Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D tegen blaaskanker*
Uit een studie gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de Society for Endocrinology blijkt dat voldoende vitamine D de kans op blaaskanker duidelijk kan verlagen. Goede bloedwaarden vitamine D zorgen ook voor een betere behandeling en een veel grotere kans van overleven. Uit een analyse van zeven studies kwamen die resultaten naar voren en nadien werd in het laboratorium gekeken hoe dat gebeurde. 
(November 2016)


Low vitamin D levels linked to increased risk of bladder cancer
Vitamin D deficiency is associated with an increased risk of developing bladder cancer, according to a systematic review of seven studies presented today at the Society for Endocrinology annual conference in Brighton. Though further clinical studies are needed to confirm the findings, the study adds to a growing body of evidence on the importance of maintaining adequate vitamin D levels. 
Vitamin D, which is produced by the body through exposure to sunshine, helps the body control calcium and phosphate levels. Vitamin D can also be obtained from food sources such as fatty fish and egg yolks. Previous studies have linked vitamin D deficiency with a host of health problems including cardiovascular disease, cognitive impairment, autoimmune conditions, and cancer.
In countries with low levels of sunlight, it is difficult to obtain enough vitamin D from food alone. In the UK, 1 in 5 adults are vitamin D deficient and 3 in 5 have low levels. This is especially prevalent in people with darker skin: in winter, 75% of dark-skinned people in the UK are vitamin D deficient.
In this work, researchers from the University of Warwick and University Hospital Coventry and Warwickshire, Coventry and the investigated the link between vitamin D and bladder cancer risk. They reviewed seven studies on the topic which ranged from having 112 to 1125 participants each. Five out of the seven studies linked low vitamin D levels to an increased risk of bladder cancer.
In a separate experiment, the researchers then looked at the cells that line the bladder, known as transitional epithelial cells, and found that these cells are able to activate and respond to vitamin D, which in turn can stimulate an immune response. According to lead author of the study Dr Rosemary Bland, this is important because the immune system may have a role in cancer prevention by identifying abnormal cells before they develop into cancer.
"More clinical studies are required to test this association, but our work suggests that low levels of vitamin D in the blood may prevent the cells within the bladder from stimulating an adequate response to abnormal cells," said Dr Bland. "As vitamin D is cheap and safe, its potential use in cancer prevention is exciting and could potentially impact on the lives of many people." 
Provided by University of Warwick

Low vitamin D is associated with increased bladder cancer risk; a systematic review and evidence of a potential mechanism Rosemary Bland1,2, Corina Chivu1, Kieran Jefferson2, Donald MacDonald2, Gulnaz Iqbal1 & Janet Dunn1 1The University of Warwick, Coventry, UK; 2University Hospital Coventry and Warwickshire, Coventry, UK.
Vitamin D deficiency is associated with the development of some cancers and in vitro 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25D) reduces cell proliferation. We suggest that modification of tissue specific immune responses, as a consequence of local synthesis of 1,25D, may be key. To assess the impact of serum 25D on the risk of bladder cancer we conducted a systematic review. To test our hypothesis, expression of vitamin D signalling components and the synthesis of 1,25D were examined in human bladder epithelial cell lines (T24/83 and RT4). A search of Embase, Web of Science, Medline and Cochrane library (AprilĖMay 2016) identified 287 citations. Following title and abstract review by two reviewers seven full papers were appraised. Studies varied in the number of participants (112Ė1125) and point of vitamin D measurement (pre-diagnosis, diagnosis, or follow-up). Low vitamin D levels were associated with bladder cancer risk in five of the seven studies. Higher vitamin D levels also correlated with better survival and outcomes. The vitamin D receptor and 25-hydroxyvitamin D 1a-hydroxylase (CYP27B1; 1a-OHase) mRNA and protein were expressed by both cell lines. 24-hydroxylase (24-OHase; metabolises 1,25D) mRNA was almost undetectable in unstimulated cells but was increased significantly by 1,25D (10 nM, 3Ė24 h;
P!0.05). 24-OHase was also induced by 25D (100 nM, 6Ė24 h; P!0.05) indicating 1a-OHase activity. Synthesis of 1,25D was confirmed by EIA.
Cathelicidin mRNA was induced by 1,25D and 25D in RT4 cells (10 nM/100 nM, 6 h; P!0.05). These data demonstrate that bladder cancer risk correlates with low serum 25D levels. Transitional epithelial cells express functional vitamin D signalling and are able to synthesize sufficient 1,25D to stimulate a local immune response. We propose that in order to initiate a cell-mediated immune response to malignancy adequate levels of serum 25D are required for synthesis of 1,25D by bladder epithelial cells.
DOI: 10.1530/endoabs.44.P129

