Home / Nieuws / ...

 

Vleeswaren en de kans op kanker*
Brits onderzoek laat nog eens zien waarom het eten van bewerkt vlees de kans op kanker doet verhogen. Tegen bacteriŽn en voor de smaak worden nitraten en nitrieten toegevoegd aan bewerkt vlees. Doch uit deze nitraten en vooral de nitrieten kunnen in het vlees gevaarlijke nitrosamines gevormd worden. Uit de studie blijkt nu dat de vorming van deze kankerverwekkende nitrosamines bevordert wordt door de hoeveelheid nitrieten die toegevoegd worden, de vleeskwaliteit, de aanwezige hoeveelheid vet en de manier van produceren en verpakken. De onderzoekers zeggen dat in bewerkt vlees nitraten en nitrieten beter vervangen kunnen worden bioactieve stoffen zoals bijv. uit groene thee en meer onderzoek zou zich hier op moeten richten.
De studie. (Juni 2018)


Report warns of cancer risk from chemicals used to cure processed meats
Researchers at Queen's University Belfast have found that nitrates used in the curing process for processed meats can produce chemicals that cause an increased risk of colorectal cancer. 
A report published by Queen's researchers Dr. Marie Cantwell and Professor Chris Elliott in the Journal of Clinical Nutrition & Dietetics has revealed that there is a direct link between nitrates used to produce bacon and dangerous nitrosamines.
Nitrate and nitrite are used as additives to improve food quality and protect against microbial contamination. They are sources of N-nitroso compounds (NOCs) which are known carcinogensóa substance capable of causing cancer in living tissue.
However, the report shows that a wide range of factors affect the formation of the NOCs including the amount of nitrite added, meat quality, fat content, processing, packaging and how the meat is handled at home.
Professor Chris Elliott, from the Institute for Global Food Security at Queen's, commented: "The latest research at Queen's University Belfast has shown that there is a direct link between nitrites and the formation of nitrosamines. This means that when people consume bacon Ėwhich is currently cured with nitrites in the UK Ė they could be increasing their risk of contracting cancer.
"From a health perspective, it is certainly beneficial to reduce our intake of nitrates and nitrites from processed meat. It is estimated that more than 50 per cent of bowel cancer cases are preventable and lifestyle changes such as improved diet could help."
The research from Queen's suggests that green tea polyphenols could be used as a healthier alternative to nitrates and nitrites in processing meat. They can also improve the quality, shelf life and safety of processed meat products.
Professor Elliott added: "It is possible and feasible to use natural alternatives to nitrates and nitrites. For example, green tea polyphenols could be utilised for processing dry cured bacon. These innovative meat products could potentially contribute to a reduction in cancer risk by reducing nitrite in processed meats and should be explored further." 
Provided by Queen's University Belfast

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Rapport waarschuwt voor kankerrisico van gebruikte chemicaliŽn om vleeswaren te bewerken. Onderzoekers aan de Queen's University Belfast hebben ontdekt dat nitraten die worden gebruikt bij het uithardingsproces voor vleeswaren chemicaliŽn kunnen produceren die een verhoogd risico op colorectale kanker veroorzaken.
Een rapport gepubliceerd door Queen's onderzoekers Dr. Marie Cantwell en professor Chris Elliott in het Journal of Clinical Nutrition & Dietetics heeft onthuld dat er een direct verband bestaat tussen nitraten die worden gebruikt om spek te produceren en gevaarlijke nitrosaminen.
Nitraat en nitriet worden gebruikt als additieven om de voedselkwaliteit te verbeteren en te beschermen tegen microbiŽle contaminatie. Het zijn bronnen van N-nitroso-verbindingen (NOC's) die bekende carcinogenen zijn - een stof die kanker kan veroorzaken in levend weefsel.
Het rapport laat echter zien dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de vorming van de NOC's, waaronder de toegevoegde hoeveelheid nitriet, vleeskwaliteit, vetgehalte, verwerking, verpakking en hoe het vlees thuis wordt verwerkt.
Professor Chris Elliott, van het Institute for Global Food Security bij Queen's, merkte op: "Het nieuwste onderzoek aan Queen's University Belfast heeft aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen nitrieten en de vorming van nitrosamines. Dit betekent dat wanneer mensen spek consumeren - dat is momenteel genezen met nitriet in het VK - ze zouden het risico op kanker kunnen verhogen.
"Vanuit een gezondheidsperspectief is het zeker nuttig om onze inname van nitraten en nitrieten uit verwerkt vlees te verminderen. Naar schatting is meer dan 50% van de gevallen van darmkanker te voorkomen en kunnen levensstijlveranderingen zoals een verbeterd dieet helpen."
Het onderzoek van Queen's suggereert dat groene thee polyfenolen kunnen worden gebruikt als een gezonder alternatief voor nitraten en nitrieten bij het verwerken van vlees. Ze kunnen ook de kwaliteit, houdbaarheid en veiligheid van verwerkte vleesproducten verbeteren.
Professor Elliott voegde toe: "Het is mogelijk en haalbaar om natuurlijke alternatieven voor nitraten en nitrieten te gebruiken, bijvoorbeeld groene thee polyfenolen zouden kunnen worden gebruikt voor het verwerken van droog gezouten spek.Deze innovatieve vleesproducten zouden mogelijk kunnen bijdragen aan een vermindering van het kankerrisico door het verminderen van nitriet in verwerkt vlees en moet verder worden onderzocht. "
Geleverd door Queen's University Belfast

Printen

 

 

Reacties: