Home / Nieuws / ...

 

Laat eten en kanker*
Een studie onder ruim 4.000 mensen, waarvan een kleine helft met of prostaat- of borstkanker blijkt dat het laat in de avond eten de kans op prostaat- en/of borstkanker duidelijk kan verhogen. Als men in de twee uur voor het slapen gaan niets meer eet geeft dat wel 20% minder kans op een van deze aandoeningen.
De studie. (September 2018)Late-night snacking could lead to breast or prostate cancer 
Eating your last meal of the day earlier—and at least before 9pm—helps lower your risk of breast and prostate cancer. And if you do snack later than that, you'll get a similar protective effect if you wait two hours after eating before going to bed.
When you eat is just as important as what you eat and can have just as big an impact on your health, say researchers from the Barcelona Institute for Global Health.
It's all to do with the way our body metabolizes food, and it seems to need enough time while we're up and around to do this efficiently. People who eat their last meal before 9pm are, on average, 20 per cent less likely to develop breast or prostate cancer than people who eat after 10pm.
But how ever late you eat, waiting two hours to fully digest the food before going to bed seems to have a similar protective effect compared to someone who goes to bed immediately after eating a late meal.
The researchers compared the lifestyles and eating habits of 621 people suffering from prostate cancer and 1,205 breast cancer patients and compared them to 872 male and 1,321 female healthy controls.
Mealtime habits should be factored into advice on cancer prevention, the researchers say. "The impact could be especially important in cultures such as those of southern Europe where people have supper late," said lead researcher Manolis Kogevinas.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Nachtelijk snacken kan leiden tot borst- of prostaatkanker
Je laatste maaltijd van de dag eerder eten - en ten minste vóór 9 uur 's avonds - helpt je risico op borst- en prostaatkanker te verlagen. En als u later iets eet, krijgt u een soortgelijk beschermend effect als u twee uur na het eten wacht voordat u naar bed gaat.
Wanneer je eet is net zo belangrijk als wat je eet en kan net zo'n grote impact hebben op je gezondheid, zeggen onderzoekers van het Barcelona Institute for Global Health.
Het heeft alles te maken met de manier waarop ons lichaam voedsel metaboliseert en het lijkt voldoende tijd nodig te hebben om dit efficiënt te doen. Mensen die vóór 21.00 uur hun laatste maaltijd nuttigen, hebben gemiddeld 20 procent minder kans op borst- of prostaatkanker dan mensen die na 22.00 uur eten.
Maar hoe laat het ook is, twee uur wachten om het voedsel volledig te verteren voordat het naar bed gaat, lijkt een vergelijkbaar beschermend effect te hebben in vergelijking met iemand die onmiddellijk na het eten van een late maaltijd naar bed gaat.
De onderzoekers vergeleken de levensstijlen en eetgewoonten van 621 mensen met prostaatkanker en 1.205 borstkankerpatiënten en vergeleken deze met 872 mannelijke en 1321 vrouwelijke gezonde controles.
Eetgewoonten moeten worden meegewogen in advies over kankerpreventie, zeggen de onderzoekers. "De impact kan vooral belangrijk zijn in culturen zoals die in Zuid-Europa, waar mensen te laat eten," zei hoofdonderzoeker Manolis Kogevinas.

Reacties: