Home / Nieuws / ...

 

Uw darmen en ziektes?
De laatste tientallen jaren laten steeds mee studies het verband zien tussen de darmflora en de menselijke gezondheid en ziekte, ook die welke de hersenen aantasten. In een analyse van alle beschikbare studies gericht op de bacteriŽle metabolieten in de darm en hun associaties met ziekten van het centrale zenuwstelsel (CZS) worden in het bijzonder de bacteriŽle metabolieten, de korteketen vetzuren (SCFA's) en niet-SCFA's zoals aminozuurmetabolieten (AAM's) en bacteriŽle amyloÔden beschreven. We vonden significant veranderde SCFA-niveaus bij patiŽnten met autismespectrumstoornis (ASS), affectieve stoornissen, multiple sclerose (MS) en de ziekte van Parkinson (PD). Niet-SCFA's gaven minder significant duidelijke veranderingen in fecale niveaus van patiŽnten en gezonde controles, waarbij de meeste bevindingen waren afgeleid van urine- en bloedmonsters. Preklinische studies hebben verschillende bacteriŽle metabolieten geÔmpliceerd met potentieel gunstige en schadelijke mechanismen bij hersenziekten. Voorbeelden zijn onder meer immunomodulatie en veranderingen in de productie van catecholamine door remming van histondeacetylase, ontstekingsremmende effecten door activiteit op de arylkoolwaterstofreceptor en betrokkenheid bij het verkeerd vouwen van eiwitten. Over het algemeen benadrukken onze bevindingen het bestaan van veranderde bacteriŽle metabolieten bij patiŽnten met verschillende hersenziekten, evenals mogelijke neuroactieve effecten waardoor van darm afgeleide SCFA's, indoolderivaten en bacteriŽle amyloÔden de ontwikkeling en progressie van de ziekte kunnen beÔnvloeden. De bevindingen die in deze review worden samengevat, zouden kunnen leiden tot meer inzicht in de darm-hersenas en dus in mogelijke diagnostische, therapeutische of preventieve strategieŽn bij hersenziekten.
(Maart 2021)


URL van deze pagina: