keer per week - had minder dan de helft van de kansen van niet-eters voor het ontwikkelen van het metabool syndroom. Dit syndroom is een cluster van klinische kenmerken die het risico van vroegtijdige hartkwalen en Type 2 diabetes verhoogt.
De steekproef was 2233 Amerikaanse jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar, die in de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) deelnam tussen 2003 en 2010.
"De verrassende bevinding," zei de studie leiden onderzoeker Roy Kim, MD, MPH, een assistent professor in de kindergeneeskunde aan de Universiteit van Texas Southwestern Medical Center en de gezondheid van kinderen in Dallas, "is dat, in weerwil van wat we weten over hun gezondheid voordelen, het merendeel van de tieners eten geen moeren allen op een typische dag. "
Slechts 8,9 procent van de tieners verbruikt 12,9 g / dag of meer van de boom noten of pinda's - minder dan de helft van een ounce of een achtste van een kop - Kim zei. Whites aten twee keer zoveel noten als Latinos of niet-Spaanse zwarten: 0.22 ounces per dag gemiddeld versus ongeveer 0,11 ounces voor de andere etnische groepen. Maar meer dan 75% van alle tieners gemeld eten geen noten helemaal.
De onderzoekers ontdekten dat het metabool syndroom risico af met elke extra gram per dag van nut intake, maar slechts tot 50 g / dag (ongeveer 1,8 ounces), wanneer het voordeel afgebouwd. Kim theorie dat bij hogere inname, de eventuele voordelen kunnen zijn gecompenseerd door het eten van te veel calorieŽn.
Noten bevatten hart-gezonde onverzadigde vetten, vezels en andere voedingsstoffen, maar zijn hoog in calorieŽn, volgens de Academie voor Voeding en DiŽtetiek.
Een relatie tussen het eten noten en verbeterde gezonde stofwisseling is beschreven bij volwassenen, maar eerder bij adolescenten, Kim vermeld.
"Metabool syndroom is een groot probleem voor de volksgezondheid," zei Kim. "Onze bevindingen in deze show slechts een correlatie en bewijzen niet dat het risico van metabole ziekten bij tieners zal dalen door het eten van noten. Echter, de resultaten suggereren de mogelijkheid dat een eenvoudige dieetadvies een aanzienlijke invloed op de metabole gezondheid kan hebben adolescenten. "
Een op negen Amerikaanse tieners heeft metabool syndroom, overeenkomstig oudere NHANES gegevens.
Kinderen van 10 jaar of ouder ontvangen een diagnose van metabool syndroom of ze hebben geen drie van deze functies (met behulp van leeftijd en geslacht op basis van normen): abdominale obesitas, verhoogde triglyceriden, lage HDL of "goede" cholesterol, hoge bloeddruk en hoge bloeddruk suiker.
Endocrine Society.

Printen

 

 

Reacties: