Home / Nieuws / ...

 

Veel voedingsvezels tegen stress*
Steeds meer onderzoek laat het verband zien tussen de darmen en de hersenen. In nu een studie, weliswaar met muizen, werd gekeken hoe bepaalde voeding kan zorgen voor een betere darmflora en daardoor minder stress in de hersenen. Voeding zoals volkoren granen, groenten, peulen en bonen, allen rijk aan voedingsvezels zorgen in de darmen voor veel korteketenvetzuren die zorgen zo blijkt uit de studie voor een gezondere darmflora en voor duidelijk minder stress zowel in de darmen als in de hersenen.
De studie. (Oktober 2018)Eat high-fiber foods to reduce effects of stress on gut and behavior
Eating high fibre foods may reduce the effects of stress on our gut and behaviour, according to new research published in The Journal of Physiology. 
Stress is a significant health concern and can cause major changes in the gut and in the brain, which can cause changes in behaviour. In recent years there has been growing interest in the link between gut bacteria and stress-related disorders including anxiety, depression and irritable bowel syndrome.
Bacteria in the gut produce short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main source of nutrition for cells in this region of the body1. Foods such as grains, legumes and vegetables, contain high levels of fibres and will stimulate the production of these SCFAs.
The study conducted by scientists at APC Microbiome Ireland at University College Cork and Teagasc Food Research Centre found that there was decreased levels of stress and anxiety-like behaviour when SCFAs were introduced.
Moreover, stress experienced over a prolonged period of time can affect the bowel by making the barrier between the inside of the gut and the rest of the body less effective and "leaky". This means undigested food particles, bacteria and germs will pass through the leaky gut wall into the blood and cause persistent inflammation. Treating with the SCFAs can also reverse this "leakiness".
These results provide new insights into mechanisms related to the impact of the gut bacteria on the brain and behaviour as well as gut health. Developing dietary treatments which target these bacteria will be important for treating stress-related disorders.
The study involved feeding mice the main SCFAs normally produced by the gut bacteria and then subjecting them to stress. Using behavioural tests the mice were assessed for anxiety and depressive-like behaviour, stress-responsiveness, cognition and sociability as well as how easily material passes through the gut.
The exact mechanisms by which SCFAs facilitate their effect remain undetermined. SCFAs had no effect on an increase in body weight caused by stress therefore understanding why SCFAs only affect certain stress-induced effects will be important.
Professor John F. Cryan, the corresponding author on the research, commented on the findings 'There is a growing recognition of the role of gut bacteria and the chemicals they make in the regulation of physiology and behaviour. The role of short-chain fatty acids in this process is poorly understood up until now. It will be crucial that we look at whether short-chain fatty acids can ameliorate symptoms of stress-related disorders in humans.' 
More information: Short-Chain Fatty Acids: Microbial Metabolites That Alleviate Stress-Induced Brain-Gut Axis Alterations, Journal of Physiology (2018). physoc.onlinelibrary.wiley.com Ö doi/10.1113/JP276431 
Provided by The Physiological Society

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Eet vezelrijke voedingsmiddelen om de effecten van stress op de darm en het gedrag te verminderen
Het eten van vezelrijk voedsel kan de effecten van stress op onze darm en ons gedrag verminderen, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in The Journal of Physiology.
Stress is een belangrijk gezondheidsrisico en kan grote veranderingen in de darm en in de hersenen veroorzaken, die gedragsveranderingen kunnen veroorzaken. In de afgelopen jaren is er een groeiende belangstelling ontstaan voor het verband tussen darmbacteriŽn en stressgerelateerde stoornissen waaronder angst, depressie en prikkelbare darmsyndroom.
BacteriŽn in de darmen produceren vetzuren met korte ketens (SCFA's), die de belangrijkste voedingsbron zijn voor cellen in dit deel van het lichaam1. Voedingsmiddelen zoals granen, peulvruchten en groenten bevatten veel vezels en zullen de productie van deze SCFA's stimuleren.
De studie uitgevoerd door wetenschappers van APC Microbiome Ireland aan University College Cork en Teagasc Food Research Centre wees uit dat er verminderde spanningen en angstgevoeligheid waren bij de introductie van SCFA's.
Bovendien kan stress die gedurende een langere periode wordt ervaren de darm aantasten door de barriŤre tussen de binnenkant van de darm en de rest van het lichaam minder effectief en "lek" te maken. Dit betekent dat onverteerde voedseldeeltjes, bacteriŽn en ziektekiemen door de lekkende darmwand in het bloed gaan en een aanhoudende ontsteking veroorzaken. Behandeling met de SCFA's kan ook deze "lekkage" omkeren.
Deze resultaten bieden nieuwe inzichten in mechanismen die verband houden met de invloed van de darmbacteriŽn op de hersenen en het gedrag, evenals de gezondheid van de darm. Het ontwikkelen van dieetbehandelingen gericht op deze bacteriŽn zal belangrijk zijn voor de behandeling van stressgerelateerde stoornissen.
De studie omvatte het voeden van muizen aan de belangrijkste SCFA's die normaal door de darmbacteriŽn worden geproduceerd en vervolgens aan stress te onderwerpen. Met behulp van gedragstests werden de muizen beoordeeld op angst en depressief gedrag, stressgevoeligheid, cognitie en gezelligheid en hoe gemakkelijk materiaal door de darm passeert.
De exacte mechanismen waardoor SCFA's hun effect mogelijk maken, blijven onbepaald. SCFA's hadden geen effect op een toename in lichaamsgewicht veroorzaakt door stress. Daarom is het van groot belang om te begrijpen waarom SCFA's alleen bepaalde stress-geÔnduceerde effecten beÔnvloeden.
Professor John F. Cryan, de corresponderende auteur van het onderzoek, becommentarieerde de bevindingen: 'Er is een groeiende erkenning van de rol van darmbacteriŽn en de chemicaliŽn die ze maken in de regulatie van fysiologie en gedrag. De rol van vetzuren met een korte keten in dit proces is tot nu toe slecht begrepen. Het zal van cruciaal belang zijn dat we kijken naar de vraag of vetzuren met een korte keten de symptomen van stressgerelateerde stoornissen bij de mens kunnen verlichten. '
Meer informatie: Vetzuren met een korte keten: microbiŽle metabolieten die door stress veroorzaakte veranderingen in de hersenen en de ingewanden verminderen, Journal of Physiology (2018). physoc.onlinelibrary.wiley.com ... doi / 10.1113 / JP276431
Geleverd door The Physiological Society

Reacties: