Home / Nieuws / ...

 

Suiker, insuline en kanker*
Uit een tweetal studies blijkt weer het belang van voeding met niet teveel suikers om kanker te voorkomen. Voeding met veel suikers en geraffineerde koolhydraten zorgt voor hoge bloedwaarden glucose en insuline. Uit de studies onder vrouwen met borstkanker blijkt dat hoge glucose waarden een cruciale rol spelen in het ontstaan van kanker en de groei ervan. Hoge insulinewaarden zorgden bovendien nog voor duidelijk meer kans op uitzaaiingen en het doodgaan aan de ziekte.

De studie. (December 2015)


 

Cancer does feed off sugar, two new studies confirm
More evidence if more was needed that cancer feeds off sugar has come from two new studies.
In the first, researchers have found that people with high insulin levels insulin is produced by the body to break down sugar in carbohydrates have faster-growing tumours that spread, while, in the second study, researchers have discovered that glucose, the sugar in our blood, plays a key role in the survival of cancer cells.
Although cancer specialists have known that high insulin levels contribute to the growth of tumours in women with early-stage breast cancer, researchers have discovered that excessive production of insulin the pre-diabetic stage brought on by a diet of high-sugar, processed carbohydrates from fast foods, cakes and biscuits helps cancer spread (metastasize) and makes it more likely to be lethal.
Researchers from the Galliera Hospital in Genoa made the discovery when they profiled 125 women with breast cancer that had spread. None of the women were diabetic, but nearly half were insulin-resistant normal levels of insulin weren`t breaking down the sugar in foods while 40 per cent were overweight and 16 per cent were obese.
They discovered that those with high insulin levels were more likely to have a cancer that had spread, and they also had a higher chance of dying from their cancer.
In the second study, researchers have discovered the vital role that glucose plays in helping cancer cells communicate, thrive and grow. Glucose is taken from sugars in carbohydrates and is vital for life, but excessive amounts become food for cancer cells.
Researchers at Ohio State University have found that high levels of glucose in the blood play a key role when cancer cells start to form and grow. One area for research, they suggest, could be targeting the pathways that allow glucose to feed the cells.
Sources: Proceedings of the Advanced Breast Cancer Third International Consensus Conference, 2015; Cancer Cell, 2015; 28: 569

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kanker heeft suiker voeden, twee nieuwe studies bevestigen
Meer bewijs als er meer nodig was dat kanker feeds off suiker is afkomstig van twee nieuwe studies.
In de eerste, hebben onderzoekers ontdekt dat mensen met hoge insuline niveaus insuline wordt geproduceerd door het lichaam te breken suiker koolhydraten sneller groeiende tumoren die verdeeld, terwijl in de tweede studie, onderzoekers hebben ontdekt dat glucose, de suiker in onze bloed, speelt een belangrijke rol bij de overleving van kankercellen.
Hoewel kankerspecialisten weten dat hoge insuline niveaus bijdragen aan de groei van tumoren bij vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker hebben onderzoekers ontdekt dat overmatige productie van insuline de pre-diabetische fase veroorzaakt door een voeding van veel suiker, verwerkte koolhydraten uit fastfood, cakes en koekjes helpt verspreiding van kanker (uitzaaien) en maakt het meer kans op dodelijk zijn.
Onderzoekers van het Galliera Ziekenhuis in Genua deed de ontdekking toen ze geprofileerd 125 vrouwen met borstkanker die had verspreid. Geen van de vrouwen met diabetes, maar bijna de helft waren insuline-resistente normale niveaus van insuline Weren `t breken de suiker in voedingsmiddelen, terwijl 40 procent waren overgewicht en 16 procent zwaarlijvig waren.
Ze ontdekten dat mensen met een hoge insuline niveaus waren meer kans om een kanker die had verspreid hebben, en dat ze een hogere kans te sterven aan hun kanker had ook.
In de tweede studie, hebben de onderzoekers ontdekt de vitale rol die glucose speelt in het helpen van kankercellen te communiceren, bloeien en groeien. Glucose wordt genomen uit suikers koolhydraten en is essentieel voor het leven, maar grote hoeveelheden voedsel worden kankercellen.
Onderzoekers van de Ohio State University hebben gevonden dat hoge niveaus van glucose in het bloed een belangrijke rol spelen bij kanker cellen beginnen te vormen en te groeien. Een gebied van onderzoek, ze suggereren, kunnen worden gericht op de trajecten waarmee glucose om de cellen te voeden.
Bronnen: Proceedings van de Advanced Breast Derde Internationale Consensus Cancer Conference, 2015; Cancer Cell, 2015; 28: 569


Printen

 

 

Reacties: