Home / Nieuws / ...

 

Darmen, bloeddruk en depressie?*
Uit een Amerikaanse studie blijkt dat bij hoge bloeddruk, bij een depressie en bij een depressie met hoge bloeddruk telkens andere darmbacteriŽn in de darmflora aanwezig zijn. De ontdekking lijkt belangrijk omdat hoge bloeddruk en/of depressie wellicht goed te behandelen kunnen zijn door de darmflora gezond te maken.
De studie. (December 2019)


Gut bacteria may be linked to high blood pressure and depression
A study of bacteria in the gut identified differences between people with high blood pressure compared to those with high blood pressure plus depression, according to preliminary research presented at the American Heart Association's Hypertension 2019 Scientific Sessions.
"People are 'meta-organisms' made up of roughly equal numbers of human cells and bacteria. Gut bacteria ecology interacts with our bodily physiology and brains, which may steer some people towards developing high blood pressure and depression," said Bruce R. Stevens, Ph.D., lead author of the study and professor of physiology & functional genomics, medicine and psychiatry at the University of Florida College of Medicine in Gainesville, Florida. "In the future, health professionals may target your gut in order to prevent, diagnose and selectively treat different forms of high blood pressure."
Stevens said there's potential for this research to uncover treatment approaches that could improve outcomes in people with treatment-resistant hypertension. Nearly 20 percent of patients with high blood pressure don't respond well to treatment, even with multiple medications.
The researchers isolated DNA (deoxyribonucleic acid, the carrier of genetic information) from gut bacteria obtained from the stool samples of 105 volunteers. They used a new technique involving artificial-intelligence software to analyze the bacteria, which revealed four distinct types of bacterial genes and signature molecules. Surprisingly, the investigators discovered unique patterns of bacteria from people with 1) high blood pressure plus depression; 2) high blood pressure without depression; 3) depression with healthy blood pressure; or 4) healthy subjects without depression or high blood pressure.
Stevens said the results suggest different medical mechanisms of high blood pressure that correlate with signature molecules produced by gut bacteria. These molecules are thought to impact the cardiovascular system, metabolism, hormones and the nervous system.
"We believe we have uncovered new forms of high blood pressure: 'Depressive Hypertension' (high blood pressure with depression), which may be a completely different disease than 'Non-Depressive Hypertension' (high blood pressure without depression), which are each different from 'Non-Hypertensive Depression,'" Stevens said.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

DarmbacteriŽn kunnen in verband worden gebracht met hoge bloeddruk en depressie
Een studie van bacteriŽn in de darm identificeerde verschillen tussen mensen met hoge bloeddruk in vergelijking met mensen met hoge bloeddruk plus depressie, volgens voorlopig onderzoek gepresenteerd in de Hypertension 2019 Scientific Sessions van de American Heart Association.
"Mensen zijn 'meta-organismen' die bestaan uit grofweg gelijke aantallen menselijke cellen en bacteriŽn. De ecologie van darmbacteriŽn heeft een wisselwerking met onze lichamelijke fysiologie en hersenen, die sommige mensen kunnen sturen naar het ontwikkelen van hoge bloeddruk en depressie," zei Bruce R. Stevens , Ph.D., hoofdauteur van de studie en hoogleraar fysiologie & functionele genomica, geneeskunde en psychiatrie aan het University of Florida College of Medicine in Gainesville, Florida. "In de toekomst kunnen gezondheidswerkers zich op uw darmen richten om verschillende vormen van hoge bloeddruk te voorkomen, diagnosticeren en selectief te behandelen."
Stevens zei dat er potentieel is voor dit onderzoek om behandelmethoden aan het licht te brengen die de resultaten bij mensen met behandelingsresistente hypertensie kunnen verbeteren. Bijna 20 procent van de patiŽnten met hoge bloeddruk reageert niet goed op de behandeling, zelfs niet met meerdere medicijnen.
De onderzoekers isoleerden DNA (deoxyribonucleÔnezuur, de drager van genetische informatie) uit darmbacteriŽn verkregen uit de ontlastingmonsters van 105 vrijwilligers. Ze gebruikten een nieuwe techniek met kunstmatige intelligentie software om de bacteriŽn te analyseren, die vier verschillende soorten bacteriŽle genen en kenmerkende moleculen onthulde. Verrassend ontdekten de onderzoekers unieke bacteriepatronen van mensen met 1) hoge bloeddruk plus depressie; 2) hoge bloeddruk zonder depressie; 3) depressie met gezonde bloeddruk; of 4) gezonde personen zonder depressie of hoge bloeddruk.
Stevens zei dat de resultaten verschillende medische mechanismen van hoge bloeddruk suggereren die correleren met kenmerkende moleculen geproduceerd door darmbacteriŽn. Van deze moleculen wordt gedacht dat ze invloed hebben op het cardiovasculaire systeem, het metabolisme, hormonen en het zenuwstelsel.
"We geloven dat we nieuwe vormen van hoge bloeddruk hebben ontdekt: 'Depressieve hypertensie' (hoge bloeddruk met depressie), wat een compleet andere ziekte kan zijn dan 'Niet-depressieve hypertensie' (hoge bloeddruk zonder depressie), die elk anders dan 'niet-hypertensieve depressie', zei Stevens.