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lage vitamine D niveaus gekoppeld aan een verhoogd risico op blaaskanker
Vitamine D-deficiŽntie is geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van blaaskanker, volgens een systematische review van de zeven studies die vandaag op de Society for Endocrinology jaarlijkse conferentie in Brighton. Hoewel verdere klinische studies nodig zijn om de bevindingen te bevestigen, het onderzoek draagt ​​bij aan een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal over het belang van het behoud van voldoende vitamine D-spiegel.
Vitamine D, dat wordt geproduceerd door het lichaam door blootstelling aan zonlicht, helpt het lichaam controle calcium en fosfaat niveaus. Vitamine D kunnen ook worden verkregen uit voedselbronnen zoals vette vis en eigeel. Eerdere studies hebben verbonden vitamine D-deficiŽntie met een scala aan gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, cognitieve stoornissen, auto-immuunziekten en kanker.
In landen met een laag van het zonlicht, is het moeilijk om voldoende vitamine D alleen verkregen uit de voeding. In het Verenigd Koninkrijk, 1 op de 5 volwassenen zijn vitamine D-deficiŽntie en 3 in 5 hebben een lage niveaus. Dit is vooral voor bij mensen met een donkere huid: in de winter, 75% van de mensen met donkere huid in het Verenigd Koninkrijk zijn vitamine D-tekort.
In dit werk, onderzoekers van de Universiteit van Warwick en het Universitair Ziekenhuis Coventry en Warwickshire, Coventry en onderzocht het verband tussen vitamine D en risico blaaskanker. Ze beoordeeld zeven studies over het onderwerp, die varieerden van het hebben van 112-1125 deelnemers per stuk. Vijf van de zeven studies in verband lage vitamine D-spiegel tot een verhoogd risico op blaaskanker.
In een afzonderlijk experiment leek de onderzoekers vervolgens de cellen die de blaas, genoemd overgangsepitheel cellijn, en vond dat deze cellen kunnen activeren en reageren op vitamine D, waardoor een immuunrespons kan stimuleren. Volgens hoofdauteur van de studie Dr Rosemary Bland, dit is belangrijk, omdat het immuunsysteem een ​​rol in de preventie van kanker door het identificeren van abnormale cellen voordat ze zich ontwikkelen tot kanker kunnen hebben.
"Meer klinische studies zijn nodig om deze associatie te testen, maar ons werk suggereert dat lage niveaus van vitamine D in het bloed kan voorkomen dat de cellen in de blaas van het stimuleren van een adequaat antwoord op abnormale cellen," zei Dr Bland. "Als vitamine D is goedkoop en veilig, het potentiŽle gebruik in de preventie van kanker is spannend en kan mogelijk invloed hebben op het leven van veel mensen."
Verstrekt door de Universiteit van Warwick

Vitamine D deficiŽntie is geassocieerd met de ontwikkeling van bepaalde kankers en in vitro 1,25-dihydroxyvitamine D (1,25D) vermindert celproliferatie. Wij stellen voor dat modificatie van weefselspecifieke immuunresponsen als gevolg van lokale synthese van 1,25D, kan sleutel. Om het effect van serum 25D op het risico op blaaskanker te beoordelen we voerden een systematische review. Om onze hypothese te testen, werd expressie van vitamine D signaleringscomponenten worden gesynthetiseerd 1,25D in menselijke blaas epitheel cellijnen (T24 / 83 en RT4) onderzocht. Een zoektocht van Embase, Web of Science, Medline en Cochrane Library (april-mei 2016) geÔdentificeerd 287 citaties. Naar aanleiding van titel en samenvatting beoordeling door twee reviewers zeven volle papieren werden beoordeeld. Studies varieerden in het aantal deelnemers (112-1125) en de punt van vitamine D metingen (pre-diagnose, diagnose, of follow-up). Lage vitamine D-niveaus werden geassocieerd met het risico blaaskanker in vijf van de zeven studies. Hogere vitamine D-spiegel ook gecorreleerd met een betere overleving en resultaten. De vitamine D receptor en 25-hydroxyvitamine D 1a-hydroxylase (CYP27B1, 1a-OHase) mRNA en eiwit werden uitgedrukt door beide cellijnen. 24-hydroxylase (24-OHase; metaboliseert 1,25D) mRNA bijna niet detecteerbaar in niet-gestimuleerde cellen, maar wordt met 1,25D (10 nM, 3-24 h aanzienlijk toegenomen;
P! 0,05). 24-OHase werd ook veroorzaakt door 25D (100 nM, 6-24 uur; P 0,05!) Aangeeft 1a-OHase activiteit. Synthese van 1,25D werd bevestigd door middel van EIA.
Cathelicidin mRNA werd geÔnduceerd door 1,25D en 25D in RT4 cellen (10 nM / 100 nM, 6 h; P 0,05!). Deze gegevens tonen aan dat het risico op blaaskanker correleert met lage serum 25D niveaus. Overgangsepitheel cellen brengen functioneel vitamine D signalering en in staat zijn voldoende 1,25D een lokale immuunrespons stimuleren synthetiseren. Wij stellen dat om een ​​celgemedieerde immuunrespons op maligniteit adequate serum 25D initiŽren vereist voor de synthese van 1,25D door blaas epitheelcellen.
DOI: 10,1530 / endoabs.44.P129


Printen

 

 

Reacties: